U bent hier

Medewerking onderzoek voor zorgverleners in oncologie

Onderzoekers die een beroep willen doen op de medewerking of de kennis van zorgverleners in de oncologie, kunnen contact opnemen via annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be (e-mail).

Oproep onderzoek: Doe mee aan een studie over beweging na kanker!

Voor wie?
- Hulpverlenersin oncologie:artsen, kinesisten, sociaal werkers, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen, …
- Je werkt op regelmatige basis met kankeroverlevers

Wat houdt de onlinestudie in?
- Groeperen en beoordelen van stellingen omtrent wat hulpverleners nodig achten in een app die kankeroverlevers stimuleert om meer te bewegen
(maximum 1 uur)

Interesse?

Check of je in aanmerking komt via volgende link https://tpsurvey.ugent.be/limesurvey315/index.php/345656?lang=nl
Of neem contact op met emma.tack [at] ugent.be

Oproep onderzoek: seksualiteitsbeleving na mastectomie en borstreconstructie

Is er een verschil in seksualiteitsbeleving bij vrouwen die enkel een mastectomie ondergingen vs. zij die na de mastectomie ook een borstreconstructie ondergingen? Dit is de onderzoeksvraag van een masterproef. De vragenlijs peilt naar het seksueel functioneren van borstkankerpatiënten en duurt ongeveer 10 tot 15 minuutjes.

Link voor de vragenlijst:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cI7OYUEqWuFN4Dc

Meer info via ine.lamberechts [at] telenet.be

 

Oproep onderzoek: partner van borstkankerpatiënten

Heeft jouw partner borstkanker? Doe mee aan ons onderzoek naar borstkanker en seksualiteit.  Een borstkankerbehandeling heeft een grote impact op de seksualtieit in een relatie. Specifiek bij jou als partner zijn dit seksueel functioneren en de ondersteuningsnoden nog weinig onderzocht. Met deze studie willen we hier meer over te weten komen en adviezen aanreiken aan de borstkliniek. Want als jij je goed voelt in je (seksuele) relatie, bevordert dit het herstel van je vrouw.

Onderzoek in het kader van het behalen van een masterproef voor de opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg (VUB). Neem contact op met welche.goossens [at] vub.be

 

Oproep onderzoek naar psychosociaal kankeronderzoek (CRIG, UZ GENT): 

Bent/was u een zorgverlener van oncologische patiënten? Heeft u min. 2 jaar klinische ervaring? Waar bent u als zorgverlener onzeker over op psychosociaal vlak? Waar heeft u nooit een antwoord op gevonden tijdens de behandeling van een patiënt? Met deze info willen we nieuw onderzoek uitvoeren om de zorg voor oncologische patiënten te verbeteren. Ook naasten en patiënten kunnen deelnemen aan de studie.

Deelnemen kan via volgende link: 

https://openredcap.uzgent.be/surveys/?s=LHKPJ3E8AXFDM9LC 

Oproep: COSedation project (FWO 2022-2026) 

In een eerste stap onderzoeken we welke elementen de kwaliteit van palliatieve sedatie in de praktijk bepalen. Dit doen we aan de hand van een interview/focusgroepstudie. We zijn hiervoor op zoek naar zorgverleners (ongeacht discipline of achtergrond) die vanuit hun ervaringen hierover willen reflecteren.

Link naar onderzoek

Oproep Universiteit Antwerpen - deelnemers gezocht voor de Physio Perspective study

De uitdaging om aanhoudende pijn te behandelen bij personen met kanker is iets dat veel kinesitherapeuten zullen herkennen. Om de aanpak te verbeteren, zijn we op zoek naar kinesitherapeuten die willen deelnemen aan een wetenschappelijke studie die zich richt op de klinische besluitvorming van kinesitherapeuten bij chronische pijn. Deze studie bestaat uit twee online vragenlijsten en een e-learning over chronische pijn en beweging, met een specifiek luik voor de oncologische patiënt. Door deel te nemen aan deze studie, kunnen de deelnemers de e-learning GRATIS volgen en deze is geaccrediteerd (6 punten) door Pro-Q-Kine. In de e-learning beantwoorden we vragen zoals: wat is het effect van beweging? Welke vorm van training is beter voor de patiënt? En hoe kunt u uw patiënt helpen bij het volhouden van beweging?

Deze studie wil een waardevolle bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van kinesitherapeuten en aan de zorg voor patiënten met chronische pijn. Meer info

Oproep: deelname interviews CONNECT-ME-project 

Binnen het CONNECT-ME-project wordt een mentorprogramma ontwikkeld voor verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten. We willen met jou, als ervaringsdeskundige, graag afstemmen om de inhoud van het programma te bepalen. Mis deze kans niet om jouw ervaringen en noden te delen die jij als verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist ervaart op gebied van begeleiding en coaching

Scan de QR-code op de flyer en geef je op voor de interviews!

Oproep: hoe ervaren patiënten de digitalisering van de zorg?

Een afspraak maken met de dokter, bloedresultaten bekijken, aanmelden in het ziekenhuis, voorschriften bekijken, behandeling en bijwerkingen opvolgen via een app … Steeds vaker moeten patiënten zelf dingen regelen met de computer, gsm of elektronische identiteitskaart. Soms is dat handig en eenvoudig, maar soms helemaal niet. Kom op tegen Kanker wil graag weten hoe patiënten deze digitalisering van de zorg ervaren.

Via deze vragenlijst kunnen personen met kanker of een andere ernstige aandoening hun ervaringen delen. Het duurt ongeveer 10 minuten en het kan helemaal anoniem

 

Oproep invullen vragenlijst: wat verwacht jij van de kankerlijn? (Kom op tegen Kanker)

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville voert een onderzoek uit naar de verwachtingen en behoeften van zowel zorgverleners als patiënten over de Kankerlijn van Kom Op Tegen Kanker. Jouw mening over dit onderwerp is daarom uitermate relevant en belangrijk. De enquête duurt ongeveer 10 minuten, bedankt om de vragenlijst volledig te willen invullen. De link is volledig anoniem, antwoorden zullen dus anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden. 

Neem via deze link deel aan de enquête.

Oproep: word lid van een werkgroep voor de ontwikkeling van een app rond beweging bij kankeroverlevers

Voor wie? Je werkt als hulpverlener in de oncologie. Dit kan binnen verschillende functies, zoals verpleegkundige, arts, kinesist, ergotherapeut,… Je hebt vanuit jouw eigen ervaring een goed beeld van zowel barrières als motivatoren om na de behandeling te bewegen.

Het project:  Binnen een vierjarig doctoraatsproject zal een app ontwikkeld worden die kankeroverlevers na de behandeling zal stimuleren en begeleiden om in het dagelijkse leven meer te bewegen. Deze app zal gepersonaliseerd advies bieden.

De werkgroep: We willen de app zo veel mogelijk afstemmen op de individuele noden van de gebruikers. Daarom vinden we het belangrijk om met ex-kankerpatiënten en zorgverleners samen te zitten om dit maximaal te bekomen. De werkgroep zal zo’n 4 à 5 keer samenkomen gedurende de vier jaar. Hier bieden we iedereen de kans om feedback en suggesties te bieden om zo het project in goede banen te leiden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met marie.vandevelde [at] ugent.be

HELP MEE DE NAZORG BIJ BORSTKANKEROVERLEVERS TE VERBETEREN

WIE? Bent u als zorgverlener betrokken bij de nazorg van borstkankeroverlevers binnen de eerstelijnsgezondheidszorg? Bijvoorbeeld als verpleegkundige, arts, kinesist, psycholoog, seksuoloog, diëtist, fasciatherapeut, ergotherapeut… Dan zijn wij naar u op zoek.

WAT? U krijgt een e-learning aangeboden, bestaande uit twee modules. Module 1 omvat een bio-psychosociale benadering van pijn met een luik rond preventie en diagnose. Module 2 licht de interdisciplinaire behandeling van pijn na borstkanker toe. Daarnaast wordt er een geïntegreerde nazorgaanpak voorgesteld met richtlijnen en hulpmiddelen voor in de praktijk. Tot slot kan u online deelnemen aan interdisciplinaire casusbesprekingen met collega’s uit de eerstelijnsgezondheidszorg en twee Gentse ziekenhuizen.

HOE? Geïnteresseerde zorgverleners kunnen deze e-learning gedurende drie maanden doorlopen. Nadien wordt u gevraagd de aangeboden richtlijnen en hulpmiddelen toe te passen in de praktijk. Accreditatie/deelnemersattest wordt voorzien. Interesse? Neem dan contact op of schrijf u via mail in.

CONTACT yael.slaghmuylder [at] ugent.be

Oproep VVRO: Jonge oncologie verpleegkundigen, laat jullie stem horen!

Europees is er een netwerk van jonge oncologieverpleegkundigen (Young Cancer Network - EONS) waar de VVRO deel van uitmaakt. Jonge oncologieverpleegkundigen zijn verpleegkundigen onder de 35 jaar.

Wat wil de VVRO bewerkstelligen:

  • Inventariseren van de problemen en uitdagingen waarmee jonge oncologieverpleegkundigen geconfronteerd worden.
  • Faciliteren van de professionele ontwikkelings-, leer- en netwerkmogelijkheden
  • Organiseren van activiteiten die de professionele ontwikkeling van jonge oncologieverpleegkundigen bevorderen

Zo willen ze de jonge oncologieverpleegkundigen een stem geven. Vervolledig deze enquête.

Oproep ZOZOJO studie: voor zorgverleners die werken met jongeren van ouders met kanker

UZ Gent en UZ Brussel zijn voor een kort interview op zoek naar zorgverleners (psycholoog, palliatief hulpverlener, huisarts, studenten- of schoolpsycholoog, leerkracht, zorgleerkracht, directeur van school, ...) die eerder in aanraking kwamen met/begeleiding voorzagen voor een jongere (12-26 jaar) met een ouder met kanker. 

Het interview duurt 30 minuten tot 1 uur en vraagt naar de zorgnoden en het zorggebruik van de jongere met een ouder met kanker.

Meer info

Oproep: Onderzoek BC-08256: 'De ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden AYA’s met kanker: een kwalitatief onderzoek'

Gezien nog weinig gekend is over rouwzorg bij broers en zussen van overleden AYA’s (adolescenten en jong volwassenen) met kanker willen we de ervaringen, beleving en noden van deze doelgroep in kaart brengen aan de hand van kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zouden kunnen helpen om de zorg in de toekomst beter af te stemmen op de noden van de nabestaanden.

Meer info

Oproep medewerking aan internationaal onderzoek rond de rol van de psycholoog bij euthanasie

Onderzoekers uit Portugal (oa. Miguel Ricou van EFPA Board of Ethics) werken aan verschillende studies rond euthanasie. Het hoofddoel van één van deze studies is nagaan wat de professionele rol van de psycholoog is in de context van een vraag naar stervensbegeleiding. Hierbij wil men de visie van de psychologen op hun rol bij euthanasie analyseren. Het onderzoek wil data verzamelen over verschillende landen heen, waar er al dan niet wetgeving rond euthanasie bestaat. Deze data zullen dan gebruikt worden voor het opmaken van professionele richtlijnen in de toekomst. 

Indien je interesse hebt in dit onderzoek, mag je contact opnemen met silviamarina [at] outlook.com

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!