CHi opleiding: Transmurale intervisie voor sociaal werkers die zorgen voor oncologische patiënten, zowel binnen een ziekenhuissetting als in de thuiszorg.

24/10/2017 - 10:00 tot 16:00
Andere opleidingsdagen: 
19/12/2017 - 10:00
06/02/2018 - 10:00
24/04/2018 - 10:00
29/05/2018 - 10:00
26/06/2018 - 10:00
Discipline: 
Sociaal werker
Prijs: 
430

over te schrijven op de CHi-rekening BE52 7785 9743 7809 met vermelding van ‘uw naam + ISW’.

Locatie: 
Het Scoutshuis
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
België
51° 12' 33.0372" N, 4° 26' 16.3788" E
BE
Inhoud: 

 Intervisie heeft tot doel de werkbekwaamheid van de sociaal werker, in het werken met kankerpatiënten en hun omgeving, te vergroten.

Hoe werk je samen met anderen, hoe treed je op in moeilijke en belastende situaties, hoe ga je om met ernstige emoties, hoe maak je een oordeel of analyse...

Vertrekkend van de eigen persoon, de aanwezige kennis en vaardigheden wordt er gezocht hoe het werken met patiënten, families en de samenwerking met andere disciplines bevorderd kan worden.

Er wordt in klein groep (8 à 10 deelnemers) gewerkt aan thema's die door de deelnemers zelf worden aangebracht en dit onder begeleiding van een ervaren intervisor die het proces van uitwisseling en verdieping tussen de leden van de groep begeleidt en bevordert.

Evaluatieformulier

Voor wie?

Sociaal werkers, maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen werkzaam binnen een oncologische setting of in contact met oncologische patiënten.

 

 

Programma: 

Wat komt aan bod?

Mogelijke thema’s zijn:

- partners en kanker

- familie

- palliatieve patiënten

- multidisciplinair samenwerken en taakafbakening tussen de verschillende onco hulpverleners

- transfer van het ziekenhuis naar de thuiszorg. 

- hoe omgaan met ontevreden patiënt/familie

- afgrenzen (naar patiënt/ familie of collega's toe)

Sprekers: 
Katlijn Willems is maatschappelijk werker en opleider voor de vzw Integraal. Zij begeleidde jarenlang oncologische en palliatieve patiënten, thuis en in het ziekenhuis. Als systeemtherapeut heeft zij een eigen praktijk verbonden aan een huisartsengroep.
Katlijn Willems
Sociaal werker