U bent hier

CHi-opleiding: communiceren met verschillende doelgroepen - Mechelen (5-daagse)

Datum: 
02/02/2021 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Diëtist, Pastoraal werker, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Vrijzinnig humanistisch consulent, Andere

Evaluatieformulier dag 1

Deze opleiding is VOLZET. Indien u graag op de wachtlijst terecht komt, mag u een mailtje sturen naar info [at] cedric-heleinstituut.be

Actie 7.2. van het Kankerplan omvat opleidingen 'communicatie in de psycho-oncologie' voor artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel (maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastoraal werkers, kinesisten). Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's. 

Naast onze basisopleidingen ontwikkelden we een aanbod van verdiepende communicatie-opleidingen voor hulpverleners in oncologie.

Deze opleidingsreeks is bedoeld voor zorgverleners die reeds een basisopleiding in communicatie gevolgd hebben. Elke dag zal er een andere doelgroep aan bod komen.

De opleiding is interactief en praktijkgericht.

Prijs: 
0
Programma: 

Dag 1: communiceren met AYA's  -> ONLINE  

- Introductie en aandachtspunten (Johan De Munter)

- Intimiteit, lichaamsbeleving en fertiliteit (Marlies Meersman)

Dag 2: cultuursensitieve zorg  -> ONLINE

- Topoi model (Birsen Taspinar)

Via dit model zullen we kijken naar professionele situaties, waarbij de realiteit van superdiverse maatschappelijke dimensies van invloed zijn.
Het Topoi model biedt ons een kader om een brede bril op te zetten en dingen beter te begrijpen, anderzijds reikt het handvaten aan voor interventies.

- Hoe wordt er binnen de Islam omgegaan met ziekzijn, kanker en sterven (Mohammed M'Nari)

- Hoe wordt er binnen het Jodendom omgegaan met ziekzijn, kanker en sterven (Dr. Tania Mahler)

Dag 3: communiceren met kinderen  -> ONLINE

- Impact van kanker op het gezin - Hoe omgaan met kinderen waarvan een ouder kanker heeft? (Veerle Cosyns)

- Rouw en verlies bij kinderen (Katrien Belmans)

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een betekenisvolle verlieservaring rouwen ze, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen bijzondere manier. Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Hoe kunnen we ons afstemmen op hun behoeften en gepast ondersteunen? Hoe kunnen we kinderen een stem geven én hen betrekken, bv. bij het palliatief proces, bij afscheid nemen...?

We vertrekken vanuit de recente rouwmodellen en maken een vertaling naar de leefwereld van kinderen en jongeren.

Dag 4: Communiceren met ouderen  -> Afhankelijk van de Corona situatie online of in real life

- Tips en tricks (Jasmine Andries)

- Levensmoeheid (Robert Geeraert)

 

Dag 5: psychiatrische comorbiditeit  

- Hoe omgaan met angst, depressie, psychose... ?(Karla Vandenbergh)

- Hoe omgaan met persoonlijkheidsproblemen? (Sofie Eelen en Angelique Verzelen)

 

 

Andere opleidingsdagen: 
23/02/2021 - 09:30
16/03/2021 - 09:30
27/04/2021 - 09:30
01/06/2021 - 09:30
Betalingsinformatie: 

Deze opleiding is gratis dankzij financiering van het Kankerplan.

Sprekers: 
Jasmine Andries
Lic in de klinische psychologie, optie volwassenen (UGent) (1995-2000) - Opleiding psycho-oncologie (2005-2006) - Verschillende opleidingen, studiedagen en workshops gevolgd rond oncologie, palliatieve zorg, rouwzorg, communicatie in de oncologie, wetgeving rond euthanasie en palliatieve sedatie - Werkzaam binnen ZNA Hoge Beuken sinds 2002 als psycholoog van het palliatief support team (halftijds), daarnaast ook werkzaam op de geriatrie, neurologie en revalidatie afdelingen voor het begeleiden van patiënten en familie (rouw, angst, depressie, alcoholverslaving, dementie) - Geven van opleidingen binnen het CHi sinds 2008: communicatie in de oncologie en palliatieve zorg voor verpleegkundige, begeleiden van beginnende psychologen in het werkveld, supervisie, onderdeel communicatie in de PAV
Johan De Munter
Johan De Munter is verpleegkundig consulent Hematologie in het UZ Gent. Hij maakt deel uit van Care4AYA vzw, een recent opgerichte vzw die zich inzet om de zorg voor jongeren met kanker te verbeteren en dit zowel tijdens als na de behandeling. De werking steunt op de pijlers ‘Zorg’, ‘Onderzoek’ en ‘Opleiding’. Samen met zorgverleners, AYA’s en naasten wil Care4AYA vzw het huidige AYA-zorgaanbod versterken en verder ontwikkelen.
Marlies Meersman
Marlies Meersman is psychologe, seksuologe en psychotherapeute in UZ Leuven op de diensten hematologie en urologie. Op deze afdelingen komt ze regelmatig in contact met jongeren met een kankerdiagnose en begeleidt ze hen zowel tijdens als na behandeling.
Veerle Cosyns
Veerle is reeds meer dan 20 jaar werkzaam op de afdeling kinderoncologie van het UZ Brussel.
Katrien Belmans
Katrien Belmans is klinisch kinder- en jongerenpsychologe en relatie- en gezinstherapeute. Ze bouwde ervaring op in het (buitengewoon) onderwijs in het ondersteunen van kinderen/jongeren met een beperking én hun onderwijsnetwerk. Ze specialiseerde zich tevens in ‘afgestemd/bewust opvoeden’ én begeleidt binnen verbinding in verlies (*) kinderen, ouders en gezinnen richting meer verbinding met zichzelf én elkaar. (*) Binnen verbinding in verlies bieden we professionele zorg en begeleiding aan iedereen die in het leven geconfronteerd wordt met rouw en verlies. Overlijden, ziekte en verlies in de brede zin van het woord.
Sofie Eelen
Sofie Eelen is een klinisch psychologe en werkt in het volwassenenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga te Zoersel. Voordien werkte zijn als psychologe in het oncologisch en palliatief support team van het AZ St Jozef. Deze job combineerde ze met een coördinerende functie voor het Cédric Hèle instituut. Zo deed/doet ze een scala aan ervaringen op, in individuele begeleiding van patiënten met diverse problematieken, groepsgesprekken, teamwerk en training.
Angelique Verzelen
Angelique Verzelen is klinisch psycholoog. Zij werkte 12 jaar in het oncologisch support team van het Middelheim ziekenhuis. Zij beëindigde de opleiding gedragstherapie in 2012 aan de Ugent. Zij begeleidt cliënten in haar zelfstandige praktijk Magnolia. Klinisch ligt haar expertise binnen de oncologie, stress- en angstproblematiek en de integratie van de existentiële benadering binnen een gedragstherapeutische setting. Zij is tevens verbonden aan het Cedric-Hele Instituut. Zij geeft diverse trainingen inzake psycho-oncologie, stressbeheersing en existentiële thema’s zoals omgaan met rouw en verlies.
Karla Vandenbergh
Karla Vandenbergh is psychiatrisch verpleegkundige met jarenlange ervaring binnen liaisonpsychiatrie. Zij geeft zeer regelmatig opleiding voor verschillende doelgroepen en zorgt ook mee voor de opleiding van assistenten Psychiatrie.
Birsen Taspinar
Birsen Taspinar is klinisch psychologe en systeemtherapeute. Zij doceert aan Het HIG in Schaarbeek.
Mohammed M'Nari
Sociaal werker ZNA Middelheim
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!