U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen via annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be (e-mail).

Oproep klankbordgroepen BE-Cared

Heb jij ideeën of voorstellen over rouw en rouwzorg in onze samenleving? Wil je mee vormgeven aan de rouwzorg van de toekomst? Ga je graag in gesprek met naasten, patiënten, zorgverleners of beleidsmakers? Neem dan deel aan de BE-CARED-klankbordgroepen in Baal, Borgerhout of Gent. 

Meer info

Oproep: word lid van een werkgroep voor de ontwikkeling van een app rond beweging bij kankeroverlevers

Voor wie? Je werkt als hulpverlener in de oncologie. Dit kan binnen verschillende functies, zoals verpleegkundige, arts, kinesist, ergotherapeut,… Je hebt vanuit jouw eigen ervaring een goed beeld van zowel barrières als motivatoren om na de behandeling te bewegen.

Het project:  Binnen een vierjarig doctoraatsproject zal een app ontwikkeld worden die kankeroverlevers na de behandeling zal stimuleren en begeleiden om in het dagelijkse leven meer te bewegen. Deze app zal gepersonaliseerd advies bieden.

De werkgroep: We willen de app zo veel mogelijk afstemmen op de individuele noden van de gebruikers. Daarom vinden we het belangrijk om met ex-kankerpatiënten en zorgverleners samen te zitten om dit maximaal te bekomen. De werkgroep zal zo’n 4 à 5 keer samenkomen gedurende de vier jaar. Hier bieden we iedereen de kans om feedback en suggesties te bieden om zo het project in goede banen te leiden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met marie.vandevelde [at] ugent.be

 

Oproep Nederlands KWF-gefinancierde onderzoek van Tilburg University (Noord-Brabant): online zelfhulp voor mensen met chronische prijnlijke neuropathie door chemotherapie.

In dit onderzoek kunnen (ex-)kankerpatiënten met chronische pijnlijke neuropathie door chemotherapie (CIPN) deelnemen aan een online zelfhulp training.

CIPN heeft een grote, negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Helaas is er nog geen bewezen effectieve behandeling. De online zelfhulp training kan mensen helpen leren omgaan met de klachten en hun beperkingen in het dagelijks leven verbeteren. Ik vertel in deze 1-minuut video kort waar het onderzoek over gaat:

https://www.youtube.com/watch?v=8wjNjlr-po8

Wij zijn momenteel nog hard op zoek naar (ex-)kankerpatiënten die willen deelnemen aan het onderzoek. De online zelfhulp training is een Nederlandstalige training waar zowel Nederlanders als Vlamingen aan kunnen deelnemen.

Uitgebreide informatie over het onderzoek en het aanmeldformulier zijn te vinden op deze website:

https://www.profielstudie.nl/qlipp-cipn-neuropathie-project-voor-mogelijke-deelnemers/.

 

HELP MEE DE NAZORG BIJ BORSTKANKEROVERLEVERS TE VERBETEREN

WIE? Bent u als zorgverlener betrokken bij de nazorg van borstkankeroverlevers binnen de eerstelijnsgezondheidszorg? Bijvoorbeeld als verpleegkundige, arts, kinesist, psycholoog, seksuoloog, diëtist, fasciatherapeut, ergotherapeut… Dan zijn wij naar u op zoek.

WAT? U krijgt een e-learning aangeboden, bestaande uit twee modules. Module 1 omvat een bio-psychosociale benadering van pijn met een luik rond preventie en diagnose. Module 2 licht de interdisciplinaire behandeling van pijn na borstkanker toe. Daarnaast wordt er een geïntegreerde nazorgaanpak voorgesteld met richtlijnen en hulpmiddelen voor in de praktijk. Tot slot kan u online deelnemen aan interdisciplinaire casusbesprekingen met collega’s uit de eerstelijnsgezondheidszorg en twee Gentse ziekenhuizen.

HOE? Geïnteresseerde zorgverleners kunnen deze e-learning gedurende drie maanden doorlopen. Nadien wordt u gevraagd de aangeboden richtlijnen en hulpmiddelen toe te passen in de praktijk. Accreditatie/deelnemersattest wordt voorzien. Interesse? Neem dan contact op of schrijf u via mail in.

CONTACT yael.slaghmuylder [at] ugent.be

 

Oproep nodenbevraging betrokkenen bij euthanasie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is onlangs gestart met het onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’. Doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen, gebaseerd op de ondersteuningsnoden van diverse betrokkenen. De praktijkleidraad focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

Om inzicht te krijgen in de noden en ervaringen van betrokkenen bij euthanasie zijn we op zoek naar deelnemers voor onze studie: personen met een euthanasiewens, hun naasten en professionele zorgverleners. Meer concrete informatie over wie we zoeken, wat studiedeelname inhoudt en hoe deel te nemen, kan u terugvinden op www.leidraadeuthanasie.be. Deelname is volstrekt anoniem. De studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel en Vrije Universiteit Brussel.

Medewerking aan deze nodenbevraging zorgt ervoor dat we een beter inzicht verwerven in hoe betrokkenen bij euthanasie beter begeleid en ondersteund kunnen worden om hun levenskwaliteit en de kwaliteit van zorg (aan het levenseinde) te verbeteren. 

Bij verdere vragen of opmerkingen over het onderzoeksproject, kan u contact opnemen met het onderzoeksteam via Stijn Vissers (uitvoerend onderzoeker): stijn.vissers [at] vub.be OF +32(0)474 724 688.

 

Oproep VVRO: Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar de VVRO deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat wil de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

Zo willen ze de jonge oncologieverpleegkundigen een stem geven. Vervolledig deze enquête.

Oproep ZOZOJO studie: voor zorgverleners die werken met jongeren van ouders met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn voor een kort interview op zoek naar zorgverleners (psycholoog, palliatief hulpverlener, huisarts, studenten- of schoolpsycholoog, leerkracht, zorgleerkracht, directeur van school, ...) die eerder in aanraking kwamen met/begeleiding voorzagen voor een jongere (12-26 jaar) met een ouder met kanker. 

Het interview duurt 30 minuten tot 1 uur en vraagt naar de zorgnoden en het zorggebruik van de jongere met een ouder met kanker.

Meer info

 

Oproep zorgverleners die werken met adolescenten en jonge mensen met kanker

ENTYAC (European Network for Teenagers and Young Adults with Cancer) heeft een Healthcare Professionals-enquête gelanceerd ivm de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker (AYA). Hiermee willen ze nagaan in hoeverre leeftijdsspecifieke AYA-zorg ontwikkeld is binnen Europa.Vul hier de vragenlijst in! 

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar pijn na borstkanker

Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door de aanwezigheid van kanker. Pijnmedicatie is de meest voorgestelde therapie maar zorgt vaak voor neveneffecten. Onderzoekers van de VUB willen nagaan of pijneducatie de pijn kunnen verminderen. Die behandelingen bewezen al hun nut bij andere chronische pijnpatiënten. Voor dit onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie maanden alle therapieën hebben afgerond (met uitzondering voor hormoon- en immunotherapie). De onderzoeken en evaluaties vinden plaats op de VUB (campus Jette), UHasselt (campus Diepenbeek), Imeldaziekenhuis (Bonheiden/Mechelen), AZ Rivierenland (Bornem), AZ Sint-Blasius (Dendermonde), AZ Sint-Lucas (Gent) en praktijk REVA (Geel). 

Voor regio Brussel, Bornem, Bonheiden en Hasselt, mail uw naam en telefoonnummer naar pijnnaborstkanker [at] vub.be of bel naar 0474/53.01.35.

Voor regio Dendermonde, Geel en Gent, mail uw naam en telefoonnummer naar borstkanker [at] vub.be of bel naar 0456/19.69.47.

Meer info

Oproep aan jongeren met kanker: BOOST-studie

Voor de boost-studie zijn VUB en UZGent op zoek naar jongeren met kanker tussen 10 - 18 jaar oud die samen met hun ouder(s) willen deelnemen aan de studie over de ziekte, de behandeling en zorg.


Daarnaast is het belangrijk dat:
- de diagnose minstens 3 maanden geleden was
- ze op dit moment in behandeling zijn
- ze vloeiend Nederlands spreken en begrijpen

Filmpje

Meer info

Oproep deelname aan onderzoek COMPAS project (UGent-UZ Gent)

Heb jij ervaring met palliatieve zorg? Sta jij voor goede zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en hun naasten? Dan is het COMPAS project op zoek naar jou! Het COMPAS project nodigt iedereen uit om mee vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Wil jij graag jouw steentje bijdragen? Dan wordt je uitgenodigd om deze vragenlijst online in te vullen (ongeveer 25 minuten). Meer informatie                 

Oproep themanummer "Psychosocial Oncology: Recent Advances and Challenges"

Voor deze Special Issue in MPDI Cancers en MDPI Geriatrics verwelkomen we originele manuscripten en reviews die betrekking hebben tot vooruitgang en toekomstige uitdagingen in de psychosociale oncologie. Manuscripten die inzicht geven in nieuwe en originele onderzoeksmethodologieën, verbeterde strategieën voor vroege opsporing, originele behandelingsbenaderingen, en organisatie van de zorg binnen psychosociale oncologie zijn welkom. Manuscripten m.b.t. algemene psychosociale oncologie kunnen ingediend worden bij MDPI Cancers, deze gerelateerd aan ouderen en psychosociale oncologie kunnen ingediend worden bij MDPI Geriatrics.

Meer info:

https://www.mdpi.com/journal/cancers/special_issues/psychosocial_oncology

https://www.mdpi.com/journal/geriatrics/special_issues/psychosocial_oncology_advances_challenges

Deadline augustus 2022

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek naar veerkracht bij partners van patiënten met kanker.

De diagnose van kanker in een gevorderd stadium, zet de wereld van de patiënt en het gezin op zijn kop. De belasting voor de partner is hierbij niet te onderschatten: naast het werk, het gezin en andere dagelijkse activiteiten, komen hier nu de zorg voor de zieke partner en extra taken bovenop. Waar blijf je als partner die (veer)kracht halen? Hoe kan die veerkracht worden ondersteund? Hoe herken je de bedreigingen voor je veerkracht? Wanneer trek je aan de alarmbel? Wanneer komt hierbij de zorg voor de zieke partner in het gedrang?

Met dit onderzoek willen we een antwoord vinden op deze vragen zodat we vanuit de gezondheidszorg partners van patiënten met kanker beter kunnen begeleiden doorheen de zorg met bijzondere aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht.

We zijn hiervoor nog op zoek naar deelnemers aan de studie. Ben je tussen de 18 en 65 jaar, werd je partner recent gediagnosticeerd met kanker in een gevorderd stadium en ben je bereid om in een interview over je ervaring te vertellen? Of ken je iemand die zich in deze situatie bevindt? Neem dan contact op met de onderzoeker via e-mail sophie.opsomer [at] kuleuven.be.

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep tot deelname onderzoek patiënten met angst voor herval

Het Helen Dowling instituut en het UMC Utrecht zijn op zoek naar patiënten die succesvol behandeld werden voor kanker en zich zorgen maken over een mogelijke terugkeer van de ziekte. Patiënten krijgen 3-5 online gesprekken met een hulpverlener en volgen een online programma, waarin  ervaringen van lotgenoten, tips en oefeningen worden gegeven om zelf mee aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie. 
 

Onderzoek: "De ervaringen van zorgverleners met het begeleiden van familieleden voor/tijdens/na een euthanasieprocedure”

De onderzoeksmedewerkers van het BE-CARED project (Kom op tegen Kanker, 2020-2023) zoeken zorgverleners om deel te nemen aan een éénmalig interview (duur: 1-1.5 uur) over hun ervaringen met het begeleiden van familieleden van kankerpatiënten voor/tijdens/na een euthanasieprocedure. Ben je werkzaam als zorgverlener (arts, verpleegkundige of psycholoog) in de ziekenhuis- of thuissetting en heb je het afgelopen jaar een euthanasieprocedure bijgewoond, dan is jouw input meer dan welkom! Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken, mag je contact opnemen met het BE-CARED team via be-cared [at] uzgent.be of 09/332.23.56.

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

 

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!