U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen viaannelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be ( e-mail).

Onderzoek naar pijnbeleving bij kanker

De Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit van Gent doet een onderzoek naar de meest optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronisch pijn bij borstkankeroverlevers.

Hiervoor zijn ze op zoek naar borstkankeroverlevers, mantelzorgers en zorgverstrekkers om hun ervaringen omtrent pijn en nazorg te delen in een online groepsgesprek.

Bent u zelf geïnteresseerd om aan dit onderzoek mee te werken of kent u zorgverstrekkers, mantelzorgers en of borstkankeroverlevers die graag aan dit onderzoek zouden deelnemen neem dan zeker contact op met  yael.slaghmuylder [at] ugent.be

Meer info

Wetenschappelijk onderzoek naar veerkracht bij partners van patiënten met kanker.

De diagnose van kanker in een gevorderd stadium, zet de wereld van de patiënt en het gezin op zijn kop. De belasting voor de partner is hierbij niet te onderschatten: naast het werk, het gezin en andere dagelijkse activiteiten, komen hier nu de zorg voor de zieke partner en extra taken bovenop. Waar blijf je als partner die (veer)kracht halen? Hoe kan die veerkracht worden ondersteund? Hoe herken je de bedreigingen voor je veerkracht? Wanneer trek je aan de alarmbel? Wanneer komt hierbij de zorg voor de zieke partner in het gedrang?

Met dit onderzoek willen we een antwoord vinden op deze vragen zodat we vanuit de gezondheidszorg partners van patiënten met kanker beter kunnen begeleiden doorheen de zorg met bijzondere aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht.

We zijn hiervoor nog op zoek naar deelnemers aan de studie. Ben je tussen de 18 en 65 jaar, werd je partner recent gediagnosticeerd met kanker in een gevorderd stadium en ben je bereid om in een interview over je ervaring te vertellen? Of ken je iemand die zich in deze situatie bevindt? Neem dan contact op met de onderzoeker via e-mail sophie.opsomer [at] kuleuven.be.

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep tot deelname onderzoek patiënten met angst voor herval

Het Helen Dowling instituut en het UMC Utrecht zijn op zoek naar patiënten die succesvol behandeld werden voor kanker en zich zorgen maken over een mogelijke terugkeer van de ziekte. Patiënten krijgen 3-5 online gesprekken met een hulpverlener en volgen een online programma, waarin  ervaringen van lotgenoten, tips en oefeningen worden gegeven om zelf mee aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie. 

Oproep tot deelname onderzoek naar levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd. Deelnemen aan het onderzoek kan door de vragenlijst in te vullen.
Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt max. 15 minuten.

Vragenlijst
 
Meer informatie over de studie via volgende link.
 

Onderzoek: "De ervaringen van zorgverleners met het begeleiden van familieleden voor/tijdens/na een euthanasieprocedure”

De onderzoeksmedewerkers van het BE-CARED project (Kom op tegen Kanker, 2020-2023) zoeken zorgverleners om deel te nemen aan een éénmalig interview (duur: 1-1.5 uur) over hun ervaringen met het begeleiden van familieleden van kankerpatiënten voor/tijdens/na een euthanasieprocedure. Ben je werkzaam als zorgverlener (arts, verpleegkundige of psycholoog) in de ziekenhuis- of thuissetting en heb je het afgelopen jaar een euthanasieprocedure bijgewoond, dan is jouw input meer dan welkom! Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken, mag je contact opnemen met het BE-CARED team via be-cared [at] uzgent.be of 09/332.23.56.

Oproep deelname focusgroep rond multidisciplinair overleg (VUB)

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg wil men onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg. Hiervoor zijn ze op zoek naar psychologen en verpleegkundigen voor een éénmalige deelname aan een focusgroep, die minimum 1 jaar werkervaring hebben in oncologie. Het is geen vereiste dat je deelneemt aan de MOC; andere vormen van multidisciplinair overleg worden ook in beschouwing genomen. Meer informatie

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Ga naar de vragenlijst

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!