Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

 

Barometer voor onco-zorgverleners

We zijn benieuwd naar hoe het ondertussen met jullie gaat. Via volgende vragenlijst willen we polsen naar werkdruk en emotionele belasting bij zorgverleners in de oncologie, alsook naar de bereidheid, en mogelijkheden om opleidingen te volgen in deze Covid-19 tijden. We hopen een beter zicht te krijgen op de noden en ruimte voor opleidingen in de nabije toekomst. Alvast dank voor het invullen van de barometer om zo het CHi-aanbod nog beter af te stemmen. Vul de barometer hier snel in vóór 15 juni, het vraagt slechts 5 minuten tijd!

Oproep testen vragenlijsten BE-CARED project

Voor het BE-CARED project zoeken wij mensen die de komende weken voor ons een aantal vragenlijsten willen testen. Dit project werd gefinancierd door Kom op tegen Kanker (2020-2023) en zal de ervaringen en noden van naasten en nabestaanden mbt rouwzorg binnen de oncologische zorg in kaart brengen. Specifiek zijn we nu op zoek naar naasten van mensen met kanker of nabestaanden van wie een familielid overleden is tgv kanker.  

Als u mee doet vragen we om de vragenlijst in te vullen en uw ervaringen met ons te delen. Waren de vragen duidelijk ? Wat denkt u dat er bedoeld wordt met een vraag ? Kon u uw antwoord goed kwijt ? Was alles even begrijpbaar ? We vragen dit zodat we weten of we de vragenlijst duidelijk hebben opgesteld. We denken dat het u ongeveer 1.5 uur van uw tijd kost. Het hoeft niet in één keer te gebeuren. Als u ons wilt en kunt helpen dan mag u zeker contact opnemen via Charlotte Boven be-cared [at] uzgent.be of 09/332.23.56  

Oproep deelname focusgroep rond multidisciplinair overleg (VUB)

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg wil men onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg. Hiervoor zijn ze op zoek naar psychologen en verpleegkundigen voor een éénmalige deelname aan een focusgroep, die minimum 1 jaar werkervaring hebben in oncologie. Het is geen vereiste dat u deelneemt aan de MOC; andere vormen van multidisciplinair overleg worden ook in beschouwing genomen. Meer informatie

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien u interesse hebt in dit onderzoek, mag u contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Ga naar de vragenlijst