U bent hier

EPC Congres 2019: 'Mijn script. Levenseindezorg in eigen regie.'

Datum: 
07/02/2019 - 09:00 tot 17:00
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Diëtist, Docent, Ergotherapeut, Gezinswetenschapper, Kinesist, Oncologisch voetverzorger, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Student, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende, Vrijwilliger, Vrijzinnig humanistisch consulent, Andere

Het Forum Palliatieve Zorg, Odisee Hogeschool en Erasmushogeschool kennen een lange traditie op vlak van vormingen en opleidingen: de postuniversitaire opleiding voor medici (PALM), de bachelor-na-bachelor en het postgraduaat palliatieve zorg voor verpleegkundigen, de basiscursussen voor zorgkundigen en vrijwilligers, de opleidingen palliatief referent, … Uit ondervinding weten we dat leren nooit eindig is en dat leren meer is dan opleiden en vormen alleen.

Hulpverleners in de supportieve en palliatieve zorg respecteren vergaand het privéleven van mensen en de keuzes die ze over medische en andere beslissingen nemen - al dan niet in voorafgaande wilsverklaringen vastgelegd. Met welke kennis kan je je versterken als arts, als verpleegkundige, als zorgkundige, als psycholoog, als levensbeschouwelijke begeleider, als mantelzorger, …? Wat leer je hierover thuis, op school, in het werkveld, in vormingen en opleidingen?

Centraal thema van dit congres is 'Mijn script. Levenseindezorg in eigen regie'.

Meer informatie en inschrijvingen: http://www.epc-congres.be/

 

In de voormiddag gaan we inhoudelijk in debat met elkaar en met een deskundig panel over één van dé basisprincipes in de palliatieve zorg: zorg in eigen regie. In het praktijkgedeelte in de namiddag leren we in de workshops hoe we via scholing en educatie hiermee kunnen omgaan als patiënt, naaste of zorgverlener. We hebben ook aandacht voor hoe we de verworven kennis, inzichten, attitudes en instrumenten optimaal kunnen doorgeven aan anderen. De workshops zijn heel divers, zowel wat betreft doelgroepen    (mensen in armoede, personen met een cognitieve beperking, psychiatrische patiënten, personen met dementie, mantelzorgers,...) als wat betreft methodiek (filmanalyse,  ervaringsoefeningen, rollenspelen, theater, enz...).

Prof. Dr. Wim Distelmans is onze dagvoorzitter en modereert het panelgesprek. Hij is kankerspecialist en professor in de Palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.

Prof. Dr Gily Coene en Dr. Dirk Lafaut leiden de conferentie in met een boeiende zorgethische lezing. 

​Prof. Dr. Gily Coene is Doctor in de Moraalwetenschappen (UGent, 2004), professor aan de VUB en sedert oktober 2014 is ze directeur van RHEA, het VUB-onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit. Verder is ze ook verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert er onder meer ‘Overzicht van het feministisch denken’, ‘Inleiding tot de vrouwen- en genderstudies’, ‘Filosofie en ethiek van de seksualiteit’, ‘Inleiding tot de moraalwetenschappen en humanistiek' en ‘Humanistiek: humanisering.’ Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt van de empirische en normatieve ethiek, feministische theorie en genderstudies. Samen met Koen Raes schreef ze 'Ethisch(e) zorgen. Filosofie en ethiek van zorg en hulpverlening (2009)'

​Dr. Dirk Lafaut is huisarts en onderzoeker binnen de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de VUB. Hij doet onderzoek naar morele opvattingen en normatieve kaders met betrekking tot de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren.

Prijs: 
110
Programma: 

08u30: Onthaal

09u00 - 09u10: Verwelkoming en inleiding op het thema door dagvoorzitter Prof. dr. Wim Distelmans

09u10 - 09u20: Poetisch intermezzo door dichter Jan Ducheyne

09u20 - 10u30: "Zorgen voor autonomie: ethische reflecties met betrekking tot palliatieve zorg op maat" door  Prof. Dr. Gily Coene en Dr. Dirk Lafaut

10u30 - 11u00: Koffiepauze en poetisch intermezzo Jan Ducheyne

11u00 - 11u45: Panelreflecties op filmfragmenten - moderator Prof. dr. Wim Distelmans

11u45 - 12u00: Poëtisch intermezzo Jan Ducheyne en speech VGC raadslid Bianca Debaets

12u00 - 13u00: Lunchbuffet

​13u00 - 14u30: Workshopcarroussel deel 1

14u30 -16u00:  Workshopcarroussel deel 2

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!