U bent hier

CHi-opleiding: Medische Aspecten van de Oncologie, voor niet-medisch geschoolden

Datum: 
11/09/2015 - 09:30 tot 12:30
Discipline: 
Andere, Assistent in de psychologie, Diëtist, Kinesist, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Vrijzinnig humanistisch consulent

Als gevolg van de toenemende aandacht voor de psychologische en sociale problemen die de ziekte kanker met zich meebrengt, worden steeds meer zorgverleners betrokken bij de hulpverlening aan mensen met kanker en hun omgeving.
Om adequaat om te kunnen gaan met deze psychosociale moeilijkheden is een goede voorkennis van de medische aspecten van kanker noodzakelijk. Soms om te kunnen inschatten wat lijden juist kan inhouden, soms om een psychosociale behandeling te kunnen aanpassen aan de medische realiteit.
Het spreekt vanzelf dat artsen en verpleegkundigen, via hun opleiding, zich een concreet beeld kunnen vormen van wat de ziekte 'kanker' eigenlijk is, en welke gevolgen de ziekte met zich kan meebrengen. dit is voor een aantal andere hulpverleners echter helemaal niet zo.
Er stellen zich dan ook heel wat vragen voor deze begeleiders. We halen er enkele aan:

 • wat moet ik mij bij de ziekte kanker allemaal voorstellen?
 • hoe is eigenlijk het beloop van deze ziekte?
 • wat zijn de therapeutische mogelijkheden?
 • brengen die mogelijkheden dan weer problemen met zich mee?
 • wat doet radiotherapie precies, en hoe werkt chemotherapie?

Deze opleiding biedt aan hulpverleners, die in hun basisopleiding deze medische aspecten niet uitgebreid aan bod zagen komen, de kans zich hierin bij te scholen.  Paramedici en verpleegkundigen (zonder beroepstitel oncologie) kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Via korte modules worden enerzijds de voornaamste medische aspecten van de ziekte gepresenteerd, anderzijds de behandelingsvormen. Er wordt ingegaan op nevenwerkingen van de gekende behandelingen en op de ervaringen van mensen met kanker met deze behandelingen. De basisprincipes van de radiotherapie en de hematologie worden grondig uitgewerkt.

Link naar het evaluatieformulier

Prijs: 
200
Programma: 

11 september '15: wat is kanker? door Dr Schrijvers

Celevolutie

 •    de normale cel, de kankercel
 •    de evolutie van normale cel naar kankercel

Wat zijn de factoren voor deze evolutie?

 •    erfelijkheid
 •    uitwendig
 •    immuniteit

Types tumoren

 •    epidemiologie
 •    wat is stadiëring?

Symptomen van kanker

 •    vroeg opsporing
 •    code van europa

Casus: diagnosestelling + Vraagstelling

25 september '15: de behandelingen, door Dr Schrijvers

Types behandelingen

 •    curatief
 •    palliatief
 •    adjuvant

Behandelingsmodaliteiten

 •    chemotherapie
 •    radiotherapie
 •    chirurgie
 •    hormonale therapie

Toediening geneesmiddelen

Nevenwerkingen

 •    vermoeidheid
 •    misselijkheid en braken
 •    mutilerende ingrepen
 •    koorts en infecties

Multidisciplinaire aanpak

Casus: een behandeling + vraagstelling

9 oktober '15: behandeling hematologische oncologie uitgewerkt door Prof Schots

principes
nevenwerkingen
casus

29 oktober '15: behandeling radiotherapie uitgewerkt door Dr Meijnders

principes
nevenwerkingen
casus

Andere opleidingsdagen: 
25/09/2015 - 09:30
09/10/2015 - 09:30
29/10/2015 - 09:30
Betalingsinformatie: 

Gelieve 200€ over te schrijven op de CHi-rekening BE52 7785 9743 7809 met vermelding van “uw naam + MAO”

Sprekers: 
Dr Dirk Schrijvers
Arts
medisch oncoloog, ZNA Middelheim
Prof Rik Schots
Arts
hematoloog, UZ Brussel
Dr Paul Meijnders
Arts
Radiation oncologist Iridium Kankernetwerk | Oncologisch Centrum GZA
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!