U bent hier

Getuigschrift psycho-oncologie

Ben je psycholoog of heb je een andere master in de gezondheidswetenschappen? Werk je al met mensen met kanker of heb je interesse om dit in de toekomst te doen? Dan is de permanente vorming 'psycho-oncologie' iets voor jou!

De volgende cyclus van deze tweejarige interuniversitaire opleiding start in oktober 2025 aan de VUB

Blijf je graag op de hoogte? Neem dan contact op met yanaika.schauvaerts [at] cedric-heleinstituut.be (yanaika.schauvaerts)ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (@cedric-heleinstituut.be).

Lees meer over de opleiding in deze brochure of hieronder:

Praktisch

Contactpersoon: Yanaika Schauvaerts - yanaika.schauvaerts [at] cedric-heleinstituut.be (yanaika.schauvaerts)ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (@cedric-heleinstituut.be).

Data huidige cyclus: De lessen gaan door op dinsdag van 9.30 tot 16.30 u. Data academiejaar '23-'24: 3/10, 24/10, 14/11, 28/11, 12/12, 9/1, 30/1, 13/2, 27/2, 19/3, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6

Locatie: KU Leuven

ProgrammaBekijk hier het programma.

Prijs: 1.800 euro per academiejaar + supervisiekosten. Financiering wordt voorzien vanuit het Kankerplan. Voorrang van inschrijving voor psychologen die werkzaam zijn binnen oncologie.

Getuigschrift: Op basis van minstens 80% aanwezigheid en mits positieve beoordeling van de supervisies, de portfolio en desgevallende klinische stage, wordt een interuniversitair getuigschrift van permanente vorming afgeleverd door de inrichtende universiteit.

Kandidatuur: Geïnteresseerden dienen eerst een infosessie te volgen. Nadien kunnen ze hun kandidatuur indienen bij de stuurgroep van de opleiding en worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek, waar de motivatie en relevante ervaring besproken worden. De stuurgroep beslist over elke kandidatuur. Zie ook toelatingsvoorwaarden. Kandidaat stellen kan tot en met 31 mei 2023 via dit formulier (na het volgen van een infosessie).

Vrijstelling voor jaar 1

 • Dossier indienen:
  • Minimaal 3 jaar ervaring binnen oncologische setting (minstens halftijdse job)
  • Relevante opleidingen
  • Mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening voor portfolio en intervisie
 • Motivatie via gesprek
 • Stuurgroep beslist op basis van het volledige dossier of de vrijstelling wordt toegestaan

Inschrijving: Na intakegesprek en goedkeuring van de kandidatuur door de stuurgroep.

Wat?

De PVG psycho-oncologie beoogt psychologen en andere zorgverleners de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken om mensen met kanker en hun familieleden te begeleiden doorheen het ganse ziekteproces en om hiertoe samen te werken binnen de multidisciplinaire teams in de verschillende medische settings.

Deze evidence based opleiding met interactieve opzet is uniek in Vlaanderen. De opleiding vond voor het eerst plaats in 2004. We kunnen hierdoor buigen op een rijke traditie binnen een vakgebied dat door de jaren heen geëvolueerd en uitgegroeid is tot een vaste waarde binnen de gezondheidspsychologie. De opleiding is van bij aanvang een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het CHi en de VVKP. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van deze organisaties en oncopsychologen met een ruime klinische ervaring.

Troeven

 • De toegepaste opleidingsmethoden maken actief en afwisselend gebruik van oefeningen, rollenspelen, beeldmateriaal, casuïstiek, vraagstelling, intervisie ...
 • Door de lessen te groeperen in modules kan er verdiepend gewerkt worden.
 • De docenten komen zowel uit de academische wereld als uit het klinisch werkveld. De begeleiders van de supervisie en de intervisie zijn psychologen met ruime ervaring binnen de psycho-oncologie.
 • Zorgverleners die reeds een ruime ervaring hebben opgebouwd, kunnen na toelating toegang krijgen tot het verdiepende 2e jaar.
 • Beginnende zorgverleners krijgen de kans om 450 uur stage te doen in een klinische setting.
 • Na het succesvol voltooien van de opleiding ontvangt de student het getuigschrift psycho-oncologie.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot masters in de psychologie, (ortho)pedagogie of een andere (para)medische wetenschap die zich (verder) willen specialiseren in de psychologische begeleiding van mensen met kanker.

Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over een licentiaats- of masterdiploma in de psychologie/pedagogie of een andere (para)medische wetenschap.
 • Meer ervaren studenten kunnen bij de stuurgroep een officiële vrijstelling aanvragen voor het basisjaar.
 • Er vindt een selectiegesprek plaats om de geschiktheid van de kandidaat te bepalen binnen de maximumcapaciteit van de opleiding. Selectiecriteria kunnen zijn motivatie, beroepservaring, mogelijkheid tot relevante praktijkbeoefening, gevolgde opleidingen en aspecten van persoonlijk functioneren.

Opbouw 

De opleiding bestaat uit 14 à 15 lesdagen per academiejaar. De toegepaste opleidingsmethoden bestaan uit hoorcolleges, aangevuld met oefeningen, rollenspelen (met acteurs), beeldmateriaal, casuïstiek, vraagstelling, intervisie ...

De lessen gaan gewoonlijk door op de campus. Enkele lessen worden online gegeven.

Daarnaast moeten 4 e-learnings gevolgd worden (+/- 5 uur). In het lesprogramma wordt de mogelijkheid geboden om hierover (live) vragen te stellen aan de docenten.

Supervisie

Elke student dient 10 uur individuele supervisie te volgen bij een door de stuurgroep erkende supervisor. Dit valt buiten de opleidingsuren.

Stage

Studenten met onvoldoende relevante klinische ervaring dienen 450 uur stage te doen. Studenten die reeds eerder gedurende minimum 450 uur werkzaam waren in een oncologische setting en die kunnen aantonen dat ze tijdens de opleiding de mogelijkheid hebben om een aantal onco-patiënten op te volgen (bvb. in een ambulante setting) kunnen vrijstelling van stage krijgen. Vragen tot (gedeeltelijke) vrijstellingen van stage dienen gemotiveerd te worden en worden binnen de stuurgroep van de opleiding besproken.  

Portfolio

Elke student dient een portfolio te maken, bestaande uit:

JAAR 1:

 • Wetenschappelijke paper: vertrekkend vanuit een klinische onderzoeksvraag, opzoeken artikels, lezen en verwerken van minstens 5 wetenschappelijke onderzoeken (gepubliceerd in wetenschappelijke database), formuleren van onderbouwd antwoord op de klinische vraag op basis van de wetenschappelijke informatie. Wat is haalbaar binnen de klinische praktijk? Wat is niet haalbaar?
 • Reflectieverslag van jaar 1: Wat heeft dit eerste jaar voor jou betekend, welke kennis heb je opgedaan, welke vaardigheden heb je ontwikkeld, wat doe je nu anders dan voorheen?

JAAR 2:

 • Stageverslag (exclusief casusbespreking) + evaluatiedocumenten
 • Evaluatieverslag supervisie
 • Casusverslag: volgt de empirische cyclus, hypothesen vanuit een specifiek psychologisch en/of psychotherapeutisch denkkader, literatuuronderzoek, interventie, evaluatie(metingen) en kritische reflectie van deze aanpak. Het casusverslag dient een praktijkgerichte opdracht te worden waarin de basisprincipes van n=1 worden toegepast (bv. gevalideerd meetinstrument gebruiken en de belangrijkste outcome items visueel (in grafiek) voorstellen). Het doel is dat studenten onderbouwd aan de slag gaan met het bekomen en evalueren van klinische veranderingen bij de patiënt. Een single case design met statistische analyses is hierbij geen strikte vereiste.
 • Alternatieve optie: empirisch onderzoek voor studenten die reeds ervaring hebben in onderzoek en/of kunnen aansluiten bij lopend onderzoek.

Stuurgroep

De opleiding wordt ingericht door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Vlaamse universiteiten, VVKP, het CHi en oncopsychologen. De opleiding vindt alternerend plaats aan de VUB, UGent en KU Leuven.

De stuurgroep staat in voor het algemeen beleid en de algemene organisatie van de vorming.

Leden:

 • Sabien Bauwens - Forum Palliatieve Zorg
 • Lotte De Schrijver - VVKP
 • Chris De Valck - zelfstandige praktijk
 • Anneke Devoogdt - UGent en AZ Damiaan
 • Prof. dr. Wim Distelmans - UZ Brussel
 • Prof. dr. em. Manu Keirse - KU Leuven
 • Prof. dr. Hanne Kindermans - UHasselt
 • An Lievrouw - UZ Gent
 • Bieke Maes - ZNA
 • Prof. dr. Raymond Mathys 
 • Prof. dr. Stefaan Van Damme - UGent
 • Prof. dr. em. Omer Van Den Bergh - KU Leuven
 • Prof. dr. Ilse Van Diest - KU Leuven
 • Prof. dr. Johan Vanderfaeillie - VUB
 • Trui Vercruysse - UZ Leuven
 • Prof. dr. Johan Vlaeyen - KU Leuven

Akkoordverklaring

Je kan de algemene inschrijvingsvoorwaarden van de permanente vorming aan KU Leuven hier raadplegen.

Het beoordelingsreglement voor de opleiding 'getuigschrift psycho-oncologie' kan je hier raadplegen.

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!