U bent hier

Projectoproepen

Stichting tegen kanker- Social grants

De jaarlijkse oproep Social Grants werd gelanceerd op 12 maart 2024.

De projectoproepen, voor een totaal bedrag van  1 250 000 euro, zijn opgedeeld in 2 luiken:

  • Operationele projecten die rechtstreeks bijdragen tot het welzijn van patiënten en hun naasten.
  • Studies naar de daadwerkelijke behoeften van mensen die leven met kanker.

Alvorens uw project in te dienen, verzoeken wij u om het reglement van de projectoproep zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat u aan de deelname criteria voldoet. Link naar het reglement en indienen project. 

Afsluitingsdatum: 13 juni 2024, 13u.

Kom op tegen Kanker - oproep Emmanuel van der Scheuren starters-en afwerkbeurzen.

Kom op tegen Kanker lanceert de oproep 2024 voor Emmanuel van der Schueren starters- en afwerkersbeurzen. Voor 2024 werd deze oproep uitgebreid met preventie en psychosociale beurzen, ter aanvulling van de translationele en klinische beurzen. Fundamentele beurzen komen niet in aanmerking voor deze oproep. 

Documenten om in te dienen en het reglement zijn beschikbaar op https://expro.komoptegenkanker.be.

Deadline indiening: 25/04/2024 

Kom op tegen Kanker - Oproep 2024 - Toelagen psychosociale projecten

Uit ons rapport ‘Hoe ervaren mensen de zorg voor seksualiteit na kanker’ van 2022 blijkt dat er nood is aan meer en betere communicatie over en zorg rond seksuele bezorgdheden en klachten van (ex-)kankerpatiënten en hun partner. 

·        Slechts één op de vier van de bevraagde patiënten en partners heeft voor de start van de behandeling informatie gekregen over de mogelijke gevolgen van de kanker-behandeling op vlak van seksualiteit.

·        Een duidelijke meerderheid van de groep die geen gesprek over hun vragen en problemen op seksueel en intiem vlak had, wou wel graag zo’n gesprek.

·         …

Om tegemoet te komen aan deze nood willen we vanuit Kom op tegen Kanker onderzoeks- en implementatieprojecten ondersteunen die de zorg voor patiënten, geconfronteerd met seksuele bezorgdheden of klachten, kunnen verbeteren. Dit doen we via de lancering van de projectoproep 2024 ‘Kanker en seksualiteit’.

Specifieke voorwaarden

·        De focus van deze oproep ligt op de communicatie over en de behandeling van seksuele bezorgdheden en klachten voor (ex-)kankerpatiënten en hun partners.

·        Seksuele klachten zijn een biopsychosociale problematiek waarbij fysiek, psychologisch en sociaal functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Mogelijke projectvoorstellen zijn primair gericht op de verbetering van het psychosociaal welzijn, maar kunnen ook een paramedische interventie (bv. kinesitherapie) omvatten.

·        Het projectvoorstel is in lijn met de visie en de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker over kanker en seksualiteit.

·        Kom op tegen Kanker verwacht dat een stuurgroep wordt opgericht per project waarin relevante stakeholders, met inbegrip van patiëntenvertegenwoordigers, vertegenwoordigd zijn.

·        Als consortium mag er meer dan één projectvoorstel ingediend worden.

Neem zeker ook een kijkje op de website van Kom op tegen Kanker voor meer info.

Twijfelt u of uw studie voldoet aan de voorwaarden beschreven in de oproep? Aarzel niet om ons te contacteren voor advies wat betreft de oproep of vragen over de aanvraagformulieren. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor de deadline van indiening via financiering [at] komoptegenkanker.be.

Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker financiert psychosociale projecten en onderzoek die iets nieuws in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten introduceren of de bestaande zorg substantieel verbeteren.

Aan welke voorwaarden moet je onderzoek of project voldoen om gefinancierd te worden?

  • De projecten en onderzoeken mogen geen commercieel doel hebben.
  • Ze moeten breed toepasbaar zijn.
  • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
  • Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt door in te spelen op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden.
  • De start- en einddatum worden bepaald door de aanvrager in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker.

Meer info over financiering

Meer info over projecten, onderzoeken en organisaties

NIEUW: Kom op tegen Kanker lanceert de psychosociale projectoproep 'aanvullende welzijnsinitiatieven'. 

Ben je actief in een welzijns-, hulp- of zorgorganisatie en heb je een idee voor een aanvullend project dat aan een psychosociale, paramedische, maatschappelijke en/of sociale nood tegemoetkomt? Kan dat idee snel (in maximaal twee jaar) en efficiënt (met een budget van maximaal 25.000 euro) gerealiseerd worden? Dan wil Kom op tegen Kanker je graag een duwtje in de rug geven. 

Kijk hier voor meer informatie

Stichting tegen Kanker

Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven ze graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen. Neem gerust contact op met de regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

Extra informatie

 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!