U bent hier

2de CHi-congres in de psychosociale oncologie

Datum: 
19/12/2013 - 13:30
Discipline: 
Andere, Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coördinator, Diëtist, Docent, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Student, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende, Vrijzinnig humanistisch consulent

CHi organiseerde een tweede Vlaams congres in de psychosociale oncologie, in het Congrescentrum Lamot in Mechelen.
CHi gaf opnieuw ruimte geven aan onderzoekers en hulpverleners in oncologie om hun recent of lopende onderzoek bekend te maken.
Andere professionelen of navorsers in onderzoek, hebben die dag ruimschoots inspiratie en kennis kunnen opdoen uit alle gepresenteerde onderzoeken.

Abstracts onderzoek in de psychosociale oncologie

We nodigden iedereen die met onderzoek of met een innovatief project in de psychosociale oncologie bezig is uit mee te werken aan de congresdag. 
Alle ingediende abstracts werden bekeken. De Raad van Bestuur selecteerde 4 abstracts en vroeg de auteurs of ze hun onderzoek mondeling willen voorstellen op het congres. Daarnaast werd een selectie gemaakt van abstracts welke in aanmerking komen voor een posterpresentatie.

link naar het abstractboek

Laureaat 'meest verdienstelijke onderzoek in de psychosociale oncologie'

CHi reikte bovendien een prijs uit voor het 'meest verdienstelijke onderzoek in de psychosociale oncologie'.
De leden van de CHi-Raad van Bestuur bekeken alle abstracts grondig en maakten een (anonieme) beoordeling. De abstracts werden beoordeeld op 4 vlakken nl. opzet, methodologie, resultaten en klinische relevantie. De auteur van het abstract met de beste beoordeling ontving een geldprijs twv 500€, tijdens het CHi-congres.

De prijs werd toegekend voor het abstract "“The AYA box”: a patient centred instrument in communication with adolescents and young adults with cancer and their care giving parents".
De auteurs: Nathalie Belpame, Elsie Decoene, Marijke Quaghebeur, Véronique Van De Velde, Let Dillen, Karien Smet, Stien Vandierendonck, Anneleen Raes, Prof.dr. Véronique.Cocquyt, Prof.dr. Sofie Verhaeghe, Ghent University
van het Universitair Ziekenhuis te Gent

Prijs: 
0
Programma: 
  •  "De wederzijdse impact van kanker en gezin" 

Lieven Migerode - psycholoog en relatie-en gezinstherapeut - UZ Leuven, Context, centrum relatie- gezins- en sekstherapie

  • "The Effects of Cancer on the Family: Research Findings and Intervention Strategies" 

Prof. Dr. Laurel Northouse - professor nursing - University of Michigan, USA

  • “The AYA box”: a patient centred instrument in communication with adolescents and young adults with cancer and their care giving parents 

Marijke Quaghebeur - verpleegkundig specialist - hematologie, UZ Gent

  • “Vruchtbaarheid en kanker: inzichten en vergeet-me-niet aanbevelingen voor hulpverleners" 

Joline Goossens - wetenschappelijk medewerker - afdeling verplegingswetenschap en vroedkunde, UGent

  • “Ervaringen van familieleden van oudere volwassen mensen van Turkse of Noordwest Afrikaanse origine met kanker: vertalen en afwegen van openheid over ziekte" 

Ineke van Eechoud - psychosociaal werker en cultureel antropoloog - afdeling verplegingswetenschap en vroedkunde, UZ Gent

  • “Stil verdriet: een kwalitatief onderzoek naar de beleving van ouderen met een volwassen kind met kanker" 

Liesbeth Van Humbeeck - wetenschappelijk medewerker - afdeling geriatrie, UZ Gent
 

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!