U bent hier

Missie

Het Cédric Hèle instituut (CHi) is een Vlaams kennis- en vormingscentrum voor psychosociale oncologie.

Het werd in 2004 opgericht met de opbrengst van een Kom op tegen Kanker-campagne, waarvan Cédric Hèle het boegbeeld was. De toen achttienjarige Cédric is helaas overleden, maar blijft verder leven als symbool van de strijd tegen kanker.

Vanuit een neutrale positie wil het CHi op een betrokken en gedreven manier en samen met zorgverleners, de kwaliteit en het aanbod van de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten verbeteren. Als wendbare organisatie met een brede blik op het domein van de psychosociale oncologie biedt het CHi evidencebased en praktijkgerichte opleidingen voor professionelen.

Het Cédric Hèle instituut zet in op vijf pijlers:

 • Het CHi is een laagdrempelig aanspreekpunt dat vakspecifieke informatie aanbiedt. 
 • Het CHi biedt deskundigheidsbevordering voor professionelen, onder andere via opleiding. CHi-opleidingen:
  • zijn evidence-based, interactief en praktijkgericht;
  • sluiten aan bij concrete noden uit het werkveld;
  • richten zich op kennis, maar ook op training van vaardigheden en op het verwerven van attitudes die ethisch verantwoord zijn en gericht op levenskwaliteit;
  • worden gegeven door professionele docenten met praktijkervaring.
 • Het CHi bouwt bruggen tussen het academische en het klinische werkveld. Het CHi:
  • stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de psychosociale oncologie;
  • helpt bestaand wetenschappelijk onderzoek implementeren in de klinische praktijk;
  • oefent een informatie- en documentatiefunctie uit voor zorgverleners.
 • Het CHi heeft een groot professioneel netwerk van zorgverleners.
  Via het stimuleren van collegiale uitwisseling van kennis en ervaring bouwt het CHi een expertisenetwerk uit.
 • Het CHi vervult een signaalfunctie en geeft beleidsadvies.
  Het detecteren, in kaart brengen en signaleren van noden van mensen met kanker, hun omgeving en zorgverleners gebeurt in communicatie met het werkveld en in nauwe samenwerking met structurele partner Kom op tegen Kanker.
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!