Oproep onderzoek

Oproep vragenlijst voor zorgverleners rond professionele identiteit en welzijn

Jeff Caers, een student Industrial and organizational psychology, doet een oproep om mee te werken aan een onderzoek aan de hand van een vragenlijst. Werken in de zorgsector kan soms een hele uitdaging zijn. Veel zorgverleners hebben dan ook soms het gevoel dat zij niet altijd kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg.

Deze bevraging wil inzicht verkrijgen in het verband tussen de PROFESSIONELE IDENTITEIT en het WELZIJN van zorgverleners. De studie kadert in het breder doctoraatsproject van Celine Baele aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Werkt u in de zorgsector als verzorgende, verpleegkundige, ergotherapeut, arts, ...? U kan ons enorm verder helpen door deze vragenlijst in te vullen en te bezorgen aan collega's. Het invullen is anoniem en duurt 15-20 minuten. Dit kan zowel via pc als smartphone.

Vragenlijst is te bereiken via: https://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_do3Y3Mrx8f54Nlb

De vragenlijst loopt tot 8 maart 2019.

Gezocht: Onco-zorgverleners voor deelname aan een onderzoek rond kanker en werkhervatting

Een studie van ACT-Desiron in samenwerking met het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners zich terdege bewust zijn van de onbeantwoorde noden van beroepsactieve kankerpatiënten met betrekking tot arbeidsparticipatie, maar dat de antwoorden die daarop in het werkveld gegeven worden sterk variëren. De voordelen van implementatieonderzoek waarbij 'evidence based practice' en 'practice based evidence' met elkaar verbonden worden, zijn in de literatuur reeds meermaals beschreven.

Dit project peilt – ter voorbereiding van het ontwikkelen van een evidence based richtlijn - naar de redenen die ertoe bijdragen dat implementeren van de bestaande wetenschappelijke evidence voor verbetering vatbaar is. Daarnaast wil het de grondslagen in kaart brengen die het al dan niet mogelijk maken om zorgverlening gericht op herstel van arbeidsparticipatie mee te nemen in het zorgaanbod voor kankerpatiënten. Tegelijk wordt ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht zodat de 'practice based evidence' die in de klinische praktijk aanwezig is kan gevaloriseerd worden in de te ontwikkelen richtlijn.

ACT-Desiron roept verantwoordelijken/hulpverleners in de oncologie op om hun contactgegevens door te geven, zodat ze kunnen worden gecontacteerd voor een interview dat ongeveer 45’ zal duren als onderdeel van dit kwalitatieve onderzoek.

Meer info: huget [at] act-desiron.be; 0475 47 68 71