Evaluatie opleiding communiceren in oncologie Gent 2020

Gelieve onderstaande uitspraak een waarde van 1 - 10 toe te kennen
Inhoud