CHi-opleiding: (multidisciplinair) communiceren in teams - Gent (5-daagse)

24/09/2020 - 09:30 tot 16:30
Andere opleidingsdagen: 
08/10/2020 - 09:30
19/11/2020 - 09:30
26/11/2020 - 09:30
17/12/2020 - 09:30
Discipline: 
Psycholoog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen
Prijs: 
0

Deze opleiding is gratis dankzij financiering van het Kankerplan.

Locatie: 
Het Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent
België
51° 2' 28.932" N, 3° 43' 43.1796" E
BE
Inhoud: 

Actie 7.2. van het Kankerplan omvat, naast de nationale opleiding psycho-oncologie voor psychologen, de opleiding 'communicatie in de psycho-oncologie' voor artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel (maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastoraal werkers, kinesisten). Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. 

Naast onze basisopleidingen ontwikkelden we een aanbod van verdiepende communicatie-opleidingen voor hulpverleners in oncologie.

Deze opleiding is bedoeld voor zorgverleners die reeds een basisopleiding in communicatie hebben gevolgd en biedt:

- praktische en bruikbare handvaten in communicatie
- waardevolle interacties met onco-collega's uit verschillende disciplines
- een gevarieerde lesmethode: theoretische kaders rond communicatie die daadwerkelijk ingeoefend worden
- zicht op valkuilen in communicatie
- ruimte tot zelfreflectie
- aandacht voor zelfzorg
- deskundige lesgevers met klinische ervaring in oncologie

Het aantal plaatsen per discipline is beperkt (psycholoog, verpleegkundige, sociaal werker).

Programma: 

Dag 1

Multidisciplinair samenwerken door Kurt Van Steenwinkel, Annelies De Pauw en Elsie Decoene

Dag 2

Zelfreflectie en profilering door Annelies De Pauw en Kurt Van Steenwinkel

Dag 3

Conflicten in teams door Kurt Van Steenwinkel en Elsie Decoene

Dag 4

(Digitaal) communiceren door Annelies De Pauw en Elsie Decoene

Gebruik en misbruik van beroepsgeheim

Dag 5

Terugkomdag

Sprekers: 
Kurt Van Steenwinkel
Psycholoog
Annelies De Pauw
Sociaal werker
Elsie Decoene
Verpleegkundig specialist