U bent hier

Vijfde CHi-congres in de psychosociale oncologie: Littekens bij en na kanker

Datum: 
09/12/2019 - 09:30 tot 16:00
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coach, Coördinator, Diëtist, Docent, Ergotherapeut, Gezinswetenschapper, HR medewerker, Kinesist, Oncologisch voetverzorger, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Schoonheidsspecialist, Seksuoloog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende/Zorgkundige, Vrijzinnig humanistisch consulent

EVALUATIEFORMULIER

De lezing van Sofie Prikken is enkel toegankelijk voor de deelnemers van het congres. U kan de link hierboven terugvinden bij de presentaties.

CHi organiseert een vijfde congres in de psychosociale oncologie, met als thema 'Littekens bij en na kanker' op maandag 9 december 2019.

Het Cedric Hele instituut is enorm verheugd om onder andere Prof. dr. Dirk De Wachter en dr. Anne Katz te mogen verwelkomen. Dr. Anne Katz licht de gevolgen van kanker toe op de identiteit en het lichaamsbeeld van patiënten en de invloed hiervan op het eigen individu en in relaties. Ze zal handvaten aanreiken aan zorgverleners om met deze thema's aan de slag te gaan.

Het volledige programma vindt u onderaan deze pagina.

Op het vijfde congres in de psychosociale oncologie geeft CHi opnieuw ruimte aan onderzoekers en hulpverleners om hun recent of lopende onderzoek in de psychosociale oncologie bekend te maken. Andere professionelen of navorsers in onderzoek kunnen die dag ruimschoots inspiratie en kennis opdoen uit de gepresenteerde onderzoeken. ‘Het meest verdienstelijk onderzoek in de psychosociale oncologie’ ontvangt die dag ook een mooie prijs!

Wil je een abstract indienen voor een posterpresentatie op het congres en zo kans maken op een korte lezing tijdens het congres of in aanmerking komen voor de prijs 'Meest verdienstelijk onderzoek in de psychosociale oncologie'? Vul dan hier het abstractformulier in voor 15 september.

 

 

Prijs: 
0
Programma: 

8.50 – 9.30 u.          Onthaal en inschrijving

9.30 – 9.40 u.          Verwelkoming door Prof. Dr. Wim Distelmans, voorzitter CHi

9.40 – 10.40 u.         Prof. Dr. Dirk De Wachter: ‘De kwetsbare identiteit’

10.40 – 11.10 u.       Pauze

11.10 – 12.40 u.       Dr. Anne Katz (Canada): 'Impact of illness on the body image and interventions to help survivors adjust to change'

12.40 – 13.40 u.       Lunch en posters

13.40 – 14.00 u.       Sofie Prikken: ‘Identiteitsontwikkeling bij jongeren die kanker overleefden’

14.00 – 14.15u.        Getuigenis Stefanie Vereecken

14.15 – 14.30 u.        Véronique Gerits: ‘Vinger aan de pols: psychosociale opleidings-en onderzoeksnoden van onco-zorgverleners in 

                                     ziekenhuizen.  

                                   Lancering database ‘Oncohulp Vlaanderen’.

14.30 – 15.00 u.         Pauze

Posterpresentaties

15.00 – 15.15 u.         Michelle Melis: 'Effects of a mindfulness-based intervention on cancer-related cognitive impairment:

                                     results from a fMRI pilot study' 

15.15 – 15.30 u.         Else Gien Statema: 'De praktijkopleider als coach voor artsen-in-opleiding bij voeren van slechtnieuwsgesprekken:

                                     train-de-trainer opleidingsmodule'

15.30 – 15.45 u.         dr. Tineke Vandenbroucke: 'Child development at 6 years after maternal cancer diagnosis and treatment during pregnancy'

15.45 – 15.55 u.          Uitreiking prijs ‘Meest verdienstelijk onderzoek in de psychosociale oncologie 2019’       

15.55 – 16.00 u.          Afsluiting door Prof. Dr. Wim Distelmans, voorzitter CHi

Betalingsinformatie: 

Gratis aangeboden dankzij de steun van het Kankerplan (FOD Volksgezondheid) en Kom op tegen Kanker

Sprekers: 
Dirk De Wachter
Doctor
Arts
Prof. Dr. Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Hij is expert in systeem- en gezinstherapie en verantwoordelijk voor het dagactiviteitencentrum Sint-Maarten op campus Kortenberg. Aan de KU Leuven is hij verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Dirk De Wachter is een veelgeprezen auteur. Hij schreef diverse bestsellers, waaronder het maatschappijkritische 'Borderline Times', 'Liefde. Een onmogelijk verlangen?' en 'Museum Dirk De Wachter'.
Anne Katz
Verpleegkundig specialist
Dr. Anne Katz is een verpleegkundig specialist en counselor in het domein van relaties en seksualiteit in het CancerCare Manitoba in Winnipeg, Canada. Ze begeleidt mannen en vrouwen met een kankerdiagnose die seksuele problemen en relationele moeilijkheden ondervinden. Ze is hoofd van een revalidatie programma mbt seksualiteit voor vrouwen na radiotherapie. Dr. Katz is redacteur van het 'Oncology Nursing Forum', het eerste onderzoekstijdschrift voor de Verpleegkundigen in de Oncologie. Ze werd geïntroduceerd in de 'American Academy of Nursing' in 2014. Ze is ook Vice-President Elect voor CANO, de Canadion Association for Oncology Nursing. Ze is auteur van 13 boeken voor zorgverleners en patiënten over zowel onderwerpen als ziekte en seksualiteit en kankeroverleving.
Sofie Prikken
Psycholoog
Sofie Prikken studeerde in 2015 af als master in de klinische psychologie aan KU Leuven. Haar masterstage volbracht ze op de afdeling kinderhemato-oncologie van UZ Leuven. In oktober 2015 startte ze als doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep SCenO (KU Leuven) onder begeleiding van Prof. Dr. Koen Luyckx, Prof. Dr. Philip Moons en Dr. Jurgen Lemiere. Ze onderzoekt het functioneren van jongeren die geconfronteerd worden/werden met een chronische ziekte (type 1 diabetes en pediatrische kanker) en brengt daarbij het functioneren van ouders mee in rekening
Stefanie Vereecken
Stefanie Vereecken werd op 28-jarige leeftijd geconfronteerd met de diagnose kanker. Ze getuigt over de impact van de diagnose op haar lichaamsbeeld en identiteit.
Veronique Gerits
Coördinator
Psycholoog
Veronique Gerits is klinisch psychologe met een hart voor oncologie. Gedurende verschillende jaren vormde het ondersteunen van patiënten en hun naasten de rode draad doorheen haar werk in verschillende ziekenhuizen. In augustus 2018 versterkte ze het CHi met haar kennis en expertise, die ze onder andere inzet bij het ontwikkelen en verbeteren van ons opleidingsaanbod.
Michelle Melis
Psycholoog
Seksuoloog
Michelle Melis is klinisch psycholoog en volgde een bijkomende opleiding tot seksuologisch hulpverlener. Momenteel doet ze een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Dit onderzoek richt zich op vrouwen die geheugen- en concentratieklachten ondervinden na behandeling voor borstkanker. In deze studie wordt de impact van een op Mindfulness Gebaseerde Interventie op cognitieve klachten en veranderingen in de hersenen na chemotherapie onderzocht.
Dr. Tineke Vandenbroucke
Doctor
Psycholoog
Dr. Tineke Vandenbroucke is klinisch psychologe en volgde de tweejarige opleiding in de psycho-oncologie. Ze doctoreerde binnen de onderzoeksgroep ‘kanker tijdens de zwangerschap’ (KU Leuven) onder begeleiding van Prof. Frédéric Amant en Prof. Laurence Claes en behaalde in 2018 haar doctoraat in de psychologie. Haar onderzoek richtte zich meer specifiek op de impact van een kankerdiagnose en –behandeling van de moeder tijdens de zwangerschap op de neuropsychologische en gedragsontwikkeling van kinderen enerzijds en op de stress en coping van het koppel anderzijds. Tijdens haar lezing zal de nieuwste resultaten voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van deze kinderen en de implicaties hiervan voor het zorgtraject van deze patiënten.
Else Gien Statema
Psycholoog
Else Gien Statema is master in de psychologie gespecialiseerd in training en ontwikkeling van sociale vaardigheden. In het kader van haar masterprogramma begeleide ze intensieve opleidingen gespreksvaardigheid voor studenten psychologie. Sinds 2017 werkt ze binnen de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde (VUB / UGent) als psycholoog- trainer en is ze betrokken bij de Train de Trainer opleidingen die de Master Specialistische Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel voorziet voor stagemeesters en stage-supervisoren.
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!