Onderzoek in de Psychosociale Oncologie

Het Cédric Hèle instituut streeft naar een verhoging en verruiming van het zorgaanbod aan kankerpatiënten. Eén van de pijlers binnen deze doelstelling is het opstarten, stimuleren en coördineren van wetenschappelijke psychocoiale projecten in oncologie in samenwerking met andere (beroeps-) organisaties. 

Om onderzoeksresultaten te laten doorstromen naar het werkveld is het belangrijk om een brug te slaan tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk van de psychosociale oncologie. Dit kan enerzijds gerealiseerd worden door het uitgevoerde onderzoek bij de praktijkwerkers te brengen (infotheek, jaarindex) en anderzijds door de praktijkwerkers te betrekken bij het uitvoeren van onderzoek. Op deze manier kan er een interessante kruisbestuiving ontstaan tussen praktijk en onderzoek.

Via de rubriek 'onderzoeker in beeld' in de nieuwsbrief van het CHi proberen we onderzoekers hun resultaten te laten toelichten in een kort videofragment. De interviews zijn terug te vinden op het E-learning platform van de website.

Onderzoekers die graag een beroep willen doen op medewerking van oncoprofessionelen bij uitvoering van hun onderzoek kunnen contact opnemen met CHi via info [at] cedric-heleinstituut.be (mail)

Onderzoekers en zorgverleners werkzaam in de oncologie kunnen een psychosociaal onderzoeksproject of een zorgproject indienen bij Kom Op tegen Kanker om zo financiering te bekomen voor hun project.                                                                     

 

Ook Stichting tegen kanker doet een tweejaarlijkse projectoproep rond Social grants.