U bent hier

Projectoproepen

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker financiert psychosociale projecten en onderzoek die iets nieuws in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten introduceren of de bestaande zorg substantieel verbeteren.

Aan welke voorwaarden moet je onderzoek of project voldoen om gefinancierd te worden?

  • De projecten en onderzoeken mogen geen commercieel doel hebben.
  • Ze moeten breed toepasbaar zijn.
  • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
  • Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt door in te spelen op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden.
  • De start- en einddatum worden bepaald door de aanvrager in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker.

Meer info over financiering

Meer info over projecten, onderzoeken en organisaties

NIEUW: Kom op tegen Kanker lanceert de psychosociale projectoproep 'aanvullende welzijnsinitiatieven'. 

Ben je actief in een welzijns-, hulp- of zorgorganisatie en heb je een idee voor een aanvullend project dat aan een psychosociale, paramedische, maatschappelijke en/of sociale nood tegemoetkomt? Kan dat idee snel (in maximaal twee jaar) en efficiënt (met een budget van maximaal 25.000 euro) gerealiseerd worden? Dan wil Kom op tegen Kanker je graag een duwtje in de rug geven. 

Kijk hier voor meer informatie

Stichting tegen Kanker

Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven ze graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen. Neem gerust contact op met de regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

Extra informatie

Ook Stichting tegen kanker doet een tweejaarlijkse projectoproep rond Social grants.

Social Grants 2023 

In 2023 wil de Stichting bijdragen aan het vergroten van de kennis over de werkelijke behoeften van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Door haar oproep tot studies uit te breiden, hoopt zij bij te dragen tot een beter begrip van de behoeften van patiënten en dat het aanbod van diensten hierop wordt afgestemd. De oproep voor sociale projecten bestaat nu uit twee luiken: operationele projecten die bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten en studies die de kennis over de werkelijke behoeften van mensen getroffen door kanker helpen vergroten.

Projecten kunnen ingediend worden tot 15 juni 2023. Kijk hier voor meer informatie.

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!