U bent hier

CHi-opleiding: Existentiële psychotherapie: kennismaking en integratie binnen de psycho-oncologie

Datum: 
14/09/2015 - 10:00 tot 17:00
Discipline: 
Psycholoog

De diagnose en behandeling van kanker betekent een crisis in een mensenleven. Het confronteert de betrokkene met existentiële thema’s als dood/leven, vrijheid/beperking, verantwoordelijkheid, angst, schuld, zingeving, (bedreiging van) autonomie, eenzaamheid/verbondenheid. Als psycholoog gaan we in gesprek rond deze thema’s. Vaak ontbreekt het ons echter aan taal, durf en  vaardigheden om patiënten hierin nabij te zijn. Door deze dimensie in de begeleiding expliciet te maken, kunnen we een belangrijke meerwaarde bieden in het bekomen van een evenwicht op existentieel vlak voor de patiënt en zijn omgeving.

Prijs: 
300
Programma: 

Deze opleiding wil de deelnemers laten kennismaken met enkele basisprincipes binnen de existentiële psychotherapie. Naast dit kader worden er handvaten aangereikt om met specifieke existentiële vragen/problematieken aan de slag te gaan. Gedurende de opleiding wordt het geleerde steeds afgestemd op het werken in een oncologische setting.
Er wordt een theoretisch kader aangereikt dat hoofdzakelijk gebaseerd is op het verzameld werk van Irvin Yalom. Daarnaast wordt ook ingegaan op de existentiële dimensie binnen de 3 e generatie gedragstherapie. Hierbij ligt de focus op het belang van acceptatievaardigheden en het effectiever leren omgaan met emoties en cognities zonder deze rechtstreeks te willen veranderen.
De deelnemers worden uitgenodigd om op een open en kritische manier stil te staan bij hun eigen waarden en de mate waarin deze hun professionele houding mee bepaalt.
Werkvorm: Theorie en oefeningen zullen elkaar afwisselen. Er zal gebruik gemaakt worden van videomateriaal, literatuursuggesties. Er zal ruimte gemaakt worden voor intervisie/inoefening aan de hand van casusmateriaal
 

link naar het evaluatieformulier

Andere opleidingsdagen: 
28/09/2015 - 10:00
19/10/2015 - 10:00
Documenten/presentaties/informatie: 
Betalingsinformatie: 

Om uw inschrijving te vervolledigen mag u 300€ overmaken op de CHi-rekening BE52 7785 9743 7809
met vermelding van 'uw naam + EP'

Sprekers: 
Angelique Verzelen
Psycholoog
Angelique Verzelen is klinisch psycholoog/gedragstherapeut. Zij werkte 12 jaar in het oncologisch support team van het Middelheim ziekenhuis. Zij begeleidt cliënten in haar thuispraktijk en binnen The Human Link. Klinisch ligt haar expertise binnen de oncologie, stress- en angstproblematiek en de integratie van de existentiële benadering binnen een gedragstherapeutische setting. Zij is verbonden aan het Cédric-Hèle Instituut en aan The Human Link. Zij geeft diverse trainingen inzake psycho-oncologie, stressbeheersing en existentiële thema's zoals omgaan met rouw en verlies. Op levensbeschouwelijk vlak vertrekt zij vanuit een vrijzinnig humanistisch wereldbeeld.
Michel Schynkel
Psycholoog
Michel Schynkel werkt als psycholoog binnen een oncologisch support team van een algemeen ziekenhuis, waar hij patiënten en families zowel individueel als in groep begeleidt. Hij was daarvoor een aantal jaar werkzaam binnen een CGG, deed ook ervaring op binnen een palliatief support team en was verbonden aan een palliatieve eenheid. Naast een opleiding tot Mindfulnesstrainer, bekwaamde hij zich tevens als eutoniepedagoog. Daarnaast geeft hij regelmatig communicatietrainingen en lezingen rond levensbeschouwelijke thema’s. Hij heeft een bijzondere interesse voor ACT (Acceptance and Commitment Therapy), waar het in contact zijn met de eigen ervaring en de moed om een leven te leiden in overeenstemming met de eigen waarden, centraal staan. Ook Boeddhistische psychologie vormt hierbij een bron van inspiratie.
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!