CHi-event: Welles of Mythes?

04/12/2020 - 09:15 tot 16:00
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coach, Coördinator, Diëtist, Ergotherapeut, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Vrijzinnig humanistisch consulent
Prijs: 
0

Gratis dankzij de middelen van het Kankerplan

Locatie: 
Lamot congrescentrum 2800 Mechelen
België
BE
Inhoud: 

Graag nodigt het Cédric Hèle instituut u uit op het CHi event op 4 december: Welles of mythes?

Het belooft een zeer boeiend programma te worden! Op basis van de resultaten van de recente bevraging komen mythes rond voeding, erfelijkheid, stress en palliatieve zorg aan bod.

We gaan op zoek naar de nuance van deze mythes die leven in de oncologie en gaan na of er ook waarheid in schuilt. 

Ook dit jaar gaan we op zoek naar de meest zorgzame collega. Uw collega nomineren kan via volgend formulier.


Het event zal doorgaan volgens de richtlijnen die op dat moment gelden wat betreft de Covid-19 maatregelen. 

Inschrijven kan om die reden pas op 26 september vanaf 10u. Let op, plaatsen zijn beperkt! Het congres zal gefilmd worden of er zal een online alternatief worden voorzien. 

We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrief, facebookpagina en website! 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan hier.

Programma: 

9.20 - 9.30 u.          Verwelkoming door de voorzitter Prof. Dr. Wim Distelmans

 

9.30 - 10.30 u.        Prof. Dr. Edel Maex (UAntwerpen, ZNA): Mythe

‘Als zorgverlener kan je best afstand houden zodat het lijden niet te dicht komt.’

 

10.30 - 11.00 u.      Pauze

 

11.00 - 11.35 u.      Prof. Kris Vanhaecht/ dr. Eva Castro (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid)

‘Op weg naar een Mangomoment cultuur!

 

11.35 - 11.45 u.      Getuigenis

 

11.45 - 12.00 u.      Marc Michils (Kom Op tegen Kanker)

Uitreiking prijs ‘Meest zorgzame collega 2020’   

 

12.00 - 13. 00 u.    Lunch

 

13.00 -13.45 u.      Prof. Dr. Elisabeth De Waele (UZ Brussel)

Mythes rond voeding en kanker  

- Kan voeding kanker genezen?

- Zin en onzin van superfoods?

 

13. 45 - 14.15 u.    Prof. Dr. Eric Legius (UZ Leuven)

Mythe: 'Kanker zit in de familie’
                                                         

14.15 - 14.45 u.    Pauze

 

14.45 - 15.20 u.     Nathalie Cardinaels

Mythes rond stress en kanker

- Wie positef is, heeft meer kans op genezing

- Van stress krijg je kanker

- Stress is slecht voor je als je kanker hebt

 

15.20 - 15.50 u.     Prof. Dr. Wim Distelmans (UZ Brussel)

Mythes over palliatieve zorg en het levenseinde

 

15.50 - 16.00 u.   Afsluiting door de voorzitter Prof. Dr. Wim Distelmans 

 

 

Sprekers: 
Psychiater Edel Maex is een van de grondleggers van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in België. Hij startte indertijd met een achtwekentraining gebaseerd op het stressreductieprogramma van Jon Kabat-Zinn. Edel Maex is verbonden aan het ziekenhuis ZNA Middelheim te Antwerpen. Hij schreef onder andere ‘Mindfulness – Leven in de maalstroom’, ‘Werken met mindfulness’, ‘Open mind – Anders kijken naar de werkelijkheid’ en ‘Dit is de plaats – Over zen, mindfulness en mededogen’.
Prof. dr. Edel Maex
Doctor
Arts
Eva Castro is doctor in de sociale wetenschappen. In haar doctoraat over patiëntenparticipatie en persoonsgerichte zorg, ontwikkelede ze een manier om ervaringsdeskundigen in te schakelen in ziekenhuizen. Zij is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid en coördineert het Mangomoment project.
dr. Eva Castro
Doctor
Gezinswetenschapper
Professor Elisabeth De Waele is arts intensieve geneeskunde aan het UZ Brussel. Als arts is ze gespecialiseerd in de nutritionele behandeling van kritiek zieke patiënten. Ze heeft onderzoek verricht naar de rol van voeding bij kanker.
Prof. Dr. Elisabeth De Waele
Doctor
Arts
Prof. dr. Eric Legius is hoofd van het Centrum voor Menselijke Genetica van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij volgde een opleiding tot kinderarts en is sinds 1988 werkzaam op het gebied van de menselijke genetica.. Zijn klinische activiteit heeft betrekking op familiale kankersyndromen, neurofibromatose en verwante toestanden en een brede waaier aan genetische aandoeningen.
Prof. Dr. Eric Legius
Doctor
Arts
Nathalie Cardinaels is klinisch psychologe, gedragstherapeute, mindfulness- en heartfulnesstrainer. Nathalie bijna werkte bijna tien jaar als klinisch psychologe verbonden aan het multidisciplinair borstcentrum van een algemeen ziekenhuis. In het borstcentrum gaf zij gedurende zeven jaar mindfulness- en heartfulnesstrainingen, specifiek gericht op mensen met kanker (Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)).
Nathalie Cardinaels
Psycholoog
Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Prof. dr. Distelmans stond als oprichter mee aan de wieg van de oprichting van de verschillende organisaties die deel uitmaken van het expertisecentrum Waardig Levenseinde w.e.m.m.e.l. Hij is o.a. voorzitter van het Forum Palliatieve Zorg, Omega en het Cédric Hèle Instituut, richtte met het UZ Brussel het eerste supportief dagcentrum TOPAZ en het consultatieteam ULteam op en bekleedt de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de VUB. Hij is oprichter van LEIF en covoorzitter van de Federale Commissie Euthanasie. Hij is auteur van diverse buitenlandse en binnenlandse wetenschappelijke artikels.
Prof. Dr. Wim Distelmans
Doctor
Arts
Kris Vanhaecht is professor aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid, een onderdeel van de KU Leuven. Hij doceert kwaliteit en patiëntveiligheid in de gezondheidszorg en doet onderzoek naar onder andere management van zorgorganisaties, zorgpaden, second victims en persoonsgerichte zorg. Samen met zijn team en met de steun van Kom Op Tegen Kanker ontwikkelde en onderzocht hij het concept Mangomoment.
Prof. dr. Kris Vanhaecht