Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Situering

Het Cédric Hèle instituut wil het onderzoek in de psychosociale oncologie meer zichtbaarheid geven. Enerzijds, door het jaarlijks inventariseren van lopend onderzoek binnen de psychosociale oncologie, anderzijds, door het opstarten van een werkgroep wetenschappelijk onderzoek binnen de psychosociale oncologie.

Doelgroep

 • Afgevaardigden vanuit de universiteiten die verbonden zijn aan de Psycho-Oncologie opleiding
 • Psychologen uit het werkveld met ruime onderzoekservaring
 • Afgevaardigden (met onderzoekservaring) uit organisaties die nauw betrokken bij onderzoek in oncologie (Kom op tegen Kanker, Stichting tegen kanker,…)
 • Onderzoekers verbonden aan een onderzoeksgroep van een universiteit

Doelstellingen

 • Oprichten van een kleinschalig netwerk van onderzoekers in de psychosociale oncologie in Vlaanderen
 • Feedback over de jaarindex  (inventarisatie lopend onderzoek psychosociale oncologie) die opgesteld werd door het CHi
 • Uitwisselen van kennis rond het implementeren van onderzoeksresultaten in het werkveld
 • Aandacht voor onderzoek in de psychosociale oncologie
 • Aanbrengen van thema's voor jaarlijkse Research Day

Leden

 • Bauwens Sabien (Psychologe, UZ Brussel)
 • Prof. Crombez Geert (Psycholoog, U Gent)
 • Pape Eva (Verpleegkundig specialist, UZ Gent, bestuurslid VVRO)
 • Prof. dr Janssens Annelies (Pneumoloog, Oncologie UZA
 • Kindermans, Hanne (UHasselt)
 • Moens Katrien (Wetenschappelijk medewerkster, Kankercentrum)
 • Prof. Dr. Remmen Roy (Centrum Huisartsgeneeskunde UA)
 • Schrauwen Wim (Psycholoog, UZ Gent)
 • Sleurs Charlotte (Pediatrische oncologie UZ Leuven)
 • Van den Broeck Kris (Centrum huisartsengeneeskunde UA)
 • Vanderhaeghen Birgit (Psychologe, UZ Leuven)
 • Prof. Vanderfaeillie Johan (Psycholoog, VUB)
 • Vercruysse Trui (Psychologe, UZ Leuven)
 • Prof. Vlaeyen Johan (Psycholoog, KULeuven)
 •  Van Schoors Marieke (Psychologe, UGent)