Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Oproep deelname focusgroep rond werk en kanker 

Het onderzoeksproject “practice based evidence” dat focust op betrokkenheid van onco-zorgverlening bij arbeidsgerichte noden van patiënten loopt in opdracht van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van het RIZIV.

Bent u werkzaam als professional (arts, verpleegkundige, paramedicus, psycholoog, sociaal werker, …) betrokken bij oncologische zorgverlening? En gaat  uw professionele aandacht gaat daarbij niet alleen naar medische aspecten maar ook naar het herstel van de levenskwaliteit van deze patiënten?

Dan nodigen we u, uw medewerkers en uw collega’sl graag uit om deel te nemen aan een uitwisselingsmoment dat doorgaat op verschillende locaties (zie verder). Het is de bedoeling om op dat moment u informatie te bieden over de rol en de werking van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid (RIZIV) ,  de resultaten van het eerste deel van het PBE project te presenteren maar vooral om uw visie over “best practice” in arbeidsgerichte zorgverlening voor beroepsactieve kankerpatiënten te leren kennen.

Zorgverlening betrokken bij werkhervatting voor kankerpatiënten (?!)

09.00 Onthaal
09.30 Welkom (Huget Désiron & To Simons, ACT-Desiron bvba)
09.35 Voorstelling van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van het RIZIV: doelstelling, werking en onderzoeksresultaten m b t “kanker en werk” (Saskia Decuman, Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid  RIZIV)
10.00 Presentatie van de resultaten van deel 1 (diepte-interviews) van het PBE onderzoek (Huget Désiron, ACT-Desiron bvba)
10.20 Focusgroep gesprek met als onderwerpen (deel 1):

Wat dient vanuit zorg (idealiter) het aanbod te zijn gericht op behoud/herstel van werk voor beroepsactieve kankerpatiënten?
Welke zorg/begeleiding wordt best door wie aangeboden?

11.00 pauze


11.15 Focusgroep gesprek met als onderwerpen (deel 2):

Wat zijn de noden van de betrokkenen (patiënten en zorgverleners)?
Welke belemmeringen hinderen u bij het realiseren van dergelijke zorg/begeleiding?

12.00 afronding
12.05: broodjeslunch en netwerkmoment

U kan zich via mail uiterlijk tot 2 dagen voor de aanvang van het door u geprefereerde uitwisselingsmoment aanmelden via het volgende mailadres: info [at] act-desiron.be

16/1/2020 VAC (Vlaams Administratief centrum, Dirk Boutsgebouw), Diestse Poort te 3000 Leuven op 16/1/2020

23/1/2020 Artevelde hogeschool, kantienberg 10 te 9000 Gent

Oproep deelname focusgroep rond multidisciplinair overleg (VUB)

Binnen de onderzoeksgroep OPIH van de vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel loopt er momenteel een studie naar het delen en bespreken van psychosociale informatie tijdens het multidisciplinair overleg op oncologie-afdelingen. Uit de eerste resultaten van de studie blijkt dat het delen en bespreken van deze informatie eerder beperkt is. Bijgevolg wil men onderzoeken welke barrières paramedici ervaren bij de uitwisseling van psychosociale informatie en welke (potentiële) rol zij daarin kunnen opnemen tijdens het overleg. Hiervoor zijn ze op zoek naar psychologen en verpleegkundigen voor een éénmalige deelname aan een focusgroep, die minimum 1 jaar werkervaring hebben in oncologie. Het is geen vereiste dat u deelneemt aan de MOC; andere vormen van multidisciplinair overleg worden ook in beschouwing genomen. Meer informatie

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien u interesse hebt in dit onderzoek, mag u contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

Oproep bevraging zorgverleners rond mantelzorg (Thomas More)

De projectgroep ‘You care? We Care!’ van Thomas More Mechelen doet onderzoek rond mantelzorg, zowel wat betreft de organisatorische als de sociale aspecten. Naast het creëren van nieuwe inzichten, zetten ze deze ook om naar werkbare tools of good practice richtlijnen. Voor het project ‘Ik zorg ook!’ (2018-2020) bevragen ze mantelzorgers en zorgprofessionals over hoe deze met elkaar in gesprek gaan. Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorger zijn. Toch is het belangrijk voor hen om de weg te vinden naar informatie en ondersteuning die er voor hen bestaat. Zorgprofessionals kunnen wellicht een meerwaarde zijn om mantelzorgers hierin op weg te zetten. Met dit project wil men peilen naar wat een zorgverlener of medewerker in een zorgorganisatie nodig heeft om tot (h)erkenning van mantelzorgers te komen. In het voorjaar van 2019 wordt deze vragenlijst verspreid naar professionals in de zorg en worden mantelzorgers met een andere vragenlijst bevraagd naar hun noden en ervaringen. In 2020 zullen de bevindingen uit deze vragenlijsten vertaald worden naar concrete, praktijkgerichte instrumenten en aanbevelingen op maat van de zorgorganisaties- en praktijken die hebben deelgenomen. Zo bouwt men samen aan een mantelzorgbewust beleid. Als u bij organisatie 'CHI' invult, krijgen wij een overzicht van de resultaten voor zorgverleners in oncologie. Ga naar de vragenlijst