U bent hier

CHi-opleiding: ONLINE studiedag 'Kanker bij kwetsbare ouderen'

Datum: 
26/02/2021 - 12:30 tot 16:45
Discipline: 
Arts, Beleidsmedewerker, Diëtist, Ergotherapeut, Kinesist, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende, Andere

EVALUATIEFORMULIER

Kanker treft vooral ouderen. Nog meer dan andere patiënten zijn zij kwetsbaar. Ze hebben vaak verschillende chronische ziekten tegelijk, hun gezondheidsvaardigheden zijn laag en hun netwerk is beperkt. Zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als de thuiszorg, staan voor de uitdagende taak om ouderen met kanker te omringen met de gepaste zorg.

Daarom organiseert het CHi, na het succes van de eerste editie, opnieuw de studiedag 'Kanker bij kwetsbare ouderen' in samenwerking met Kom op tegen Kanker. Om geen onnodige risico's te nemen in deze Corona-tijd, zal deze online doorgaan.

In deze tweede editie komen de sprekers van de eerste studiedag terug aan bod, aangevuld met enkele nieuwe thema's, zoals 'kanker bij ouderen met een migratieachtergrond'. Om het nog interactiever te maken, kon je nu ook kiezen uit één van de vier parallelle sessies.

Accreditering voor artsen en kinesitherapeuten is aangevraagd.

Prijs: 
15
Programma: 
12.25 - 12.40 u. Kwetsbare ouderen bij Kom op tegen Kanker
  Saar Van Gils - Kom op tegen Kanker
12.40 - 13.00 u. Ouderen en kanker: feiten en cijfers
  Dr. Lore Decoster - UZ Brussel
13.00 - 13.30 u. Communiceren met kwetsbare ouderen
  Leen Haesaert - Memori en Thomas More
13.30 - 13.40 u. Pauze
13.40 - 14.30 u. Parallelle sessies (zie onder)
14.30 - 14.40 u. Pauze
14.40 - 15.10 u. Kanker bij ouderen met een migratieachtergrond
  Dr. Hakki Demirkapu - VUB en huisartsenpraktijk Medisina
15.10 - 15.55 u. Existentiële vragen bij ouderen met kanker
  Luc Van de Ven - UPC KU Leuven
16.55 - 16.00 u. Afsluiting

 

Parallelle sessies

Maak een keuze uit één van de vier parallelle sessies:

 1. Omgaan met gevoelens van ouderen met kanker en hun naasten - Jasmine Andries (ZNA Hoge Beuken)
  Ouderen worden voortdurend geconfronteerd met verlies (minder zicht, moeilijker te been, geen auto meer mogen rijden …).  Als ze de diagnose van  kanker krijgen, komen er nog heel wat emoties en vragen bij: “ Zal ik hieraan sterven?”, “Hoe lang heb ik nog te leven?”, “Kan ik mijn levenseinde mee bepalen?”
  Partners, kinderen en kleinkinderen leven naast de zijlijn mee met ieders eigen emoties, gedachten en verhaal. Het is als hulpverlener niet altijd gemakkelijk om deze verschillende meningen op één lijn te krijgen of voldoende aandacht te geven. In de sessie gaan we aan de hand van een theoretisch kader en casussen (die op voorhand door de deelnemers kunnen doorgegeven worden) kijken wat de valkuilen zijn en enkele handvaten aanreiken om in de praktijk te gebruiken.
 2. Keuzes maken in dialoog met ouderen met kanker - prof. Chantal Van Audenhove (LUCAS KU Leuven)
  In de zorg voor oudere (kanker)patiënten moeten wel vaker belangrijke keuzes gemaakt worden: over het levenseinde, over kwaliteit van leven, over behandelen of niet …  In vele gevallen zijn er meerdere gelijkwaardige opties en kan de zorgverlener geen éénduidig advies geven over de beste keuze. Het gesprek hierover kan verschillende vormen aannemen.  Een persoonsgerichte zorg en ondersteuning vereist een dialoog tussen zorgverlener en patiënt en familie.  In deze uiteenzetting wordt het gespreksmodel voorgesteld waarmee zorgverstrekkers deze dialoog kunnen uitbouwen.  Het gebruik van op wetenschap gebaseerde beslishulpen is hierbij zeer nuttig. De deelnemers kunnen op voorhand casussen toesturen die tijdens de sessie aan bod kunnen komen.
 3. Zorg voor ouderen met kanker in een woonzorgcentrum - dr. Katrien Cordemans (De Wijkpraktijk en WZC Cleo) In deze sessie staan we stil bij de zorg voor bewoners met kanker in het WZC. Met welke specifieke problemen word je als zorgteam geconfronteerd en hoe ga je daarmee om? Wat is de rol van het zorgteam in het bespreken van de diagnose, behandeling en prognose met de bewoner en zijn/haar naasten? Hoe pak je een slecht nieuws gesprek aan? Hoe ga je in dialoog rond het levenseinde? Wat als er sprake is van cognitieve problemen bij de bewoner? Hoe stem je af met andere betrokken zorgverleners buiten het WZC? Hoe zorg je voor een transparante en systematische communicatie met deze zorgverleners? Deze en andere vragen zullen op een interactieve manier behandeld worden. De deelnemers kunnen op voorhand casussen doorsturen die tijdens de sessie aan bod kunnen komen.
 4. Zorg voor ouderen met kanker thuis - Lidwina Six (Wit-Gele Kruis Oostende)
  Deze sessie gaat over de zorg voor mensen met kanker in de thuiszorg. Met welke specifieke problemen krijg je te maken bij deze mensen en hoe ga je ermee om? Hierbij komt het soms voor dat gegeven informatie niet altijd helemaal begrepen wordt hoe om te zetten in de thuissituatie. Hoe betrek je de patiënt en zijn/haar naasten bij het nemen van beslissingen in het verdere behandelingstraject (oneens zijn over wel/niet doorzetten van behandeling – verwerkingsproces)? Hoe stem je af met andere zorgverleners en zorg je voor een transparante communicatie (PN – transmuraal overleg – gezinshulp)? Deze en andere vragen zullen op een interactieve manier behandeld worden. De deelnemers kunnen op voorhand casussen toesturen die tijdens de sessie aan bod kunnen komen.

 

Betalingsinformatie: 

Gelieve € 15 over te schrijven op de CHi-rekening: BE52 7785 9743 7809, met vermelding van uw naam en de code OUDEREN.

Sprekers: 
Dr. Lore Decoster
Arts
Lore Decoster is afdelingshoofd medische oncologie in het UZ Brussel waar zij voornamelijk longkanker patiënten behandelt. Sinds meerdere jaren heeft zij een specifieke interesse in oudere patiënten met kanker, hetgeen ook het onderwerp was van haar PhD thesis. Ze is eveneens bestuurslid van de Internationale Organisatie voor geriatrische oncologie (SIOG) en nationaal vertegenwoordiger voor België bij deze organisatie.
Leen Haesaert
Docent
Onderzoeker
Leen Haesaert werkt sedert 1986 voor Thomas More. Ze doceert in de bacheloropleiding Office Management en bij de onderzoeksgroep Memori coacht ze organisaties om efficiënter en publieksgerichter te communiceren. Ze heeft een brede expertise opgebouwd in schriftelijke bedrijfscommunicatie, interculturele en inclusieve communicatie en visualiserend communiceren. Ze volgt innovatieve trends op de voet en vertaalt ze in uitdagende projecten en vormingen. Ze is de auteur van het boek 'Over de drempel' waarin ze beschrijft hoe organisaties hun communicatie toegankelijker kunnen maken voor doelgroepen met een beperking. Ze was de projectleider van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek over gezondheidsvaardigheden dat in de toolkit Heerlijk Helder in de Zorg resulteerde. Dit project kreeg 3 nominaties: WellDone Health Literacy 2016, Wablieft-prijs 2016 en Belfius Smart Care Awards 2017. Op dit ogenblik werkt ze mee aan een nieuw project over gezondheidsvaardigheden in de eerstelijnszorg, dat door de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Thomas More Hogeschool wordt gerealiseerd. Leen geeft al meer dan 10 jaar voor Memori trainingen op maat bij diverse opdrachtgevers over doelgroepencommunicatie, toegankelijke communicatie en onthaal, lezersvriendelijk schrijven en laagdrempelig communiceren in de zorg.
Dr. Hakki Demirkapu
Arts
Onderzoeker
Hakki Demirkapu is huisarts in Brussel. Hij heeft met multiculturele patiëntenpopulatie gewerkt in Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek. Momenteel werkt hij als huisarts en praktijkopleider in MediSina gezondheidscentrum te Schaarbeek. Hij is ook onderzoeker op de vakgroep Huisartsgeneeeskunde en Chronische zorg aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij doet onderzoek over vroegtijdige zorgplanning bij etnische minderheden. Hij geeft lezingen over cultuursensitieve gezondheidszorg.
Luc Van de Ven
Psycholoog
Luc Van de Ven is klinisch ouderenpsycholoog, verbonden aan de dienst Ouderenpsychiatrie van het UPC KULeuven (campus Gasthuisberg). Hij begeleidt ouderen met psychische problemen en hun familie. Daarnaast geeft hij opleidingen in de ouderenzorg. Over het thema ‘de begeleiding van ouderen’ schreef hij verschillen artikels en boeken.
Jasmine Andries
Jasmine Andries is afgestudeerd als licentiate in de klinische psychologie, optie volwassenen (UGent) (1995-2000). Zij volgde de opleiding psycho-oncologie (2005-2006) en verschillende andere opleidingen, studiedagen en workshops rond oncologie, palliatieve zorg, rouwzorg, communicatie in de oncologie, wetgeving rond euthanasie en palliatieve sedatie. Jasmine is werkzaam binnen ZNA Hoge Beuken sinds 2002 als psycholoog van het palliatief support team (halftijds) en daarnaast op de geriatrie, neurologie en revalidatie afdelingen voor het begeleiden van patiënten en familie (rouw, angst, depressie, alcoholverslaving, dementie). Zij geeft opleidingen voor het CHi sinds 2008: communicatie in de oncologie en palliatieve zorg voor verpleegkundige, begeleiden van beginnende psychologen in het werkveld, supervisie, onderdeel communicatie in de PEV.
Prof. Chantal Van Audenhove
Onderzoeker
Psycholoog
Chantal Van Audenhove is sinds 1996 directeur van LUCAS. Ze heeft de dagelijkse leiding over dit interdisciplinair onderzoekscentrum en realiseert er onderzoek in een vijftal domeinen: integrale zorg, zorg voor ouderen (met dementie), geestelijke gezondheidszorg, communicatie in de zorgrelatie en welzijn, armoede en sociale uitsluiting. Verder is Chantal Van Audenhove als gewoon hoogleraar verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG), Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg van de KU Leuven. Zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle communicatievaardigheidstrainingen in de basisopleiding van artsen en voor de training van de docenten die voor dit programma-onderdeel mede verantwoordelijk zijn. Zij realiseert onderzoek over overleg en informatie bij medische beslissingen.
Katrien Cordemans
Katrien Cordemans is huisarts en tropenarts. Binnen de huisartsgeneeskunde gaat haar bijzondere interesse uit naar de zorg voor ouderen, de opvolging van patiënten met chronische ziekten en de palliatieve zorg. Naast huisarts is ze ook CRA (coördinerend en raadgevend arts) in een WZC en werkt ze voor de dienst reisadvies van het ITG.
Lidwina Six
Lidwina Six is referentieverpleegkundige pijn en comfort in WGK afdeling Oostende sinds 2008. Daarnaast heeft zij ook extra expertise in de oncologie als BANABA oncologie.
Organisator: 
CHi
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!