Samen werken of samenwerken in palliatieve zorg?

02/06/2015 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Arts, Diëtist, Ergotherapeut, Kinesist, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Vrijzinnig humanistisch consulent
Prijs: 
95

 

leden 80 euro / niet-leden 95 euro te betalen op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 / BIC KREDBEBB van de FPZV

Inschrijving via www.palliatief.be > vto > aanbod federatie > elektronisch inschrijvingsformulier

 

 

Locatie: 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
Toekomststraat 36
1800 Vilvoorde
België
50° 55' 45.6384" N, 4° 25' 33.042" E
BE
Inhoud: 

Van palliatieve zorg wordt gezegd dat ze multidisciplinair moet zijn. Maar wat betekent dit precies ? Wie zijn de partners in de zorg ? En met wie moet er samengewerkt worden ? Hoe kunnen zij elk hun plaats krijgen in die zorg en wat maakt de samenwerking tussen al deze spelers soms zo moeilijk ?

Tijdens deze dag komt zowel de samenwerking met de professionele hulpverleners als deze met mantelzorgers en vrijwilligers aan bod. Telkens worden een aantal ‘theoretische’ beschouwingen meegegeven als denkkader om naar de problematiek te kijken, maar er zal ook ingegaan worden op de praktijk van het samen werken/samenwerken aan de hand van casussen van de deelneme

Programma: 

Deelnemers worden gevraagd – 1 week voor de start van de opleiding – een eigen casus in te sturen. Hierin beschrijven zij een situatie waarin zij de samenwerking met andere hulpverleners, met familie of vrijwilligers als moeilijk hebben ervaren.

meer informatie