U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen via annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be (e-mail).

Oproep onderzoek naar psychosociaal kankeronderzoek (CRIG, UZ GENT): 

Bent/was u een zorgverlener van oncologische patiënten? Heeft u min. 2 jaar klinische ervaring? Waar bent u als zorgverlener onzeker over op psychosociaal vlak? Waar heeft u nooit een antwoord op gevonden tijdens de behandeling van een patiënt? Met deze info willen we nieuw onderzoek uitvoeren om de zorg voor oncologische patiënten te verbeteren. Ook naasten en patiënten kunnen deelnemen aan de studie.

Deelnemen kan via volgende link: 

https://openredcap.uzgent.be/surveys/?s=LHKPJ3E8AXFDM9LC 

Oproep: COSedation project (FWO 2022-2026) 

In een eerste stap onderzoeken we welke elementen de kwaliteit van palliatieve sedatie in de praktijk bepalen. Dit doen we aan de hand van een interview/focusgroepstudie. We zijn hiervoor op zoek naar zorgverleners (ongeacht discipline of achtergrond) die vanuit hun ervaringen hierover willen reflecteren.

Link naar onderzoek

Oproep Universiteit Antwerpen - deelnemers gezocht voor de Physio Perspective study

De uitdaging om aanhoudende pijn te behandelen bij personen met kanker is iets dat veel kinesitherapeuten zullen herkennen. Om de aanpak te verbeteren, zijn we op zoek naar kinesitherapeuten die willen deelnemen aan een wetenschappelijke studie die zich richt op de klinische besluitvorming van kinesitherapeuten bij chronische pijn. Deze studie bestaat uit twee online vragenlijsten en een e-learning over chronische pijn en beweging, met een specifiek luik voor de oncologische patiënt. Door deel te nemen aan deze studie, kunnen de deelnemers de e-learning GRATIS volgen en deze is geaccrediteerd (6 punten) door Pro-Q-Kine. In de e-learning beantwoorden we vragen zoals: wat is het effect van beweging? Welke vorm van training is beter voor de patiënt? En hoe kunt u uw patiënt helpen bij het volhouden van beweging?

Deze studie wil een waardevolle bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van kinesitherapeuten en aan de zorg voor patiënten met chronische pijn. Meer info

Oproep call for abstracts: IPOS

 

 

Graag brengen we jullie op de hoogte van het 25e International Psycho-Oncology Society (IPOS), wereldcongres voor psycho-oncologie, op 24-27 september 2024 in Nederland (Maastricht) georganiseerd door de NVPO. Het indienen van een abstract, voorstel voor symposium of workshop kan tot 1 maart. 

Het congres, met als thema ‘Cancer in Context’, biedt een enorme kans voor onderzoekers en zorgprofessionals om kennis te nemen van de nieuwste onderzoeksresultaten en ervaringen te delen met professionals van over de hele wereld.

Meer informatie over het indienen van je abstract kan je vinden op de website.

Je kan ook een voorstel indienen voor het geven van een symposium of een workshop op de dag voor het congres

Meer informatie over het congres kan je vinden op de website.

Heb je vragen rond dit congres dan kan je voor meer info terecht bij annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be

Oproep: deelname interviews CONNECT-ME-project 

Binnen het CONNECT-ME-project wordt een mentorprogramma ontwikkeld voor verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten. We willen met jou, als ervaringsdeskundige, graag afstemmen om de inhoud van het programma te bepalen. Mis deze kans niet om jouw ervaringen en noden te delen die jij als verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist ervaart op gebied van begeleiding en coaching

Scan de QR-code op de flyer en geef je op voor de interviews!

Oproep: hoe ervaren patiënten de digitalisering van de zorg?

Een afspraak maken met de dokter, bloedresultaten bekijken, aanmelden in het ziekenhuis, voorschriften bekijken, behandeling en bijwerkingen opvolgen via een app … Steeds vaker moeten patiënten zelf dingen regelen met de computer, gsm of elektronische identiteitskaart. Soms is dat handig en eenvoudig, maar soms helemaal niet. Kom op tegen Kanker wil graag weten hoe patiënten deze digitalisering van de zorg ervaren.

Via deze vragenlijst kunnen personen met kanker of een andere ernstige aandoening hun ervaringen delen. Het duurt ongeveer 10 minuten en het kan helemaal anoniem

Oproep deelnemers vragenlijst 'scanxiety'

Angst of onrust bij kankerpatiënten bij aankomende scans, een niet te miskennen probleem! Daarom werket een onderzoeksteam van UZ Gent en UGent al geruime tijd rond het project "scanxiety". Scanxiety is de onrust/angst in verband met medische beeldvormingsprocedures zoals CT-scans, MRI's en PET-scans en de hieraan gerelateerde resultaten bij kankerpatiënten.

In deze fase van het onderzoek werkt men (samen met enkele studenten Master of Science in het Management en Beleid van de gezondheidszorg) aan de validatie van het 'construct scanxiety'. Men wil dit graag in kaart brengen om dan in een volgende fase te kunnen bekijken hoe de organisatie hier voor de patiënten en hun naasten aan tegemoet kan komen.

Doelgroep: personen met melanoomkanker, borstkanker, lymfoom of myeloom.
Vragenlijst: het invullen van de vragenlijst kan via deze link

Ken je een organisatie die de belangen behartigt van deze doelgroepen, of ben je zelf een lotgenoot? Deel dan gerust deze link.
Contacteer Prof. Dr. Mellisa De Regge zeker als je meer informatie wenst: melissa.deregge [at] uzgent.be

Onderzoek naar familietevredenheid en familiebetrokkenheid op oncologische afdelingen

Kanker treft niet alleen de patiënt, maar ook de familie errond. Vaak is familie een belangrijke bron van steun voor de patiënt, maar daarnaast hebben ze uiteraard ook hun eigen noden en bezorgdheden. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de ervaringen en noden van familie na een kankerdiagnose. Via een online vragenlijst (10 min) peilen we naar hoe welkom familie zich voelt op de afdeling, alsook hun tevredenheid aangaande de verkregen informatie, de ondersteuning en de betrokkenheid bij het nemen van zorgbeslissingen. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Familieplatform en de Universiteit van Gent, en heeft tot doel om concrete aanbevelingen te formuleren om de familievriendelijkheid en familiebetrokkenheid op oncologische afdelingen te verhogen.

Om dit onderzoek waar te maken, zijn we nog op zoek naar zorgverleners/afdelingen die willen meewerken. Ligt familie jou nauw aan het hart? Wil jij een steentje bijdragen in het verhogen van de familietevredenheid na een kankerdiagnose? Stuur dan een mailtje naar marieke.vanschoors [at] familieplatform.be. Wij voorzien jullie van flyers en posters om het onderzoek te verspreiden en tot bij de naasten te brengen.

Bekijk hier de flyer

Oproep invullen vragenlijst: wat verwacht jij van de kankerlijn? (Kom op tegen Kanker)

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville voert een onderzoek uit naar de verwachtingen en behoeften van zowel zorgverleners als patiënten over de Kankerlijn van Kom Op Tegen Kanker. Jouw mening over dit onderwerp is daarom uitermate relevant en belangrijk. De enquête duurt ongeveer 10 minuten, bedankt om de vragenlijst volledig te willen invullen. De link is volledig anoniem, antwoorden zullen dus anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. 

Neem via deze link deel aan de enquête.

Oproep: hoe moet een app over beweging na kanker eruit zien?

Aan de UGent wordt momenteel gewerkt aan een app rond beweging na kanker. Op dit moment zijn we op zoek naar input van hulpverleners in de oncologie. Doe mee aan een individuele online brainstorm rond dit thema, dit neemt maximaal 10-15 minuten in beslag!

HOE KAN JE DEELNEMEN?

Klik hier om een korte screeningsvragenlijst in te vullen (1 minuut). Je zal vervolgens een e-mail ontvangen met verdere info en de link naar de studie.

Voor meer info kan je terecht bij: marie.vandevelde [at] ugent.be

Oproep: word lid van een werkgroep voor de ontwikkeling van een app rond beweging bij kankeroverlevers

Voor wie? Je werkt als hulpverlener in de oncologie. Dit kan binnen verschillende functies, zoals verpleegkundige, arts, kinesist, ergotherapeut,… Je hebt vanuit jouw eigen ervaring een goed beeld van zowel barrières als motivatoren om na de behandeling te bewegen.

Het project:  Binnen een vierjarig doctoraatsproject zal een app ontwikkeld worden die kankeroverlevers na de behandeling zal stimuleren en begeleiden om in het dagelijkse leven meer te bewegen. Deze app zal gepersonaliseerd advies bieden.

De werkgroep: We willen de app zo veel mogelijk afstemmen op de individuele noden van de gebruikers. Daarom vinden we het belangrijk om met ex-kankerpatiënten en zorgverleners samen te zitten om dit maximaal te bekomen. De werkgroep zal zo’n 4 à 5 keer samenkomen gedurende de vier jaar. Hier bieden we iedereen de kans om feedback en suggesties te bieden om zo het project in goede banen te leiden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met marie.vandevelde [at] ugent.be

HELP MEE DE NAZORG BIJ BORSTKANKEROVERLEVERS TE VERBETEREN

WIE? Bent u als zorgverlener betrokken bij de nazorg van borstkankeroverlevers binnen de eerstelijnsgezondheidszorg? Bijvoorbeeld als verpleegkundige, arts, kinesist, psycholoog, seksuoloog, diëtist, fasciatherapeut, ergotherapeut… Dan zijn wij naar u op zoek.

WAT? U krijgt een e-learning aangeboden, bestaande uit twee modules. Module 1 omvat een bio-psychosociale benadering van pijn met een luik rond preventie en diagnose. Module 2 licht de interdisciplinaire behandeling van pijn na borstkanker toe. Daarnaast wordt er een geïntegreerde nazorgaanpak voorgesteld met richtlijnen en hulpmiddelen voor in de praktijk. Tot slot kan u online deelnemen aan interdisciplinaire casusbesprekingen met collega’s uit de eerstelijnsgezondheidszorg en twee Gentse ziekenhuizen.

HOE? Geïnteresseerde zorgverleners kunnen deze e-learning gedurende drie maanden doorlopen. Nadien wordt u gevraagd de aangeboden richtlijnen en hulpmiddelen toe te passen in de praktijk. Accreditatie/deelnemersattest wordt voorzien. Interesse? Neem dan contact op of schrijf u via mail in.

CONTACT yael.slaghmuylder [at] ugent.be

Oproep VVRO: Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar de VVRO deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat wil de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

Zo willen ze de jonge oncologieverpleegkundigen een stem geven. Vervolledig deze enquête.

Oproep ZOZOJO studie: voor zorgverleners die werken met jongeren van ouders met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn voor een kort interview op zoek naar zorgverleners (psycholoog, palliatief hulpverlener, huisarts, studenten- of schoolpsycholoog, leerkracht, zorgleerkracht, directeur van school, ...) die eerder in aanraking kwamen met/begeleiding voorzagen voor een jongere (12-26 jaar) met een ouder met kanker. 

Het interview duurt 30 minuten tot 1 uur en vraagt naar de zorgnoden en het zorggebruik van de jongere met een ouder met kanker.

Meer info

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!