Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien u interesse hebt in dit onderzoek, mag u contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

Onderzoek : uitwisseling van psychosociale informatie tijdens MOC

In de onderzoeksgroep OPIH loopt er momenteel een onderzoek naar de uitwisseling van psychosociale informatie tijdens het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). De studie wil onderzoeken welke factoren er volgens de verschillende betrokken zorgverleners uit het MOC een rol spelen voor de uitwisseling van psychosociale informatie. Voor de studie  zijn er interviews met  zowel medische als niet-medische disciplines. 

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie (woonsituatie van de patiënt, de familiale status, het sociaal netwerk, de mentale toestand en patiëntvoorkeuren) tijdens het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). De studie wil onderzoeken welke factoren er volgens de verschillende betrokken zorgverleners uit het MOC een rol spelen voor de uitwisseling van psychosociale informatie. Er worden verschillende types ziekenhuizen en MOC-vergaderingen vergeleken. Het gaat om zuiver wetenschappelijk onderzoek, waarvoor een aanvraag bij de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel is ingediend.

We vragen of u wilt deelnemen aan deze studie. De enige voorwaarde is dat u deelneemt aan één of meerdere MOCs. Uw mening en concrete beroepservaring zullen ons helpen om beter inzicht te verwerven in het verschil tussen wat theoretisch gewenst is in een besluitvormingsproces rond oncologische patiënten en wat de concrete realiteit inhoudt.

Indien u toestemt zal u gecontacteerd worden voor een interview (ongeveer 30 minuten). Wij passen ons aan u aan om de plaats en het tijdstip voor het interview vast te leggen. De data uit de interviews worden volledig geanonimiseerd verwerkt en er worden geen patiënten gegevens gedeeld.
Kunt u per email of telefonisch laten weten aan Mevr. Saskia Baes (saskia.baes [at] vub.be of +32 (0)2 477 4767) of u wilt deelnemen? Dan zal zij met u contact opnemen om concrete afspraken vast te leggen. Ook indien u nog verdere vragen en/of opmerkingen heeft kunt u haar contacteren.

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Als u bij organisatie 'CHI' invult, krijgen wij een overzicht van de resultaten voor zorgverleners in oncologie. Ga naar de vragenlijst