CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

08/11/2019 - 09:30 tot 16:30
Andere opleidingsdagen: 
08/11/2019 - 09:30 tot 16:30
22/11/2019 - 09:30 tot 16:30
29/11/2019 - 09:30 tot 16:30
13/12/2019 - 09:30 tot 16:30
10/01/2020 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Sociaal werker
Prijs: 
0

Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Locatie: 
Hogeschool PXL Hasselt, Departement PXL-Social Work
Vildersstraat 5
3500 Hasselt
België
50° 56' 7.2096" N, 5° 20' 39.354" E
BE

In samenwerking met hogeschool PXL (Hasselt) stelt het CHi de nieuwe communicatieopleiding voor sociaal werkers voor.

De opleiding communicatie in de oncologie voor sociaal werkers is bedoeld voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis die zich willen verdiepen in onco-gerelateerde thema’s.

Deze module wil de communicatieve vaardigheden van sociaal werkers bevorderen om het hoofd te bieden aan vaak complexe situaties in een oncologische setting.

De communicatietraining wordt gratis aangeboden door het Kankerplan.

De 5-daagse module voor sociaal werkers wil daarom inzetten op:

 • Theoretische kaders en praktische oefeningen
 • Vertalen van onco-specifieke thema’s naar sociaal werk
 • Zichtbaar maken van projecten/onderzoek vanuit het werkveld  
 • Werken met verschillende methodieken: beeldmateriaal, casussen, rollenspelen,…

Competenties ontwikkelen mbt:

 • Detectie van signalen en er actief mee aan de slag gaan
 • Bemiddelen
 • De cliënt empoweren om zelf zaken op te nemen
 • Assertief communiceren, ook met artsen vb hoe reageren als artsen kortaf zijn
 • Integreren van  bepaalde gesprekstechnieken in korte begeleidingen
 • Zelfinzicht vergroten
 • Verdiepend werken, aandacht voor proces
Programma: 

DAG 1 : Rol en Taak sociaal werker in de oncologie, communicatie in team

 • Plaats en rol van sociaal werkers binnen oncologie
 • Multi- en interdisciplinaire communicatie/communicatie met artsen
 • Omgaan met kwetsbaarheid
 • Ethisch handelen in team/ethische reflectie sociaal werkers
 • Verbindend werken in team

DAG 2: Communiceren met specifieke doelgroepen

 • Migratie/diversiteit
 • Armoede
 • AYA’s

DAG 3: Systeemgericht communiceren

 • Bemiddelen
 • Familiegesprekken /mantelzorgers
 • Aan het werk met het levensverhaal van de patiënt

DAG 4: Scharniermomenten in de zorg en nazorg

 • Omgaan met slecht nieuws  
 • Palliatieve zorg
 • Re-integratie: werk en revalidatie
 • Transmuraal werken

DAG 5: Seksualiteit bespreekbaar maken

 • Laagdrempelige communicatie om seksualiteit bespreekbaar te maken,
 • Invloed van ziekte en behandeling op seksualiteit
   

Elke dag zal er een co-opleider voorzien worden met specifieke kennis over het thema van de dag.

Sprekers: 
Lieve Vanderlinden, directeur psychosociale werking bij Kom op tegen Kanken. Ze heeft 28 jaar ervaring als sociaal werker op de sociale dienst van het UZ Leuven, waarvan 12 jaar als diensthoofd. Lieve zal ijveren voor de belangrijke verbindende rol van de sociaal werker in de oncologische context,. De sociaal werker is een sleutelfiguur zowel naar de professionele zorgpartners als naar de patiënt en zijn naaste omgeving.
Lieve Vanderlinden
Sociaal werker
Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand, thuis in systeemtherape, heeft meer dan 20 jaar ervaring als sociaal werkster in oncologie in het UZ van Leuven. Kirsten wil sociaal werkers empoweren in hun dagelijkse werking op oncologie en de uitdagingen die eraan verbonden zijn. Via een praktische insteek zal ze het belang en de voordelen van systeemdenken meegeven als ook het multidisciplinaire werken in oncologie komt aan bod.
Kirsten Van Nieuwerburgh-Marchand
Sociaal werker
Kristel Mulders is oncoseksuologe en coördinator van de oncopsychologen in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Kristel is van vooropleiding ook maatschappelijk werker en wil vanuit deze invalshoek de sociaal werker rond het thema seksualiteit de nodige handvaten meegeven. Het geven van opleidingen is gegroeid uit de vraag om lezingen te geven rond het thema kanker en seksualiteit.
Kristel Mulders
Seksuoloog
Sociaal werker