Brochure 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten'