U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen via annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be (e-mail).

Oproep nodenbevraging betrokkenen bij euthanasie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is onlangs gestart met het onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’. Doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen, gebaseerd op de ondersteuningsnoden van diverse betrokkenen. De praktijkleidraad focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

Om inzicht te krijgen in de noden en ervaringen van betrokkenen bij euthanasie zijn we op zoek naar deelnemers voor onze studie: personen met een euthanasiewens, hun naasten en professionele zorgverleners. Meer concrete informatie over wie we zoeken, wat studiedeelname inhoudt en hoe deel te nemen, kan u terugvinden op www.leidraadeuthanasie.be. Deelname is volstrekt anoniem. De studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel en Vrije Universiteit Brussel.

Medewerking aan deze nodenbevraging zorgt ervoor dat we een beter inzicht verwerven in hoe betrokkenen bij euthanasie beter begeleid en ondersteund kunnen worden om hun levenskwaliteit en de kwaliteit van zorg (aan het levenseinde) te verbeteren. 

Bij verdere vragen of opmerkingen over het onderzoeksproject, kan u contact opnemen met het onderzoeksteam via Stijn Vissers (uitvoerend onderzoeker): stijn.vissers [at] vub.be OF +32(0)474 724 688.

Oproep: onderzoek naar de overtuigingen van personen met een zeldzame ziekte over de mogelijkheden tot participatie tijdens een medisch consult (VUB).

Dit onderzoek richt zich specifiek tot personen met een zeldzame erfelijke aandoening die behoort tot de groep ‘erfelijke tumoren’ om meer inzicht krijgen in de manier waarop verschillende mensen de consultatie bij hun arts-specialist beleven.

Meer info

Oproep Kom op tegen Kanker en UAntwerpen: bevraging over transmurale zorg bij zorgverleners en patiënten

Help mee de (na)zorg voor kankerpatiënten te verbeteren door deel te nemen aan een bevraging rond transmurale samenwerking en zorg.

Deze bevraging richt zich zowel tot zorgverleners als patiënten uit de regio Antwerpen. Je kan ze online invullen vanaf 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Meer info

Oproep VVRO: Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar de VVRO deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat wil de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

Zo willen ze de jonge oncologieverpleegkundigen een stem geven. Vervolledig deze enquête.

Oproep ZOZOJO studie: voor zorgverleners die werken met jongeren van ouders met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn voor een kort interview op zoek naar zorgverleners (psycholoog, palliatief hulpverlener, huisarts, studenten- of schoolpsycholoog, leerkracht, zorgleerkracht, directeur van school, ...) die eerder in aanraking kwamen met/begeleiding voorzagen voor een jongere (12-26 jaar) met een ouder met kanker. 

Het interview duurt 30 minuten tot 1 uur en vraagt naar de zorgnoden en het zorggebruik van de jongere met een ouder met kanker.

Meer info

Oproep Kom op tegen Kanker: hoe bespreekbaar is seksualiteit met zorgverleners?

Met de nieuwe campagne '#durftevertellen' wil Kom op tegen Kanker getuigenissen verzamelen over de bespreekbaarheid van seksualiteit met zorgverleners tijdens of na een kankerbehandeling. Zo kunnen we de pijnpunten in kaart brengen en beleidsaanbevelingen doen aan de overheid en betrokken partijen. Hoe meer getuigenissen, hoe vollediger het beeld.

Helpt u ons om mensen de weg te doen vinden naar het invulformulier op komoptegenkanker.be/durftevertellen?
Maak hierbij zeker gebruik van ons  ruim aanbod aan campagnemateriaal.

Lees alle info over de campagne.

Oproep zorgverleners die werken met adolescenten en jonge mensen met kanker

ENTYAC (European Network for Teenagers and Young Adults with Cancer) heeft een Healthcare Professionals-enquête gelanceerd ivm de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker (AYA). Hiermee willen ze nagaan in hoeverre leeftijdsspecifieke AYA-zorg ontwikkeld is binnen Europa.Vul hier de vragenlijst in! 

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar pijn na borstkanker

Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door de aanwezigheid van kanker. Pijnmedicatie is de meest voorgestelde therapie maar zorgt vaak voor neveneffecten. Onderzoekers van de VUB willen nagaan of pijneducatie de pijn kunnen verminderen. Die behandelingen bewezen al hun nut bij andere chronische pijnpatiënten. Voor dit onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie maanden alle therapieën hebben afgerond (met uitzondering voor hormoon- en immunotherapie). De onderzoeken en evaluaties vinden plaats op de VUB (campus Jette), UHasselt (campus Diepenbeek), Imeldaziekenhuis (Bonheiden/Mechelen), AZ Rivierenland (Bornem), AZ Sint-Blasius (Dendermonde), AZ Sint-Lucas (Gent) en praktijk REVA (Geel). 

Voor regio Brussel, Bornem, Bonheiden en Hasselt, mail uw naam en telefoonnummer naar pijnnaborstkanker [at] vub.be of bel naar 0474/53.01.35.

Voor regio Dendermonde, Geel en Gent, mail uw naam en telefoonnummer naar borstkanker [at] vub.be of bel naar 0456/19.69.47.

Meer info

Oproep aan jongeren met kanker: BOOST-studie

Voor de boost-studie zijn VUB en UZGent op zoek naar jongeren met kanker tussen 10 - 18 jaar oud die samen met hun ouder(s) willen deelnemen aan de studie over de ziekte, de behandeling en zorg.


Daarnaast is het belangrijk dat:
- de diagnose minstens 3 maanden geleden was
- ze op dit moment in behandeling zijn
- ze vloeiend Nederlands spreken en begrijpen

Filmpje

Meer info

Oproep deelname aan onderzoek COMPAS project (UGent-UZ Gent)

Heb jij ervaring met palliatieve zorg? Sta jij voor goede zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en hun naasten? Dan is het COMPAS project op zoek naar jou! Het COMPAS project nodigt iedereen uit om mee vorm te geven aan de palliatieve zorg van de toekomst. Wil jij graag jouw steentje bijdragen? Dan wordt je uitgenodigd om deze vragenlijst online in te vullen (ongeveer 25 minuten). Meer informatie                 

Oproep themanummer "Psychosocial Oncology: Recent Advances and Challenges"

Voor deze Special Issue in MPDI Cancers en MDPI Geriatrics verwelkomen we originele manuscripten en reviews die betrekking hebben tot vooruitgang en toekomstige uitdagingen in de psychosociale oncologie. Manuscripten die inzicht geven in nieuwe en originele onderzoeksmethodologieën, verbeterde strategieën voor vroege opsporing, originele behandelingsbenaderingen, en organisatie van de zorg binnen psychosociale oncologie zijn welkom. Manuscripten m.b.t. algemene psychosociale oncologie kunnen ingediend worden bij MDPI Cancers, deze gerelateerd aan ouderen en psychosociale oncologie kunnen ingediend worden bij MDPI Geriatrics.

Meer info:

https://www.mdpi.com/journal/cancers/special_issues/psychosocial_oncology

https://www.mdpi.com/journal/geriatrics/special_issues/psychosocial_oncology_advances_challenges

Deadline augustus 2022

 

Enquête mantelzorgbeleid
 

Ben je mantelzorger, of heb je als professional of vrijwilliger ervaring met mantelzorg? Dan willen we graag van je horen! Mis de kans niet om input te geven in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul de enquête van VIVEL vóór 20 april in. Wil je meer weten over het huidige mantelzorgplan of ben je benieuwd naar de stappen die we reeds hebben gezet? VIVEL.be weet raad.

Belgian Cancer Barometer 2020 – Survey voor patiënten

De Belgische kankerbarometer 2020 is een project met als doel een stand van zaken op te maken omtrent de strijd tegen kanker in België. Om dit te doen worden de perspectieven van verschillende betrokken actoren in kaart gebracht waaronder het perspectief van patiënten. In deze vragenlijst stellen we enkele vragen omtrent jouw ervaringen als patiënt. 

Uw interesse en bereidwilligheid om een bijdrage te leveren aan dit project door de vragenlijst in te vullen wordt erg geapprecieerd. 

Het Sciensano Kankercentrum in samenwerking met de Stichting tegen Kanker.

Vragenlijst en website

Oproep: Deelname aan een focusgroep gesprek over de ervaring van zorgverleners binnen de oncologische zorg die rouwzorg bieden aan nabestaanden (voorjaar 2021-najaar 2021)

We willen via vijf multidisciplinaire focusgroepen in Vlaanderen de ervaring, beleving en noden van zorgverleners in kaart brengen m.b.t. het bieden van rouwzorg. Tijdens de focusgroepen ga je in gesprek met ongeveer vier à vijf andere zorgverleners en deel je ervaringen onderling. De focusgroepen zullen momenteel, wegens de huidige corona maatregelen, online plaatsvinden. Ben je werkzaam als zorgverlener (arts, verpleegkundige, psycholoog, sociaal werker, moreel consulent etc.) in een ziekenhuis of thuissetting EN sta je in voor het bieden van rouwzorg aan nabestaanden van kankerpatiënten dan is je input meer dan welkom!

Voor meer informatie of om deel te nemen, gelieve contact op te nemen met het BE-CARED team (Liesbeth Van Humbeeck of Charlotte Boven) via be-cared [at] uzgent.be of 09/332.23.56.

Onderzoek naar pijnbeleving bij kanker

De Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit van Gent doet een onderzoek naar de meest optimale aanpak in vroegtijdige diagnostiek en behandeling ter preventie van chronisch pijn bij borstkankeroverlevers.

Hiervoor zijn ze op zoek naar borstkankeroverlevers, mantelzorgers en zorgverstrekkers om hun ervaringen omtrent pijn en nazorg te delen in een online groepsgesprek.

Bent u zelf geïnteresseerd om aan dit onderzoek mee te werken of kent u zorgverstrekkers, mantelzorgers en of borstkankeroverlevers die graag aan dit onderzoek zouden deelnemen neem dan zeker contact op met  yael.slaghmuylder [at] ugent.be

Meer info

Wetenschappelijk onderzoek naar veerkracht bij partners van patiënten met kanker.

De diagnose van kanker in een gevorderd stadium, zet de wereld van de patiënt en het gezin op zijn kop. De belasting voor de partner is hierbij niet te onderschatten: naast het werk, het gezin en andere dagelijkse activiteiten, komen hier nu de zorg voor de zieke partner en extra taken bovenop. Waar blijf je als partner die (veer)kracht halen? Hoe kan die veerkracht worden ondersteund? Hoe herken je de bedreigingen voor je veerkracht? Wanneer trek je aan de alarmbel? Wanneer komt hierbij de zorg voor de zieke partner in het gedrang?

Met dit onderzoek willen we een antwoord vinden op deze vragen zodat we vanuit de gezondheidszorg partners van patiënten met kanker beter kunnen begeleiden doorheen de zorg met bijzondere aandacht voor mentale gezondheid en veerkracht.

We zijn hiervoor nog op zoek naar deelnemers aan de studie. Ben je tussen de 18 en 65 jaar, werd je partner recent gediagnosticeerd met kanker in een gevorderd stadium en ben je bereid om in een interview over je ervaring te vertellen? Of ken je iemand die zich in deze situatie bevindt? Neem dan contact op met de onderzoeker via e-mail sophie.opsomer [at] kuleuven.be.

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep tot deelname onderzoek patiënten met angst voor herval

Het Helen Dowling instituut en het UMC Utrecht zijn op zoek naar patiënten die succesvol behandeld werden voor kanker en zich zorgen maken over een mogelijke terugkeer van de ziekte. Patiënten krijgen 3-5 online gesprekken met een hulpverlener en volgen een online programma, waarin  ervaringen van lotgenoten, tips en oefeningen worden gegeven om zelf mee aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie. 

Oproep tot deelname onderzoek naar levenseindezorg tijdens corona

In coronatijd werden zorgverleners veel vaker geconfronteerd met overleden patiënten dan normaal. Hoe gingen ze daarmee om? Werden ze voldoende begeleid? Wat kan beter? UZ Brussel voert samen met Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB) een internationale studie naar de beleving van alle hulp- en zorgverleners met levenseindezorg in coronatijd. Deelnemen aan het onderzoek kan door de vragenlijst in te vullen.
Wie werkzaam is in de zorg, in het ziekenhuis, thuis of het woonzorgcentrum, als, arts, verpleegkundige, zorgkundige, psycholoog, of andere hulp- of zorgverlener, en te maken kreeg met een overlijden na 15 maart (al of niet door COVID-19), kan aan het onderzoek deelnemen. Dat kan door een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt max. 15 minuten.

Vragenlijst
 
Meer informatie over de studie via volgende link.
 

Onderzoek: "De ervaringen van zorgverleners met het begeleiden van familieleden voor/tijdens/na een euthanasieprocedure”

De onderzoeksmedewerkers van het BE-CARED project (Kom op tegen Kanker, 2020-2023) zoeken zorgverleners om deel te nemen aan een éénmalig interview (duur: 1-1.5 uur) over hun ervaringen met het begeleiden van familieleden van kankerpatiënten voor/tijdens/na een euthanasieprocedure. Ben je werkzaam als zorgverlener (arts, verpleegkundige of psycholoog) in de ziekenhuis- of thuissetting en heb je het afgelopen jaar een euthanasieprocedure bijgewoond, dan is jouw input meer dan welkom! Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken, mag je contact opnemen met het BE-CARED team via be-cared [at] uzgent.be of 09/332.23.56.

Oproep deelname focusgroep rond multidisciplinair overleg (VUB)

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg wil men onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg. Hiervoor zijn ze op zoek naar psychologen en verpleegkundigen voor een éénmalige deelname aan een focusgroep, die minimum 1 jaar werkervaring hebben in oncologie. Het is geen vereiste dat je deelneemt aan de MOC; andere vormen van multidisciplinair overleg worden ook in beschouwing genomen. Meer informatie

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Ga naar de vragenlijst

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!