U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen via annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be (e-mail).

Oproep invullen vragenlijst: wat verwacht jij van de kankerlijn? (Kom op tegen Kanker)

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville voert een onderzoek uit naar de verwachtingen en behoeften van zowel zorgverleners als patiënten over de Kankerlijn van Kom Op Tegen Kanker. Jouw mening over dit onderwerp is daarom uitermate relevant en belangrijk. De enquête duurt ongeveer 10 minuten, bedankt om de vragenlijst volledig te willen invullen. De link is volledig anoniem, antwoorden zullen dus anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. 

Neem via deze link deel aan de enquête.

Oproep invullen vragenlijst: percepties en attitudes van zorgverleners over het bespreekbaar maken van seksualiteit 

Cato Beyts en Justine Verhelle, masterstudenten in de opleiding Master of Science Verpleegkunde en Vroedkunde met afstudeerrichting Verpleegkundig Specialist en Implementatiedeskundige, doen een oproep voor het deelnemen aan een online vragenlijst in het kader van hun masterproef: “Wat zijn de huidige percepties en attitudes van zorgverleners over het bespreken seksualiteit en seksuele problemen bij kankerpatiënten?”.

Deze vragenlijst mag ingevuld worden door elke zorgverlener die op regelmatige basis instaat voor de zorg van oncologische patiënten (chirurgen, radiotherapeuten, oncologen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten, psychologen, seksuologen …). Er wordt gepeild naar zowel de attitudes en percepties van de zorgverlener, als kennis met betrekking tot seksualiteit en het bespreken ervan.

De vragenlijst zal maximaal 10 minuten duren en kan worden ingevuld via deze link.

Oproep: hoe moet een app over beweging na kanker eruit zien?

Aan de UGent wordt momenteel gewerkt aan een app rond beweging na kanker. Op dit moment zijn we op zoek naar input van hulpverleners in de oncologie. Doe mee aan een individuele online brainstorm rond dit thema, dit neemt maximaal 10-15 minuten in beslag!

HOE KAN JE DEELNEMEN?

Klik hier om een korte screeningsvragenlijst in te vullen (1 minuut). Je zal vervolgens een e-mail ontvangen met verdere info en de link naar de studie.

Voor meer info kan je terecht bij: marie.vandevelde [at] ugent.be

Oproep invullen vragenlijst: beïnvloedende factoren bij het bespreekbaar maken van seksualiteit 

Binnen de masteropleiding Vroedkunde-verpleegkunde aan de Universiteit van Antwerpen loopt in de periode november 2022 – maart 2023 een “cross-sectioneel onderzoek naar de beïnvloedende factoren bij het bespreken van seksualiteit bij oncologische patiënten onder de Nederlandse en Vlaamse verpleegkundigen”. Aan de hand van een vragenlijst zal men input verzamelen van Nederlandse en Vlaamse verpleegkundigen werkzaam in een ziekenhuis bij oncologische patiënten (>16j). 

Flyer oproep onderzoek

Via deze link kan je de digitale vragenlijst invullen. Dit neemt slecht 10 minuten in beslag. 

Voor meer info kan je terecht bij: eveline.vermoere [at] student.uantwerpen.be

Oproep klankbordgroepen BE-Cared

Heb jij ideeën of voorstellen over rouw en rouwzorg in onze samenleving? Wil je mee vormgeven aan de rouwzorg van de toekomst? Ga je graag in gesprek met naasten, patiënten, zorgverleners of beleidsmakers? Neem dan deel aan de BE-CARED-klankbordgroepen in Baal, Borgerhout of Gent. 

Meer info

Oproep: word lid van een werkgroep voor de ontwikkeling van een app rond beweging bij kankeroverlevers

Voor wie? Je werkt als hulpverlener in de oncologie. Dit kan binnen verschillende functies, zoals verpleegkundige, arts, kinesist, ergotherapeut,… Je hebt vanuit jouw eigen ervaring een goed beeld van zowel barrières als motivatoren om na de behandeling te bewegen.

Het project:  Binnen een vierjarig doctoraatsproject zal een app ontwikkeld worden die kankeroverlevers na de behandeling zal stimuleren en begeleiden om in het dagelijkse leven meer te bewegen. Deze app zal gepersonaliseerd advies bieden.

De werkgroep: We willen de app zo veel mogelijk afstemmen op de individuele noden van de gebruikers. Daarom vinden we het belangrijk om met ex-kankerpatiënten en zorgverleners samen te zitten om dit maximaal te bekomen. De werkgroep zal zo’n 4 à 5 keer samenkomen gedurende de vier jaar. Hier bieden we iedereen de kans om feedback en suggesties te bieden om zo het project in goede banen te leiden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met marie.vandevelde [at] ugent.be

Oproep Nederlands KWF-gefinancierde onderzoek van Tilburg University (Noord-Brabant): online zelfhulp voor mensen met chronische pijnlijke neuropathie door chemotherapie.

In dit onderzoek kunnen (ex-)kankerpatiënten met chronische pijnlijke neuropathie door chemotherapie (CIPN) deelnemen aan een online zelfhulp training.

CIPN heeft een grote, negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Helaas is er nog geen bewezen effectieve behandeling. De online zelfhulp training kan mensen helpen leren omgaan met de klachten en hun beperkingen in het dagelijks leven verbeteren. Ik vertel in deze 1-minuut video kort waar het onderzoek over gaat:

https://www.youtube.com/watch?v=8wjNjlr-po8

Wij zijn momenteel nog hard op zoek naar (ex-)kankerpatiënten die willen deelnemen aan het onderzoek. De online zelfhulp training is een Nederlandstalige training waar zowel Nederlanders als Vlamingen aan kunnen deelnemen.

Uitgebreide informatie over het onderzoek en het aanmeldformulier zijn te vinden op deze website:

https://www.profielstudie.nl/qlipp-cipn-neuropathie-project-voor-mogelijke-deelnemers/.

HELP MEE DE NAZORG BIJ BORSTKANKEROVERLEVERS TE VERBETEREN

WIE? Bent u als zorgverlener betrokken bij de nazorg van borstkankeroverlevers binnen de eerstelijnsgezondheidszorg? Bijvoorbeeld als verpleegkundige, arts, kinesist, psycholoog, seksuoloog, diëtist, fasciatherapeut, ergotherapeut… Dan zijn wij naar u op zoek.

WAT? U krijgt een e-learning aangeboden, bestaande uit twee modules. Module 1 omvat een bio-psychosociale benadering van pijn met een luik rond preventie en diagnose. Module 2 licht de interdisciplinaire behandeling van pijn na borstkanker toe. Daarnaast wordt er een geïntegreerde nazorgaanpak voorgesteld met richtlijnen en hulpmiddelen voor in de praktijk. Tot slot kan u online deelnemen aan interdisciplinaire casusbesprekingen met collega’s uit de eerstelijnsgezondheidszorg en twee Gentse ziekenhuizen.

HOE? Geïnteresseerde zorgverleners kunnen deze e-learning gedurende drie maanden doorlopen. Nadien wordt u gevraagd de aangeboden richtlijnen en hulpmiddelen toe te passen in de praktijk. Accreditatie/deelnemersattest wordt voorzien. Interesse? Neem dan contact op of schrijf u via mail in.

CONTACT yael.slaghmuylder [at] ugent.be

Oproep nodenbevraging betrokkenen bij euthanasie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent) is onlangs gestart met het onderzoeksproject ‘Leidraad Euthanasie’. Doel van het project is het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad rond euthanasie voor artsen, gebaseerd op de ondersteuningsnoden van diverse betrokkenen. De praktijkleidraad focust op het emotionele, psychosociale en spiritueel-existentiële aspect van euthanasie, naast het klinisch-medische, en dat vanaf de euthanasiewens tot en met de nazorg voor naasten en zorgverleners na het overlijden.

Om inzicht te krijgen in de noden en ervaringen van betrokkenen bij euthanasie zijn we op zoek naar deelnemers voor onze studie: personen met een euthanasiewens, hun naasten en professionele zorgverleners. Meer concrete informatie over wie we zoeken, wat studiedeelname inhoudt en hoe deel te nemen, kan u terugvinden op www.leidraadeuthanasie.be. Deelname is volstrekt anoniem. De studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het Universitair Ziekenhuis Brussel en Vrije Universiteit Brussel.

Medewerking aan deze nodenbevraging zorgt ervoor dat we een beter inzicht verwerven in hoe betrokkenen bij euthanasie beter begeleid en ondersteund kunnen worden om hun levenskwaliteit en de kwaliteit van zorg (aan het levenseinde) te verbeteren. 

Bij verdere vragen of opmerkingen over het onderzoeksproject, kan u contact opnemen met het onderzoeksteam via Stijn Vissers (uitvoerend onderzoeker): stijn.vissers [at] vub.be OF +32(0)474 724 688.

Oproep VVRO: Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar de VVRO deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat wil de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

Zo willen ze de jonge oncologieverpleegkundigen een stem geven. Vervolledig deze enquête.

Oproep ZOZOJO studie: voor zorgverleners die werken met jongeren van ouders met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn voor een kort interview op zoek naar zorgverleners (psycholoog, palliatief hulpverlener, huisarts, studenten- of schoolpsycholoog, leerkracht, zorgleerkracht, directeur van school, ...) die eerder in aanraking kwamen met/begeleiding voorzagen voor een jongere (12-26 jaar) met een ouder met kanker. 

Het interview duurt 30 minuten tot 1 uur en vraagt naar de zorgnoden en het zorggebruik van de jongere met een ouder met kanker.

Meer info

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar pijn na borstkanker

Eén op drie vrouwen die borstkanker kregen, blijven kampen met pijn die niet meer verklaarbaar is door de aanwezigheid van kanker. Pijnmedicatie is de meest voorgestelde therapie maar zorgt vaak voor neveneffecten. Onderzoekers van de VUB willen nagaan of pijneducatie de pijn kunnen verminderen. Die behandelingen bewezen al hun nut bij andere chronische pijnpatiënten. Voor dit onderzoek zoekt de VUB 356 deelneemsters die pijn blijven ondervinden na borstkanker. De kandidaten moeten kankervrij zijn en moeten sinds drie maanden alle therapieën hebben afgerond (met uitzondering voor hormoon- en immunotherapie). De onderzoeken en evaluaties vinden plaats op de VUB (campus Jette), UHasselt (campus Diepenbeek), Imeldaziekenhuis (Bonheiden/Mechelen), AZ Rivierenland (Bornem), AZ Sint-Blasius (Dendermonde), AZ Sint-Lucas (Gent) en praktijk REVA (Geel). 

Mail uw naam en telefoonnummer naar pijnnaborstkanker [at] vub.be of bel naar 0474/53.01.35.

Meer info

Oproep aan jongeren met kanker: BOOST-studie

Voor de boost-studie zijn VUB en UZGent op zoek naar jongeren met kanker tussen 10 - 18 jaar oud die samen met hun ouder(s) willen deelnemen aan de studie over de ziekte, de behandeling en zorg.


Daarnaast is het belangrijk dat:
- de jongere op dit moment in behandeling is of de laatste behandeling is maximaal 3 maanden geleden geweest.
- de jongere en tenminste één ouder voldoende Nederlands spreken en begrijpen. 

Filmpje

Meer info            

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!