Missie

Het Cedric Hele instituut (CHi) is een kennis- en vormingscentrum voor Psychosociale Oncologie in Vlaanderen.

Vanuit een neutrale positie wil CHi op een betrokken en gedreven manier, samen met zorgverleners, de kwaliteit en het aanbod van de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten verbeteren. Als wendbare organisatie met een brede blik op het domein van de psychosociale oncologie biedt CHi evidencebased en praktijkgerichte opleidingen voor professionelen. 

CHi vertrekt vanuit de vaststelling dat nog te veel mensen onvoldoende (kwaliteitsvol) psychosociaal begeleid worden omdat het aanbod niet volledig afgestemd is op hun noden, ze te weinig toegang hebben tot het aanbod, te hoge drempels ervaren of het aanbod niet op het juiste moment krijgen.

Om hier een antwoord op te geven, zet CHi in op vijf pijlers:

 • CHi is een laagdrempelig aanspreekpunt dat vakspecifieke informatie aanbiedt.
  Vanuit de vaststelling dat er weinig gerichte toegang is tot bruikbare informatievoor de dagelijkse werkingvan zorgverleners binnen de psychosociale oncologie.
   
 • CHi biedt deskundigheidsbevordering voor professionelen.
  Vanuit de vaststelling dat zorgverleners input en handvaten nodig hebben in communicatie en in het omgaan met de dagelijkse confrontatie met (emotioneel) lijden om een job in oncologie vol te houden.
  Goede psychosociale zorg vindt zijn basis in een degelijke opleiding van professionelen in deze zorg.  CHi wil waar nodig zelf opleiding opzetten of uitwerken met andere opleidingsinstituten. 


  CHi-opleidingen:
  • zijn evidence-based, interactief en praktijkgericht;
  • sluiten aan bij concrete noden uit het werkveld;
  • richten zich op kennis, maar ook op training van vaardigheden en op het verwerven van levenskwaliteit-gerichte en ethisch verantwoorde attitudes;
  • worden gegeven door professionele docenten met praktijkervaring.
 • CHi fungeert als brug tussen academisch en klinisch werkveld.
  Vanuit de vaststelling dat er nog onvoldoende uitgewisseld wordt over organisatie- en sectorgrenzen, over disciplines heen, zowel wat betreft onderzoek als klinische praktijk.
  CHi:
  • stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek in het domein van de psychosociale oncologie;
  • helpt bestaand wetenschappelijk onderzoek implementeren in de klinische praktijk;
  • oefent een informatie- en documentatiefunctie uit voor hulpverleners.
 • CHi heeft een groot professioneel netwerk van zorgverleners.
  Via het stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring bouwt CHi een expertisenetwerk uit.
 • CHi oefent een signaalfunctie uit en geeft beleidsadvies.
  Het detecteren, in kaart brengen en signaleren van noden van mensen met kanker, hun omgeving en zorgverleners gebeurt in communicatie met het werkveld en in nauwe samenwerking met structurele partner Kom op tegen Kanker.

Bekijk hier onze bladwijzer.