U bent hier

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van:

Cédric Hèle instituut vzw (verder CHi genoemd)
Bruul 52/4
2800 Mechelen
België
Tel +32 15 21 81 91
E-mail: info [at] cedric-heleinstituut.be

 


Door de toegang tot en het gebruik van de website CHiCom verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website CHiCom en de inhoud daarvan, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door het auteursrecht en databank-recht. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHi vzw.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website CHiCom is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CHi vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de website CHiCom volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet correct zou zijn, zal het CHi de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CHi vzw besteedt alle mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van de website CHiCom en beoogt kwaliteitsvolle en zo passend mogelijke informatie aan zorgverleners te bezorgen. Desondanks garandeert CHi vzw op geen enkele wijze de correctheid of volledigheid van de informatie op deze website. Alle gegevens mogen enkel gezien worden als louter informatief en vervangen op geen enkele wijze professioneel advies, diagnose of oordeel.

CHi vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op CHiCom.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info [at] cedric-heleinstituut.be.

De inhoud van CHiCom (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CHi vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CHi vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de site CHiCom of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CHi vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Voor informatie of vragen kan u contact opnemen via info [at] cedric-heleinstituut.be of 015/21.81.91.

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!