U bent hier

Train-the-trainer: opleiding geven aan mijn collega's - fijne uitdaging of lastige opdracht?

Datum: 
06/11/2014 - 09:30 tot 18/12/2014 - 16:30
Discipline: 
Andere, Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Diëtist, Docent, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende, Vrijzinnig humanistisch consulent

Een theoretisch kader, praktische tools en oefenmomenten aanbieden omtrent het geven van opleiding en intervisie. 
Er wordt  steeds vertrokken vanuit een nauwkeurige analyse van het doel van de opleiding. 
Doelen kunnen o.a. zijn: deelnemers sensibiliseren, kennis overdragen, hun vaardigheden verhogen....

Er wordt gewerkt met een afwisseling tussen het aanreiken van theorie en het uitvoeren  van oefeningen (met werkmateriaal van de deelnemers).
Er wordt van de deelnemers dus een actieve inbreng gevraagd tijdens de opleiding.

link naar het evaluatieformulier
evaluatieformulier terugkomdag

 

 

Prijs: 
300
Programma: 

Dag 1:  6 november '14, van 9u30 - 17u
Tijdens deze dag staat het werken rond leerprocessen bij volwassenen centraal, en het hanteren van groepsdynamica in opleidingsmomenten. 
Vragen die aan bod komen zijn:
- Hoe een opleiding voorbereiden en opbouwen vanuit je doelgroep?  
- Wat zijn basisvoorwaarden om veiligheid in een groep te installeren?
- Hoe kan je slim omgaan met 'moeilijke' deelnemers of situaties?
- Hoe kan je een veilig leerklimaat creëren?
- Hoe kan je leertransfer bevorderen? 

Dag 2: 13 november '14, van 9u30 - 17u
Tijdens deze dag focussen we op het oefenen met werkvormen, die het  reflectief leren bevorderen
Vragen die aan bod komen zijn:
- Intervisie, training geven: Wat zijn eigenheden?  Wat zijn voorwaarden? 
- Methodieken in het begeleiden van intervisie 
- Critical incidents- methode: Hoe kan je een debriefing of nabespreking ombuigen tot een leermoment?
- Grenzen bewaken: Wat kan je zelf opnemen en wat ook niet? 

Dag 3: 18 december '14, van 9u30 - 17u
Tijdens de derde dag concentreren we ons het trainen van communicatievaardigheden. Vooral de methode van 'situatie-beleving' staat centraal en wordt ingeoefend.

Binnen de veelheid aan didactische hulpmiddelen en aan trainingstechnieken zoeken we antwoorden op de vragen: 
- Wat kies je in welke situatie?  
- Op basis waarvan kies je?

Sprekers: 
Walter Rombouts
Psycholoog
Walter Rombouts is klinisch psycholoog in UZ Leuven. Hij is ruim 35 jaar werkzaam in hulpverlening en heeft een ruime ervaring in oncologie en palliatieve zorg. Hij bekwaamde zich in het geven van opleiding in binnen- en buitenland (Hogeschool Nijmegen, Universiteit Manchester,....) Vanuit opleidings- en vormingsbureau Perspectief verzorgt hij sinds 15 jaar opleidingen in Vlaanderen en Nederland. Van daaruit zijn rijke ervaring in opleiding rond intervisiebegeleiding.
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!