U bent hier

CHi-Publicaties

Artikel in Nieuwsbrief Belgian Society of Medical Oncology: 'Addressing sexual health after cancer' (2023)

Hans Neefs (Kom op tegen Kanker) en Kristel Mulders (docent CHi) geven een interview over het belang van het bespreken van seksualiteit met patiënten met kanker (september 2023). Lees het volledige artikel hier: pagina 1 - pagina 2 - pagina 3

Artikel in Goed Gevoel: 'Vallen, opstaan en weer doorgaan: wel of niet blijven werken na een kankerdiagnose' (2023)

Onze collega en onco-psychologe Angelique Verzelen licht in dit artikel toe waarom voorzichtigheid geboden is als je aan de slag blijft tijdens een behandeling (januari 2023)

Artikel in Artsenkrant: 'Maak stress bespreekbaar onder elkaar' (2022)

Naar aanleiding van onze webinar 'Beter zorg dragen voor jezelf (voor artsen)' werd dit artikel in de artsenkrant gepubliceerd (1 december 2022).

Artikel in Artsenkrant: 'Minder stress om slecht nieuws te brengen' (2021)

Onze e-learning 'Slecht nieuws voor artsen' wordt uitgebreid besproken in dit artikel in de Artsenkrant (21 oktober 2021) 

Oncohulp Vlaanderen: database psychologen en seksuologen met ervaring met kanker (2020)

De website ‘Oncohulp Vlaanderen’ (www.oncohulp.be) werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag om de zichtbaarheid van zorgverleners met ervaring met kanker te vergroten en er op die manier voor te zorgen dat mensen met kanker en hun familieleden sneller de gepaste begeleiding vinden.

Om hier een antwoord op te bieden, heeft het Cédric Hèle instituut, in samenwerking met Kom op tegen Kanker, het initiatief genomen om ‘Oncohulp Vlaanderen’ op te richten. Deze database geeft een handig overzicht van psychologen en seksuologen met ervaring in het begeleiden van mensen na een kankerdiagnose. Er werd bewust voor gekozen om een overzicht te maken van zorgverleners binnen de ziekenhuizen én in praktijken buiten het ziekenhuis.

Poster 'Nationaal AYA Congres' - Utrecht (2020)

Het CHi presenteerde een poster over de eerste AYA opleiding in Vlaanderen:

'Opleidingsmodule voor zorgverleners in Vlaanderen: Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA)'

Resultaten onderzoek naar opleidings- en onderzoeksnoden bij zorgverleners in oncologie (2019)

Het CHi deed een exploratief onderzoek bij haar leden die werkzaam zijn in een ziekenhuis om een zicht te krijgen op de opleidings- en onderzoeksnoden in de psychosociale oncologie. Bekijk de resultaten:

Infographic

Volledige rapport

Opleidingsvideo's CHi (2019)

Regelmatig krijgen we van deelnemers maar vooral van lesgevers de vraag naar videomateriaal ter illustratie van het theoretisch kader en als hulpmiddel voor reflectie. Bestaand didactisch materiaal is vaak afkomstig uit andere landen en klopt niet altijd met de dagelijkse praktijk in Vlaanderen.

Daarom ontwikkelden we onze eigen opleidingsvideo's, voor gebruik binnen onze opleidingen. Met deze opleidingsvideo willen we een tool aanreiken om opleidingen nog meer dynamisch en diepgaand te maken voor zorgverleners uit verschillende disciplines. We hopen op deze manier bij te dragen aan een praktijk- en ervaringsgericht leerklimaat dat docenten en deelnemers extra stimuleert tot uitwisseling en inoefening.

Video's en bijhorende handleiding

Posters IPOS-Worldcongres 2019

In oktober 2019 prestenteerde CHi twee posters op het IPOS-wereldcongres in Banff, Canada.

Psychosocial training and research needs in oncology health care: a finger on the pulse.

Discussing bad news with cancer patients. A communication tool for health care professionals in home care.

Waaier  'Zorg dragen voor kankerpatiënten, hun naasten en jezelf. Een wegwijzer voor zorgverleners in de thuiszorg.' (2018)

Zorgverleners in de thuiszorg komen steeds meer in contact met cliënten met kanker. Deze cliënten kregen vaak slecht nieuws te horen bij hun diagnose, tijdens de behandeling of daarna. Hoe reageer je hierop? Hoe ga je om met hun emoties? Hoe hou je rekening met de naasten? Met deze waaier, ontwikkeld door het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker, willen we verzorgenden, thuisverpleegkundigen, sociaal werkers, huisartsen, ... concrete tips geven  voor hun communicatie en hoe ze er kunnen zijn voor hun cliënt. Zonder daarbij zichzelf te vergeten. De waaier kan gedownload en besteld worden. Meer informatie: info [at] cedric-heleinstituut.be.

Brochure 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg.' (2018)

In navolging van de brochure 'Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners (2014)' ontwikkelde het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van de thuiszorg en de relatie van de zorgverlener met de patiënt. Naast ruimte voor emoties van de patiënt, wordt aandacht besteed aan de gevoelens die dit oproept bij de zorgverlener en worden er tips gegeven voor zelfzorg. Ook de naasten krijgen een belangrijke plaats.

De brochure kan gedownload worden. Daarnaast is ook een samenvattend schema beschikbaar. Je kan deze brochure gratis bestellen.

Poster NVPO-Congres 2018

Op het NVPO-Congres 2018 te Utrecht presenteerden we een poster rond het project 'slecht nieuws'.

Praktijkproject: 'Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten: aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg'.

Resultaten onderzoek noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten (2017)

Het CHi peilde in 2017 naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Je kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren bekijken:

Infographic

Samenvatting

Volledige rapport

Filmpje 

Poster IPOS-Worldcongres 2017

In augustus '17 presenteerde CHi onderstaande poster over de Jaarindex 2016 op het IPOS-congres in Berlijn, Duitsland.

Annual Index for Research and Evidence-based Care Projects in Psychosocial Oncology in Flanders (2016)

Poster IPOS-Worldcongres 2016

In oktober 2016 presenteerde CHi onderstaande poster op het IPOS-congres in Dublin, Ierland.

Professional Quality of Life of Oncoprofessionals in Flanders, Belgium

Artikel Tijdschrift NVPO (Nederland): Psychosociale oncologische zorg in België

Angelique Verzelen (oncopsychologe CHi) en Annelies Verachtert (coördinator CHi) geven achtergrond bij de organisatie van de psychosociale oncologische zorg in België en kaderen de rol van het Cédric Hèle instiuut aan onze Noorderburen (2015)

Brochure: Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten: Aanbevelingen voor zorgverleners (2015)

Deze brochure is geschreven door Hans Neefs (Kom op tegen Kanker) i.s.m. Cédric Hèle Instituut. De brochure is bedoeld voor alle leden van het zorgteam (arts, verpleegkundige en andere zorgverleners) die actief zijn in de zorg voor kankerpatiënten. De aanbevelingen zijn gebaseerd op 455 getuigenissen van patiënten en groepsgesprekken met 55 zorgverleners en experts.

Interview in Leven: De visie van Angelique Verzelen op de vraag: 'Heeft wie vecht tegen kanker meer kans op overleven?' 

Angelique Verzelen is een oncopsychologe en bestuurder van het Cédric Hèle instituut. In het driemaandelijkse magazine 'Leven' van Kom op tegen Kanker (Editie 65 - Januari 2015) deelt Angelique haar visie op de vraag of kankerpatiënten een grotere kans op overleving hebben wanneer ze vechten tegen de ziekte. 

Klik hier om het interview te lezen

CHi-artikel in Psycho-Oncology: Burn-out bij oncologische zorgverleners (2014)

S. Eelen, S. Bauwens, C. Baillon, W. Distelmans , E. Jacobs, A. Verzelen.The prevalence of burnout among oncology professionals: oncologists are at risk of developing burnout (2014). Psycho-Oncology 23: 1415–1422.

Posters IPOS-Worldcongres 2014

In oktober 2014 presenteerde CHi twee posters op het IPOS-wereldcongres in Lissabon, Portugal.

CHiCOM: An Online Community for Oncology Professionals in Flanders.

Research by Students in Psycho-Oncology: Building a bridge between academic knowledge and clinical work.

Handboek: Praktische gids voor de oncologie. Psychiatrische en psychologische richtlijnen. (2011)

Het CHi kreeg van de American Psychosocial Oncology Society (APOS) de toestemming het APOS-handboek 'Quick Reference for Oncology Clinicians' te vertalen en bewerken. Hiemee wil het CHi professionelen in oncologie bruikbare richtlijnen in de pyschosociale oncologie aanreiken, waarmee ze aan de slag kunnen in de praktijk.  Dit is een unicum in Vlaanderen en Brussel.

Lees meer

Publicatie over het boek: Artikel in de Artsenkrant, dd 29.11.'11

Posters IPOS-Worldcongres 2011 

In oktober 2011 prestenteerde CHi twee posters op het IPOS-wereldcongres in Antalya, Turkije.

​​The Cédric HèleInstitute implements communicationtraining for physicians, nurses and paramedical staff in oncology, funded by the Belgian National Government.

The Belgian government funds the post academic training in psycho-oncology, organised by the Cédric Hèle institute.

Artikel in The Parliament 2011

Het CHi werd uitgenodigd een voordracht te geven over het belang van psychosociale zorg in oncologie, voor werkgroep van het Europees Parlement. Er werd een verslag gepubliceerd in The Parliament, het tijdschrift voor Europarlementariërs.

'Get it together'

Posters IPOS-Worldcongres 2010  

In mei 2010 prestenteerde CHi twee posters op het IPOS-wereldcongres in Quebec, Canada.

'The Cédric Hèle institute: Flemish institute for psychosocial oncology: a reference for professionals in oncology.'

'A study on burnout amongst oncology professionals: oncologists are at risk of burnout.'

Poster IPOS-Worldcongres 2009

In juni 2009 ging het jaarlijkse wereldcongres van de International Society of Psycho-Oncology door, in Wenen. CHi nam deel en mocht opnieuw werk presenteren, in een posterpresentatie over:

Het CHi-onderzoek 'Burnout in oncology in Flanders, Belgium: de first results of a study amongst 55O professionals in oncology'. 

Poster IPOS-Worldcongres 2008

CHi nam in juni 2008 deel aan het wereldcongres van de International Society of Psycho-Oncology.  
CHi maakte er de post-academische vorming voor psychologen:

The Cédric Hèle institute accomplishes a Post-Academic Training in Psycho-Oncolgy'.

Forumbijdrage voor Tijdschrift Klinische Psychologie 2007

CHi heeft een samenvattend artikel geschreven, over het nationaal onderzoek dat Prof. Razavi verrichtte naar de psychosociale noden bij kankerpatiënten. We dienden dit artikel in als forumbijdrage, voor het tijdschrift Klinische Psychologie. De CHi-forumbijdrag werd gepubliceerd in de editie van oktober - december '07.

Eelen, S., Libert, Y., Mathys, R., Merckaert, I., Razavi, D. & Verzelen, A., (2007). Psychosociale noden bij kankerpatiënten: een nationale studie naar de behoeften en organisatie van psychologische ondersteuning. Tijdschrift Klinische Psychologie, 37 (4), 221-228.

Poster IPOS-Worldcongres 2006

CHi nam in oktober 2006 deel aan het wereldcongres van de International Society of Psycho-Oncology. 
CHi presenteerde er een poster ter bekendmaking van het instituut:

'The Cédric Hèle institute, Flemish institute of psychosocial oncology'

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!