Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Als u bij organisatie 'CHI' invult, krijgen wij een overzicht van de resultaten voor zorgverleners in oncologie. Ga naar de vragenlijst

Oproep vragenlijst voor zorgverleners rond professionele identiteit en welzijn

Jeff Caers, een student Industrial and organizational psychology, doet een oproep om mee te werken aan een onderzoek aan de hand van een vragenlijst. Werken in de zorgsector kan soms een hele uitdaging zijn. Veel zorgverleners hebben dan ook soms het gevoel dat zij niet altijd kunnen handelen volgens hun waarden en visie op goede zorg.

Deze bevraging wil inzicht verkrijgen in het verband tussen de PROFESSIONELE IDENTITEIT en het WELZIJN van zorgverleners. De studie kadert in het breder doctoraatsproject van Celine Baele aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie.

Werkt u in de zorgsector als verzorgende, verpleegkundige, ergotherapeut, arts, ...? U kan ons enorm verder helpen door deze vragenlijst in te vullen en te bezorgen aan collega's. Het invullen is anoniem en duurt 15-20 minuten. Dit kan zowel via pc als smartphone.

Vragenlijst is te bereiken via: https://ghentpmwop.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_do3Y3Mrx8f54Nlb

De vragenlijst loopt tot 8 maart 2019.

Gezocht: Onco-zorgverleners voor deelname aan een onderzoek rond kanker en werkhervatting

Een studie van ACT-Desiron in samenwerking met het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van de dienst uitkeringen van het RIZIV

Uit onderzoek blijkt dat hulpverleners zich terdege bewust zijn van de onbeantwoorde noden van beroepsactieve kankerpatiënten met betrekking tot arbeidsparticipatie, maar dat de antwoorden die daarop in het werkveld gegeven worden sterk variëren. De voordelen van implementatieonderzoek waarbij 'evidence based practice' en 'practice based evidence' met elkaar verbonden worden, zijn in de literatuur reeds meermaals beschreven.

Dit project peilt – ter voorbereiding van het ontwikkelen van een evidence based richtlijn - naar de redenen die ertoe bijdragen dat implementeren van de bestaande wetenschappelijke evidence voor verbetering vatbaar is. Daarnaast wil het de grondslagen in kaart brengen die het al dan niet mogelijk maken om zorgverlening gericht op herstel van arbeidsparticipatie mee te nemen in het zorgaanbod voor kankerpatiënten. Tegelijk wordt ervaringsdeskundigheid in kaart gebracht zodat de 'practice based evidence' die in de klinische praktijk aanwezig is kan gevaloriseerd worden in de te ontwikkelen richtlijn.

ACT-Desiron roept verantwoordelijken/hulpverleners in de oncologie op om hun contactgegevens door te geven, zodat ze kunnen worden gecontacteerd voor een interview dat ongeveer 45’ zal duren als onderdeel van dit kwalitatieve onderzoek.

Meer info: huget [at] act-desiron.be; 0475 47 68 71