Welkom op CHiCom!

Eerste Research Day in de psychosociale oncologie

Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de eerste 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 25 oktober 2019. 

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waar we dr. Saskia Duijts uit Nederland mogen verwelkomen om het belang van onderzoek in de psychosociale oncologie toe te lichten. We staan stil bij het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en willen tijdens deze dag een brug slaan tussen praktijk en onderzoekers. Via een aantal praktijkvoorbeelden belichten we de specifieke uitdagingen van onderzoek in de psychosociale oncologie en hoe onderzoek en praktijk elkaar kunnen vinden.

Tijdens deze dag is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met enkele organisaties die onderzoek in de psychosociale oncologie financieren. Zo kan je bij de infostand van Kom Op tegen Kanker ook met onderzoeksvoorstellen terecht en reeds advies inwinnen.

Ben jij onderzoeker binnen de psychosociale oncologie of sta je in het werkveld en wil je je als onderzoeker verder ontwikkelen? Wil je andere onderzoekers ontmoeten en ervaringen uitwisselen? Heb je interesse om je als beginnend onderzoeker te verdiepen in dit domein? Kom dan zeker naar deze eerste Research Day.

Bekijk hier het volledige programma en schrijf je in. 

Vijfde CHi-congres in de psychosociale oncologie: Littekens bij en na kanker

CHi organiseert een vijfde congres in de psychosociale oncologie, met als thema 'Littekens bij en na kanker' op maandag 9 december 2019.

Het Cédric Hèle instituut is enorm verheugd om onder andere Prof. Dr. Dirk De Wachter en Dr. Anne Katz te mogen verwelkomen.

Op het vijfde congres in de psychosociale oncologie geeft CHi opnieuw ruimte aan onderzoekers en hulpverleners om hun recent of lopende onderzoek in de psychosociale oncologie bekend te maken. Andere professionelen of navorsers in onderzoek kunnen die dag ruimschoots inspiratie en kennis opdoen uit de gepresenteerde onderzoeken. ‘Het meest verdienstelijk onderzoek in de psychosociale oncologie’ ontvangt die dag ook een mooie prijs!

Ontdek het volledige programma en schrijf je in via deze link.

 

Oproep abstracts Jaarindex Psychosociale oncologie en CHi-congres

Werkt u momenteel aan een onderzoeks- en/of zorgproject in de psychosociale oncologie of werd dit afgerond in 2018-2019? Dan nodigen we u graag uit om dit bekend te maken via de derde editie van de ‘Jaarindex Psychosociale Oncologie’. De index wil een zo representatief mogelijk beeld geven van lopende onderzoeken en projecten in de psychosociale oncologie in Vlaanderen. 

Door het indienen van een abstract voor de jaarindex, komt u ook in aanmerking voor een posterpresentatie op het jaarlijks CHi-congres. De gekozen posters worden tentoongesteld tijdens dit congres, dat zal doorgaan op 9 december 2019. Een aantal onderzoekers worden uitgenodigd om een korte lezing te geven. Er wordt tevens een prijs uitgereikt voor het ‘Meest verdienstelijke onderzoek in de psychosociale oncologie’.

Dien uw abstract in via deze link tegen 15 september 2019.  

Alvast dank voor uw medewerking!

Namens het CHi-bestuur en de leden van de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek in de Psychosociale oncologie

Nieuw opleidingsaanbod op maat van de thuiszorg

De zorg voor kankerpatiënten verschuift steeds meer van een ziekenhuiscontext naar de thuissituatie. Zorgverleners in de thuiszorg zijn een onmisbare schakel daarin.

Wij vinden het belangrijk hen te ondersteunen en te versterken in de zorg voor hun patiënt, zijn naasten maar ook voor zichzelf. Dankzij een praktijkgericht aanbod op maat van zorgverleners in de thuiszorg, geeft het CHi hen de kans een gerichte expertise uit te bouwen.

Bekijk hier ons volledige aanbod voor de thuiszorg.

Vragen? Neem contact op met ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (Ellen Daly) (0476/89.09.78).

Waaier 'Zorg dragen voor kankerpatiënten, hun naasten en jezelf. Een wegwijzer voor zorgverleners in de thuiszorg.'

Zorgverleners in de thuiszorg komen steeds meer in contact met cliënten met kanker. Deze cliënten kregen vaak slecht nieuws te horen bij hun diagnose, tijdens de behandeling of daarna. Hoe reageer je hierop? Hoe ga je om met hun emoties? Hoe hou je rekening met de naasten? Met deze waaier, ontwikkeld door het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker, willen we verzorgenden, thuisverpleegkundigen, sociaal werkers, huisartsen, ... concrete tips geven hoe ze er kunnen zijn voor hun cliënt. Zonder daarbij zichzelf te vergeten. De waaier kan gedownload en besteld worden.

Brochure 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg'

In navolging van de brochure "Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners (2014)" ontwikkelde het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van de thuiszorg en de relatie van de zorgverlener met de patiënt. Naast ruimte voor emoties van de patiënt, wordt aandacht besteed aan de gevoelens die dit oproept bij de zorgverlener en worden er tips gegeven voor zelfzorg. Ook de naasten krijgen een belangrijke plaats.

De brochure kan hier gedownload worden. Daarnaast is ook een samenvattend schema beschikbaar. U kunt deze brochure nu al gratis bestellen via dit bestelformulier.

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

  • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
  • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
  • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
  • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
  • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
  • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
  • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
  • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.