Onderzoek in de Psychosociale Oncologie

Het Cédric Hèle insituut wil de zichtbaarheid van onderzoek(sresultaten) vergroten (jaarindex, infotheek), onderzoekers ondersteunen (Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek, Research Day) en een brug maken tussen het onderzoek en praktijk van de psychosociale oncologie (CHi- opleidingen, Permanente vorming Psycho-Oncologie).

Via de rubriek 'onderzoeker in beeld' in de nieuwsbrief van het CHi kunnen onderzoekers de resultaten van hun onderzoek toelichten in een kort videofragment. De interviews zijn terug te vinden op het E-learning platform.

Onderzoekers die graag een beroep willen doen op medewerking van oncoprofessionelen bij uitvoering van hun onderzoek kunnen contact opnemen met CHi via info [at] cedric-heleinstituut.be (mail)

Onderzoekers en zorgverleners werkzaam in de oncologie kunnen een psychosociaal onderzoeks- of een zorgproject indienen bij Kom Op tegen Kanker om zo financiering te bekomen voor hun project.                                                                     

 

Ook Stichting tegen kanker doet een tweejaarlijkse projectoproep rond Social grants.