CHi onderzoek

Vinger aan de pols: Psychosociale opleidings- en onderzoeksnoden bij onco-zorgverleners (2019)  

Het CHi heeft volgend onderzoek uitgevoerd om een zicht te krijgen op:

  • de noden en knelpunten die onco-zorgverleners in de ziekenhuizen ervaren op vlak van opleiding in de psychosociale oncologie, zodat we het huidige opleidingsaanbod van het CHi daarop kunnen afstemmen.
  • de meest (praktijk)relevante onderzoeksthema’s, zodat we onderzoeks- en financieringsinstellingen kunnen stimuleren om hiervan werk te maken.
  • de noden en knelpunten die onco-zorgverleners in de ziekenhuizen ervaren op vlak van implementatie van wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale oncologie.
  • hoe het CHi wetenschappelijk onderzoek kan blijven faciliteren, motiveren en de brug kan slaan tussen onderzoek en klinische praktijk.

Methodiek:

Via een online bevraging aan de leden van de CHiCom die werkzaam zijn in een ziekenhuis.

Resultaten: zie onderzoeksrapport

Infographic

Volledige rapport

Onderzoek noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten (2017)

Het CHi peilde in 2017 naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Je kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren bekijken:

Infographic

Samenvatting

Volledige rapport

Filmpje