Welkom op CHiCom!

Relevante thema's voor psychosociale ondersteuning tijdens Covid-19

We willen zorgverleners graag bijstaan in deze moeilijke periode. Het begeleiden en ondersteunen van patiënten en naasten is op dit moment niet eenvoudig, maar net nu nog meer van belang.

Sommigen onder jullie hebben misschien niet veel tijd om zelf zaken op te zoeken. Daarom proberen we informatie te bundelen die relevant kan zijn voor jullie en/of jullie patiënten. We vullen deze lijst met tips, richtlijnen, onderzoeken, literatuur, ... regelmatig aan. Jullie kunnen zelf ook een specifieke vraag of tips doorsturen naar info [at] cedric-heleinstituut.be. Zo moeten jullie zelf niet op zoek gaan naar de voorhanden informatie en vinden jullie je weg in de grote hoeveelheid aan websites en tips.

We hopen dat jullie er in slagen om jullie staande te houden in deze periode én daarna, zowel professioneel als privé.

Je vindt het onderdeel rond Covid-19 hier terug, of bovenaan in de balk.

Uitgestelde opleidingen en bereikbaarheid CHi

In deze verwarrende tijden blijft het CHi bereikbaar. Je kan ons dus steeds contacteren via info [at] cedric-heleinstituut.be. De meeste van onze opleidingen in het voorjaar worden verplaatst, we houden jullie hiervan op de hoogte via mail en via onze website. We wensen alle zorgverleners veel moed en draagkracht toe!

Uitgestelde opleidingen:

 • Infosessies permanente vorming: neem contact op met ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (ellen.daly@cedric-heleinstituut) voor meer informatie
 • Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker
 • Werkgroep Oncopsychologen: deontologie voor psychologen werd verplaatst naar 29 september 2020

Permanente vorming Psycho-Oncologie 2020-2022

In oktober 2020 gaat de nieuwe cyclus van de interuniversitaire permanente vorming Psycho-Oncologie van start aan UGent. Deze tweejarige opleiding biedt een ruime theoretische én praktische klinische achtergrond in de psychosociale oncologie. De opleidingsmethoden maken actief en afwisselend gebruik van oefeningen, rollenspelen, video, casuïstiek, vraagstelling, praktijkreflectie, ... De vorming is bedoeld voor psychologen, artsen en houders van een masterdiploma in de humane of gezondheids-wetenschappen. 

Meer informatie en voorwaarden voor inschrijving vind je op www.chicom.be/pev.

Database 'Oncohulp Vlaanderen'

De website ‘Oncohulp Vlaanderen’ werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag om de zichtbaarheid van zorgverleners met ervaring met kanker te vergroten en er op die manier voor te zorgen dat mensen met kanker en hun familieleden sneller de gepaste begeleiding vinden.

Ook artsen, verpleegkundigen en paramedici zijn vaak op zoek naar psychologen of seksuologen met specifieke ervaring in oncologie om hun patiënten gericht te kunnen doorverwijzen.

Om hier een antwoord op te bieden, heeft het Cédric Hèle instituut, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, het initiatief genomen om ‘Oncohulp Vlaanderen’ op te richten. Deze database geeft een handig overzicht van psychologen en seksuologen met ervaring in het begeleiden van mensen na een kankerdiagnose. Er werd bewust voor gekozen om een overzicht te maken van zorgverleners binnen de ziekenhuizen én in praktijken buiten het ziekenhuis.

Artsen en andere zorgverleners, maar ook patiënten en naasten, kunnen via de website www.oncohulp.be op zoek gaan naar de gepaste hulp in hun regio. 

Wil u als zorgverlener opgenomen worden in deze database? Registreer u dan nu!

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

 • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
 • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
 • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
 • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
 • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
 • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
 • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
 • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.