U bent hier

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

Datum: 
10/10/2023 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Sociaal werker

De opleiding communicatie in de oncologie voor sociaal werkers is bedoeld voor sociaal werkers die zich willen verdiepen in onco-gerelateerde thema’s. Deze module wil de communicatieve vaardigheden van sociaal werkers bevorderen om het hoofd te bieden aan vaak complexe situaties in een oncologische setting.

Deze 5-daagse module wil inzetten op:

 • Theoretische kaders en praktische oefeningen
 • Vertalen van onco-specifieke thema’s naar sociaal werk
 • Werken met verschillende methodieken: beeldmateriaal, casussen, rollenspelen …

Je zal als sociaal werker competenties ontwikkelen m.b.t.:

 • Detectie van signalen en er actief mee aan de slag gaan
 • De cliënt empoweren om zelf zaken op te nemen
 • Bemiddelen
 • Assertief communiceren
 • Integreren van bepaalde gesprekstechnieken in korte begeleidingen
 • Zelfinzicht vergroten
Prijs: 
0
Programma: 

DAG 1: Rol en taak sociaal werker in de oncologie & samenwerking in team (Annelies De Pauw en An Lievouw)

 • Plaats en rol van sociaal werkers binnen oncologie
 • Multi- en interdisciplinaire samenwerking
 • Rolconflicten
 • Ethisch handelen in team

DAG 2: Systeemgericht communiceren (Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand en Nadine De Stercke)

 • Visie en kennismaking van de systeemtheorie
 • Verbindend werken en bemiddelen
 • Familiegesprekken en mantelzorgers
 • Aan het werk met het levensverhaal van de patiënt

DAG 3: Systeemgericht communiceren tijdens scharniermomenten in de zorg en nazorg (Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand en Nadine De Stercke)

 • Verbindend communiceren in het team, met de patiënt en aan de slag met de contexten
 • Omgaan met moeilijke situaties (slechtnieuwsgesprek, visieverschillen ...)
 • Palliatieve zorg
 • Transmuraal werken

DAG 4: Seksualiteit bespreekbaar maken (Kristel Mulders)

 • Invloed van ziekte en behandeling op seksualiteit
 • Laagdrempelige communicatie om seksualiteit bespreekbaar te maken

DAG 5: Kop model toegepast op sociaal werk (Lieselot Devaere)

 • Kennismaking bruikbaar werkmodel uit de gedragstherapie 
 • Exploratie van klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl
Andere opleidingsdagen: 
27/10/2023 - 09:30
14/11/2023 - 09:30
28/11/2023 - 09:30
12/12/2023 - 09:30
Betalingsinformatie: 

Deze opleiding is gratis dankzij het kankerplan. 

Sprekers: 
Annelies De Pauw
Annelies De Pauw behaalde een bachelor in het sociaal werk. Nadien volgde ze nog 2 jaar de opleiding master in het sociaal werk. Ze is reeds meer dan 10 jaar werkzaam als sociaal werker op de afdeling hematologie in het UZ Gent, waar ze zowel patiënten tijdens de hospitalisatie, dagkliniek en ambulant opvolgt. In haar dagelijkse praktijk merkte ze hoe belangrijk het multidisciplinair team rond de patiënt is. Annelies verdiepte haar hier verder in en zal tijdens de opleiding inzichten uit de theorie koppelen aan praktijkvoorbeelden rond multidisciplinair samenwerken in de oncologie.
An Lievrouw
An Lievrouw is teamverantwoordelijke oncopsychologen Kankercentrum UZ Gent en is als klinisch psycholoog werkzaam binnen het zorgpad digestieve oncologie. Zij werkt tevens als praktijkassistent verbonden aan het Skillslab Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent).
Kirsten Van Nieuwerburgh - Marchand
Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand is bachelor sociaal werk en volgde een 4- jarige therapeutische opleiding in de familie- en systeempsychotherapie bij het IPRR (Instituut voor Psychotherapeutische Relatie en Reflectie). Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als sociaal werkster in oncologie in het UZ van Leuven. Kirsten wil sociaal werkers empoweren in hun dagelijkse werking op oncologie en de uitdagingen die eraan verbonden zijn. Ze wil hen sterker maken in hun methodische vaardigheden om vanuit betrokkenheid met patiënt en zijn naasten aan de slag te gaan. Via een praktische insteek zal ze het belang en de voordelen van systeemdenken, zowel in kortdurende als langdurige begeleidingen, meegeven alsook het multidisciplinaire werken in oncologie komt aan bod.
Nadine De Sterkte
Nadine De Stercke is bachelor en master sociaal werk, relatie- en gezinstherapeute en werkt - na haar pensionering - nog mee aan de Faculteit Mens en Welzijn, opleiding sociaal werk van Hogent. Ze heeft systeemtheorie gevolgd aan de Interactie-Academie in Antwerpen en heeft 20 jaar praktijkervaring binnen diverse sociale werkpraktijken. Ze was co-promotor van het multidisciplinair onderzoek ‘Samen op weg: trajecten van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een chronische zorgnood’ en van het focusonderzoek ‘Met de deur in huis: een zoektocht naar een ethische en methodologische onderbouwing van outreachende huisbezoeken in het sociaal werk’. Zij is mede-opleider van de vorming mantelzorgcoaches, vanuit het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn van Hogent.
Kristel Mulders
Kristel Mulders is oncoseksuologe en coördinator van de oncopsychologen in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Kristel is van vooropleiding ook maatschappelijk werker en wil vanuit deze invalshoek de sociaal werker rond het thema seksualiteit de nodige handvaten meegeven. Kristel heeft al ruime ervaring in het geven van lezingen en opleiding rond het thema kanker en seksualiteit.
Lieselot Devaere
Lieselot Devaere is klinisch psycholoog en gedragstherapeut werkzaam binnen AZ Zeno en daarnaast als zelfstandig psycholoog. Zij werkt al meer dan 13 jaar als onco-psycholoog binnen een algemeen ziekenhuis. Naast het direct werken met patiënten en hun families, vindt ze het boeiend om te mogen samenwerken met en leren van andere onco-professionals.
Organisator: 
CHi
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!