Werkgroep Borstpsychologen: psychologische begeleiding bij erfelijke borstkanker

17/01/2017 - 13:00 tot 16:30
Discipline: 
Psycholoog, Assistent in de psychologie, Onderzoeker
Prijs: 
25

Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE52 7785 9743 7809 met vermelding van "je naam en WBP".

Locatie: 
Sociaal huis Mechelen
Schaalstraat 64
2800 Mechelen
België
51° 1' 34.1868" N, 4° 28' 52.1076" E
BE
Inhoud: 

Bedankt om deel te nemen aan deze werkgroep. Om onze opleidingsdagen in de toekomst te verbeteren zou ik jullie willen uitnodigen om het evaluatieformulier in te vullen: Evaluatieformulier


De laatste tijd is er zowel in het onderzoeksveld als in de media steeds meer aandacht voor een mogelijke erfelijke component bij borstkanker. Hierdoor ontstaan er nieuwe vragen, moeilijkheden, zorgen,... ook bij zorgverleners.

Ellen Plasschaert, klinisch psychologe en wetenschappelijk onderzoekster op het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van het UZ Leuven zal tijdens deze werkgroep trachten zoveel mogelijk vragen te beantwoorden wat betreft het begeleiden van patiënten waarbij (mogelijks) een erfelijke vorm van borstkanker aanwezig is.

Programma: 

Inhoudelijk:

  • Is er een systematiek/ leidraad voor begeleidende gesprekken rond erfelijkheid?
  • Wat met partner/ kinderen? Hoe betrek ik hen? Wanneer betrek ik hen?
  • Wat als het resultaat van de 'testprocedure' slecht is? Is er een systematiek om patiënten verder te begeleiden wat betreft preventieve opvolging? Welke informatie geef ik hen mee?

Casus:

Deelnemers van deze werkgroep bereiden een casus voor met betrekking tot het onderwerp. Er zal na een woordje uitleg van Ellen Plasschaert tijd zijn om deze casussen samen te overlopen.

Sprekers: 
Ellen Plasschaert
Doctor
Psycholoog