U bent hier

Netwerkdag Chronische Zorg - Domus Medica

Datum: 
21/03/2015 - 09:00 tot 17:00

Domus Medica werkt in opdracht van minister Vandeurzen actief aan een vlottere samenwerking tussen alle eerstelijnspartners om de chronische zorg nog efficiënter te organiseren. Om te kunnen evolueren naar geïntegreerde mesoniveaus lanceerde Domus Medica hiervoor proefprojecten in de verschillende provincies. De eerste analyses en inzichten vanuit deze proefprojecten zijn verzameld. Op deze netwerkdag gaan we hier dieper op in om zo tot onderbouwde besluiten en aanbevelingen te komen.

De presentaties van de sprekers zijn online beschikbaar via de website van Domus Medica: klik hier om verder te gaan.

Deelnameprijs:

 • Stuurgroepleden van de pilootprojecten: 20 euro.
 • Leden Domus Medica: 30 euro.
 • Andere deelnemers: 60 euro.

Inschrijven:

Formulier invullen op website van Domus Medica: klik hier

Accreditering:

Accreditering voor huisartsen, tandartsen en aporthekers wordt aangevraagd. Verpleegkundigen, diëtisten en voedingsdeskundigen kunnen een bijscholingsattest krijgen.

 

Programma: 
 • 9.00 u. Onthaal met koffie
 • 9.30 u. Situering pilootprojecten - Dr. Gunther D’hanis (projectleider Domus Medica en voorzitter SEL TOM)
 • 10.00 u. Krachtlijnen en voorstelling enkele resultaten pilootprojecten
 • 11.00 u. Workshops chronic care model
  • Upgrade uw brein: de rol van het EMD in het ondersteunen van de chronische zorg
   De mogelijkheden van het EMD in de beslissingsondersteuning en het aanleveren van praktijkrichtlijnen voor chronische zorgbehandeling. (pijler beslissingsondersteuning)
   Dr. Nicolas Delvaux, onderzoeker Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
  • Overleg multidisciplinair…  meer dan een koffietafel ?
   Het stimuleren van het multidisciplinaire overleg op microniveau: op het werkveld van de concrete praktijken in de zorgregio. (pijler Zorgprocessen)
   Dr. Werner van Peer, voorzitter stuurgroep pilootproject zorgregio Mortsel
  • Samen met de patiënt of trek uw plan? Een workshop over patiëntempowerment.
   Hoe kunnen we de patiënt stimuleren om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen zorg en om hierover in overleg te gaan met hun zorgverleners? Hoe informeren en sensibiliseren we patiënten?
   Ilse Weeghmans en Els Meerbergen, directeur en adjunct-directeur Vlaams Patiëntenplatform
  • Toren van Babel en Klinische informatiesystemen
   Hoe kunnen we de gegevensdeling tussen verschillende zorgverleners verbeteren? Welke rol speelt het elektronisch patiëntendossier hierin? Welke tekorten komen naar voor uit de proefprojecten en welke initiatieven kunnen we nemen om de gegevensdeling te optimaliseren? (pijler Klinische informatiesystemen)
   Lieven Zwaenepoel, apotheker, bestuurder Vlaams Apothekers Netwerk en ondervoorzitter Brabants Apothekers Forum
  • ACIC, meten is weten?
   Meten van progressie in kwaliteit van chronische zorg.
   Dr. Marc Amant, voorzitter Huisartsenkring Aalst, voorzitter SEL Aalst
  • Inventarisatie van knelpunten en aandachtspunten na 3 jaar GAOZ-project ‘dwarsverbindingen op mesoniveau’
   Dr. Paul Heremans, voorzitter huisartsenkring Prometheus vzw - An Huygen, projectleider GAOZ-project en kringmanager huisartsenkring Prometheus
 • 12.00 u. Netwerklunch
 • 13.00 u. Mogelijke invulling van de taken voor het nieuw op te richten organisatorisch mesoniveau - een wetenschappelijke benadering - Prof. dr. Liesbeth Borgermans, coördinator onderzoek vakgroep Huisartsgeneeskunde VUB
 • 13.30 u. Wat verwachten patiënten van goed ondersteunde zorg? - Ilse Weeghmans, directeur Vlaams patiëntenplatform
 • 13.45 u. Analyse resultaten pilootprojecten + reflectie uit de workshops - Prof. dr. Geert Goderis, verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
 • 14.30 u. Hoe realiseren we een goede samenwerking op grootstedelijk niveau?De verschillende netwerken in Zuid-West-Vlaanderen stellen een SWOT-analyse voor.
  • Julie Descamps, coördinator van het SEL
  • Nadine De Smedt, coördinator van Logo Leieland
  • Rosemie Van Bellingen, coördinator van Netwerk Palliatieve Zorg ZWV
  • Stefanie Desmet, Kringcoördinator HZW vzw
 • 14.45 u. Korte pauze
 • 15.15 u. Organisatie van de mesoniveaus: panelgesprek met kernspelers uit de pilootprojecten (moderator: prof. dr. Liesbeth Borgermans) met kritische inbreng vanuit de zaal
  • Dr. Areski Boumendil, voorzitter SEL Zuid-West-Vlaanderen en sleutelfiguur proefproject Zorgregio Waregem
  • Inge Huysentruyt, algemeen directeur De West-Vlaamse Apothekersvereniging, bestuurder Vlaams Apothekers Netwerk en lid stuurgroepen West-Vlaamse proefprojecten
  • Theo Hamblok, kinesist, secretaris Axxon, actief in Limburgse proefprojecten
  • Lucien Speeckaert, voorzitter Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige en Verpleegkundigen en lid stuurgroep proefproject Pajottenland
  • t.b.c. spreker van familiezorg
 • 16.15 u. Slotbeschouwing door dr. Maaike Van Overloop, voorzitter Domus Medica
 • 16.30 u. Minister Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • 17.00 u. Einde
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!