U bent hier

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse) GENT

Datum: 
11/12/2020 - 09:00 tot 15:30
Discipline: 
Sociaal werker

In samenwerking met Hogeschool Gent stelt het CHi de communicatieopleiding voor sociaal werkers voor.

De opleiding communicatie in de oncologie voor sociaal werkers is bedoeld voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis die zich willen verdiepen in onco-gerelateerde thema’s. (Net afgestudeerde sociaal werkers met stage-ervaring in oncologie mogen mailen naar annelies.verachtert [at] cedric-heleinstituut.be)

Deze module wil de communicatieve vaardigheden van sociaal werkers bevorderen om het hoofd te bieden aan vaak complexe situaties in een oncologische setting.

De communicatietraining wordt gratis aangeboden door het Kankerplan.

De 5-daagse module voor sociaal werkers wil daarom inzetten op:

 • Theoretische kaders en praktische oefeningen
 • Vertalen van onco-specifieke thema’s naar sociaal werk
 • Zichtbaar maken van projecten/onderzoek vanuit het werkveld  
 • Werken met verschillende methodieken: beeldmateriaal, casussen, ...

Competenties ontwikkelen mbt:

 • Detectie van signalen en er actief mee aan de slag gaan
 • Bemiddelen
 • De cliënt empoweren om zelf zaken op te nemen
 • Assertief communiceren, ook met artsen vb hoe reageren als artsen kortaf zijn
 • Integreren van  bepaalde gesprekstechnieken in korte begeleidingen
 • Zelfinzicht vergroten
 • Verdiepend werken, aandacht voor proces
Prijs: 
0
Programma: 

DAG 1 : Rol en taak sociaal werker in de oncologie en communicatie in team

 • Plaats en rol van sociaal werkers binnen oncologie
 • Multi- en interdisciplinaire communicatie/communicatie met artsen
 • Ethisch handelen in team/ethische reflectie sociaal werkers
 • Verbindend werken in team
 • Omgaan met kwetsbaarheid

DAG 2: Communiceren met specifieke doelgroepen

 • Migratie/diversiteit
 • Armoede
 • AYA’s

DAG 3: Systeemgericht communiceren

 • Bemiddelen
 • Familiegesprekken en mantelzorgers
 • Aan het werk met het levensverhaal van de patiënt

DAG 4: Seksualiteit bespreekbaar maken/ KOP-model toegepast op sociaal werk

 • Laagdrempelige communicatie om seksualiteit bespreekbaar te maken
 • Invloed van ziekte en behandeling op seksualiteit
 • Kennismaking bruikbaar werkmodel uit de gedragstherapie (KOP-model)
 • Inzicht krijgen in de onderliggende dynamiek als patiënten kampen met psychische moeilijkheden

DAG 5: Scharniermomenten in de zorg en nazorg

 • Omgaan met slecht nieuws  
 • Palliatieve zorg
 • Re-integratie: werk en revalidatie
 • Transmuraal werken
Andere opleidingsdagen: 
08/01/2021 - 09:30 tot 16:30
19/01/2021 - 09:30 tot 16:30
29/01/2021 - 09:30 tot 16:30
05/02/2021 - 09:30 tot 16:30
Betalingsinformatie: 

Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Sprekers: 
Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand
Sociaal werker
Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand, thuis in systeemtherape, heeft meer dan 20 jaar ervaring als sociaal werkster in oncologie in het UZ van Leuven. Kirsten wil sociaal werkers empoweren in hun dagelijkse werking op oncologie en de uitdagingen die eraan verbonden zijn. Via een praktische insteek zal ze het belang en de voordelen van systeemdenken meegeven als ook het multidisciplinaire werken in oncologie komt aan bod.
Lieve Vanderlinden
Sociaal werker
Lieve Vanderlinden, directeur psychosociale werking bij Kom op tegen Kanken. Ze heeft 28 jaar ervaring als sociaal werker op de sociale dienst van het UZ Leuven, waarvan 12 jaar als diensthoofd. Lieve zal ijveren voor de belangrijke verbindende rol van de sociaal werker in de oncologische context,. De sociaal werker is een sleutelfiguur zowel naar de professionele zorgpartners als naar de patiënt en zijn naaste omgeving.
Kristel Mulders
Seksuoloog
Sociaal werker
Kristel Mulders is oncoseksuologe en coördinator van de oncopsychologen in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Kristel is van vooropleiding ook maatschappelijk werker en wil vanuit deze invalshoek de sociaal werker rond het thema seksualiteit de nodige handvaten meegeven. Het geven van opleidingen is gegroeid uit de vraag om lezingen te geven rond het thema kanker en seksualiteit.
Sofie Eelen
Psycholoog
Sofie Eelen is een klinisch psychologe en werkt in het volwassenenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga te Zoersel. Voordien werkte zijn als psychologe in het oncologisch en palliatief support team van het AZ St Jozef. Deze job combineerde ze met een coördinerende functie voor het Cédric Hèle instituut. Zo deed/doet ze een scala aan ervaringen op, in individuele begeleiding van patiënten met diverse problematieken, groepsgesprekken, teamwerk en training.
Nadine De Stercke
Sociaal werker
Nadine De Stercke is bachelor en master sociaal werk, relatie-en gezinstherapeute en lector aan de Faculteit Mens en Welzijn, opleiding sociaal werk van HOGENT. Nadien heeft ze 4 jaar een opleiding Systeemtheorie gevolgd aan de Interactie-Academie in Antwerpen. Zij heeft 20 jaar praktijkervaring en dit binnen diverse sociale werkpraktijken. Ze doceert het vak 'Communicatie en interactie', het vak 'Actuele methodieken in de praktijk' en het vak 'Interventie : systeemgericht werken'. Zij heeft ook als promotor en co-promotor meegewerkt aan verscheidene onderzoeken in HOGENT en meestal in samenwerking met andere vakgroepen en praktijklectoren. Nadine was ook co-promotor van het multidisciplinair onderzoek: ‘Samen op weg: trajecten van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een chronische zorgnood’ en van het focusonderzoek ‘Met de deur in huis: een zoektocht naar een ethische en methodologische onderbouwing van outreachende huisbezoeken in het sociaal werk’. Daarnaast verzorgt zij diverse dienstverleningen zoals de ondersteuning van leerkrachten in Paramaribo te Suriname, de introductie van systeemdenken binnen de VDAB , vorming over communicatie voor de opleiding tot politie-assistent (Opac), opleiding mantelzorgcoaches...
Organisator: 
CHi
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!