U bent hier

Research Day 2021

Datum: 
25/06/2021 - 09:00 tot 12:30
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coach, Coördinator, Datamanager, Diëtist, Docent, Ergotherapeut, Gezinswetenschapper, HR medewerker, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Schoonheidsspecialist, Seksuoloog, Sociaal werker, Student, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Vrijzinnig humanistisch consulent

In samenwerking met de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek organiseert het Cédric Hèle instituut jaarlijks een 'Research Day in de psychosociale oncologie'.

We staan stil bij de kansen en de knelpunten van wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein. Deze online editie is opgebouwd rond het thema 'Implementatie'. Via een aantal praktijkvoorbeelden in de oncologie belichten we de specifieke uitdagingen van implementatie in de psychosociale oncologie. 

Ben jij onderzoeker binnen de psychosociale oncologie of sta je in het werkveld en wil je je verder ontwikkelen als onderzoeker? Heb je nood aan uitwisseling van ervaringen met andere onderzoekers? Wil je je als onderzoeker verdiepen in dit domein of als student graag inspiratie opdoen? Wees dan welkom op de jaarlijkse Research Day.

Research Day 2021 - 25 juni 2021 (online) 

Prijs: 
15
Programma: 

 

09.00 - 09.05 u.        Verwelkoming CH

09.05 - 09.45 u.        Implementatieonderzoek: theoretisch kader

Prof.dr. Mieke Deschodt (Gerontologie en Geriatrie, KU Leuven)

 

09.45 - 10.00 u.        Pauze 

 

10.00 - 10.45 u.        Tips rond implementatie in de psychosociale oncologie

  • Lessen uit de praktijk bij implementatie in de psychosociale oncologie vanuit Nederland' 

​                                       dr. Chantal Lammens (IKNL)

  • Van onderzoek tot implementatie(project): hoe implementatie opnemen in een onderzoeksvoorstel? 

​                                            Isabel Weemaes (Kom op tegen Kanker)

 

10.45 - 11.00 u.        Pauze 

 

11.00 - 12.30 u.       Praktijkvoorbeelden 

  • Implementatieproject in de psychosociale oncologie: in de eerste lijn

               Rentree

                      Christel Witgeers (vzw Emino) en Elke Smeers (KUL)

  • Implementatieproject in de psychsociale oncologie: in verschillende ziekenhuizen

                Op weg naar een Mango-moment cultuur! 

                       Prof. dr. Kris Vanhaecht en dr. Eva Castro (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid)

  • Implementatieproject in de psychosociale oncologie: transmurale uitdagingen

               Transmuraal zorgpad voor zelfmanagment bij patiënten die behandeld worden

                met orale kankermiddelen 

                       Prof. dr. Ann Van Hecke (UCCV Gent), Prof. Veerle Foulon (KUL), Ilyse Kenis (KUL),

                       dr. Lise-Marie Kinnaer (UGent)

 

12.30 u.            Afsluiting CHi 

 

Betalingsinformatie: 

Gelieve dit bedrag over te schrijven op de CHi-rekening: BE52 778-5974378-09, met vermelding van uw naam en de code 'Research Day 2021' in de mededeling.

Sprekers: 
Prof. dr. Mieke Deschodt
Mieke Deschodt, RN, PhD, is parttime stafmedewerker aan het Competentiecentrum Verpleegkunde van het UZ Leuven en parttime postdoctoraal onderzoeker bij de onderzoekseenheid Gerontologie en Gerontologie van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, KU Leuven. Dr. Deschodt is fellow van de European Academy of Nursing Science en de American Geriatrics Society. Haar onderzoek focust op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zorgmodellen voor kwetsbare ouderen. Vanaf oktober 2021 gaat ze fulltime aan de slag als onderzoeksprofessor aan de KU Leuven.
dr. Chantal Lammens
Dr. Chantal Lammens is senior adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ze is bestuurslid bij de NVPO en heeft in volgende domeinen een grote expertise opgebouwd: Implementatie van evidence-based interventies, cancer survivorship care, bekostiging psychosociale zorg en de pilot aanpassingsstoornis bij kanker.
Elke Smeers
Ergotherapeut
Onderzoeker
Elke Smeers is ergotherapeut van opleiding en behaalde eveneens een Master in de Ergotherapeutische Wetenschap. Zij werkt als onderzoeker bij de onderzoekseenheid Omgeving en Gezondheid van het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg (KU Leuven). Zij is betrokken in verschillende studies omtrent de relatie tussen werk, gezondheid en re-integratie en heeft voornamelijk expertise in onderzoek naar kanker en chronische pijn.
dr. Eva-Marie Castro
Gezinswetenschapper
Eva Castro is doctor in de sociale wetenschappen. In haar doctoraat over patiëntenparticipatie en persoonsgerichte zorg, ontwikkelde ze een manier om ervaringsdeskundigen in te schakelen in ziekenhuizen. Zij is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid en coördineert het Mangomoment project.
Prof. dr. Kris Vanhaecht
Kris Vanhaecht is professor aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid, een onderdeel van de KU Leuven. Hij doceert kwaliteit en patiëntveiligheid in de gezondheidszorg en doet onderzoek naar onder andere management van zorgorganisaties, zorgpaden, second victims en persoonsgerichte zorg. Samen met zijn team en met de steun van Kom Op Tegen Kanker ontwikkelde en onderzocht hij het concept Mangomoment.
Prof. Ann Van Hecke
Ann Van Hecke is professor in verpleegwetenschap aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent). Ze is co-director van het Universitair Centrum voor Verpleeg- en vroedkunde. Haar onderzoeksdomeinen focussen op zelf-management ondersteuning bij chronische aandoeningen, patient partnership en advanced practice in nursing. Ze is één van de sleuteldocenten in de Master Verpleeg- en vroedkunde waar ze methodologische vakken geeft (mixed methods onderzoeken, schrijven van een research proposal) en het vak zelf-management en patient partnership in advanced practice.
Prof. Veerle Foulon
Veerle Foulon is professor in farmaceutische zorg en vice-decaan van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven. Haar onderzoeksdomein omvat het brede topic van farmaceutische zorg en de rol en meerwaarde van een (huis)apotheker in een multidisciplinair team van zorgverleners. Ze is betrokken bij heel wat onderwijsactiviteiten binnen de Master Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven, waar ze ondermeer farmacotherapie, zelfzorgadviezen in de apotheek en de rol van de apotheker in de eerste lijn met inbegrip van communicatie onderwijst.
Ilyse Kenis
Ilyse Kenis studeerde in 2018 af als apotheker aan KU Leuven. In 2019 startte ze als doctoraatsonderzoeker aan UGent en KU Leuven, bij prof. Veerle Foulon en Prof. Ann Van Hecke. Ze coördineert het CONTACT-2 project, een vervolg op de CONTACT-studie. Het gaat enerzijds om een opvolgingsproject, waarin de de vier pilootziekenhuizen van de CONTACT-studie verder worden opgevolgd om een stabiele en duurzame implementatie van hun zorgpad te garanderen. Anders is het ook een opschalingsproject, aangezien er een zorgpad zal uitgebouwd worden in elf bijkomende Vlaamse ziekenhuizen. Hiernaast is ze nauw betrokken bij EDU-CONTACT en werkt ze mee aan het ontwikkelen van de verschillende materialen.
dr. Lise-Marie Kinnaer
Lise-Marie Kinnaer is apotheker en postdoctoraal assistent bij het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, UGent. Lise-Marie werkte in het kader van haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven (promotor : prof. Foulon) mee de CONTACT-studie. Daarbij onderzocht ze huidige (transmurale) zorgprocessen, verander- en implementatieprocessen voor patiënten behandeld met orale antikanker geneesmiddelen in 4 Vlaamse algemene ziekenhuizen. Lise-Marie was ook actief betrokken bij het uitwerken van het EDU-CONTACT initiatief
Christel Witgeers
Christel Witgeers is directeur van de vzw Emino en startte het Rentree project rond werkhervatting voor mensen met kanker.
Isabel Weemaes
Isabel Weemaes is valorisatieadviseur bij Kom op tegen Kanker en ondersteunt aanvragers van implementatie- en opschalingsprojecten met een psychosociale thematiek bij de uitwerking van hun dossier. Daarnaast leidt ze occasioneel ook zelf nog projecten in goede banen voor Kom op tegen Kanker, vb. de oprichting van de psychosociale patiëntencommissie of het overkoepelend project management voor het project rond thuishospitalisatie, Onco@home. Ze heeft een diploma in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg en 10 jaar ervaring in project- en operationeel management, inclusief de begeleiding van veranderingstrajecten en leiding geven.
Organisator: 
CHi
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!