Welkom op CHiCom!

Opleiding 'Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA's)'

Gepaste zorg voor jongeren en jongvolwassenen met kanker betekent een multidisciplinaire, geïntegreerde zorg voor patiënten die unieke en diverse noden hebben door hun leeftijd en de levensfase waarin ze zich bevinden. AYA's (Adolescents and Young Adults with cancer) worden in deze levensfase met een levensbedreigende ziekte geconfronteerd en ervaren daarom specifieke noden en problemen. 

In samenwerking met jonge patiënten, Kom op tegen Kanker, Care4AYA, artsen, psychologen, sociaal werkers, verpleegkundigen en andere zorgverleners stelden we een opleiding samen om de deelnemers de kans te geven specifieke kennis en vaardigheden te verwerven in de zorg voor deze doelgroep.

Deze vierdaagse opleiding staat open voor zorgverleners die in contact komen met AYA's en zich willen verdiepen in thema's die hen aanbelangen.

Meer info en inschrijvingen

Studiedag 'Kanker bij kwetsbare ouderen'

In samenwerking met Kom op tegen Kanker organiseert het CHi een eerste studiedag rond de doelgroep ‘Ouderen met kanker’

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt.

Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Verschillende sprekers zullen volgende thema’s behandelen:

 • Met welke specifieke problematieken krijgen ouderen met kanker te maken?
 • Hoe kan ik beter omgaan met ouderen met kanker en hun naasten?
 • Hoe hou ik rekening met de lage gezondheidsvaardigheden van ouderen met kanker?
 • Met welke existentiële vragen worden ouderen met kanker geconfronteerd en hoe kan ik hierbij helpen?

Accreditering voor artsen en kinesitherapeuten is voorzien.

Meer info en inschrijven

Vijfde CHi-congres in de psychosociale oncologie: Littekens bij en na kanker VOLZET

CHi organiseert een vijfde congres in de psychosociale oncologie, met als thema 'Littekens bij en na kanker' op maandag 9 december 2019.

Het Cédric Hèle instituut is enorm verheugd om onder andere Prof. Dr. Dirk De Wachter en Dr. Anne Katz te mogen verwelkomen.

Op het vijfde congres in de psychosociale oncologie geeft CHi opnieuw ruimte aan onderzoekers en hulpverleners om hun recent of lopende onderzoek in de psychosociale oncologie bekend te maken. Andere professionelen of navorsers in onderzoek kunnen die dag ruimschoots inspiratie en kennis opdoen uit de gepresenteerde onderzoeken. ‘Het meest verdienstelijk onderzoek in de psychosociale oncologie’ ontvangt die dag ook een mooie prijs!

Ontdek het volledige programma via deze link.

Het congres en de wachtlijst zijn jammer genoeg volzet

 

Opleidingsaanbod op maat van de thuiszorg

De zorg voor kankerpatiënten verschuift steeds meer van een ziekenhuiscontext naar de thuissituatie. Zorgverleners in de thuiszorg zijn een onmisbare schakel daarin.

Wij vinden het belangrijk hen te ondersteunen en te versterken in de zorg voor hun patiënt, zijn naasten maar ook voor zichzelf. Dankzij een praktijkgericht aanbod op maat van zorgverleners in de thuiszorg, geeft het CHi hen de kans een gerichte expertise uit te bouwen.

Bekijk hier ons volledige aanbod voor de thuiszorg.

Vragen? Neem contact op met ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (Ellen Daly) (0476/89.09.78).

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

 • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
 • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
 • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
 • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
 • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
 • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
 • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
 • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.