U bent hier

Situering CHi-boek

Het Cédric Hèle instituut, Vlaams instituut voor psychosociale oncologie, wil een aanspreekpunt zijn voor professionelen in de oncologie. We trachten daarbij in te spelen op actuele noden van het werkveld. Bovendien streven we er naar de psychosociale oncologie in Vlaanderen te promoten en te verbeteren. Heel wat professionelen bleken op zoek te zijn naar concrete en bruikbare richtlijnen in de psychosociale oncologie, waarmee ze aan de slag kunnen in hun praktijk. Het CHi wilde dan ook graag op deze vraag inspelen.

We besloten het warm water niet opnieuw uit te vinden. Heel wat internationale organisaties, zoals NCCN, NVPO, e.a. stelden reeds kwaliteitsvolle richtlijnen in de psychosociale oncologie op. In onze zoektocht leerden we het handboek 'Quick Reference for Oncology Clinicians' kennen, een uitgave van de American Psychosocial Oncology Society (APOS). Het handboek levert een interessante en verrijkende kijk op courante problemen in de psychosociale oncologie. Het biedt een praktisch bruikbare handleiding voor de dagelijkse praktijk. Bovendien wordt de brug gemaakt naar de medicamenteuze behandeling van een aantal psychosociale klachten. Dit handboek is een illustratie van het belang van de interferentie tussen psyche en soma in de psychosociale oncologie. 

APOS ondersteunt de missie en de werkzaamheden van het CHi volledig.  CHi kreeg groen licht om het APOS-handboek in vertaling aan te bieden aan het werkveld. Onze erkenning en dank gaat dan ook sterk uit naar het bestuur van het APOS en de auteurs van dit handboek!

Met dit boek wil het CHi zich richten tot alle hulpverleners in de oncologie en aandacht vragen voor het belang van de psychosociale oncologie. Goede zorg voor kankerpatiënten gaat immers verder dan somatische zorg, maar vergt ook continue aandacht voor de psychosociale aspecten van de ziekte, voor de patiënt en zijn naasten. Daarnaast wil het CHi met dit handboek de hulpverleners handvaten aanreiken hoe om te gaan met welbepaalde problemen in dit psychosociale luik van de oncologie

De vertaling werd in enkele maanden uitgevoerd dankzij de uitstekende inzet van Rudi Bekaert. Het CHi voerde een beperkt aantal aanpassingen door in het handboek. Zo hebben we de hoofdstukken rond  medicatie en nationale organisaties aangepast aan de Belgische situatie.

In het APOS-handboek staat een uitgebreid hoofdstuk rond meetinstrumenten. Wij besloten dit niet op te nemen. De meerderheid van de besproken instrumenten bestaat enkel in het Engels en zijn niet of onvoldoende gevalideerd in het Nederlands. Het CHi overweegt later als bijlage voor het handboek een inventaris te publiceren van de bestaande Nederlandstalige meetinstrumenten.

Inhoud:

  • Doelstelling en overzicht
  • Psychiatrische urgenties
  • Farmacologische interventies
  • Psychologische niet-farmacologische interventies
  • Veel voorkomende psychiatrische stoornissen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, cognitieve stoornissen, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen
  • Fysieke symptomen - behandeling: vermoeidheid, pijn, nausea en braken, seksuele dysfunctie
  • Communicatie
  • Problemen specifiek voor het type kanker
  • Nationale voorzieningen

Publicaties over het boek:

Boek bestellen:

Je kan het CHi-boek kopen bij het CHi, aan 15€/stuk.
Als je het boek online bestelt, leveren we het je op het aangegeven adres, aan 5€/stuk.

Indien u meerdere stuks bestelt, factureren wij u de reële verzendingskost. 
Verzendingkosten 1 - 6 ex : 8 euro; 6 - 33 ex: 10 euro.

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!