Projectoproepen

Koning Boudewijnsstichting: oproep projecten cardio-oncology

The Belgian Heart Fund is launching calls in the field of cardiovascular pathologies- projects in the specific field of cardio-oncology.


Twelve Funds managed by the King Baudouin Foundation are also joining forces to launch a joint call for translational and clinical research in cardio-oncology .

Deadline for application 10/09/2020

Stichting tegen Kanker projectoproep voor Levensloop Grants 2020

Het budget voor de Levensloop Grants wordt dit jaar ter beschikking gesteld door Stichting tegen Kanker en is onafhankelijk van de inkomsten van de Levenslopen.  Stichting tegen Kanker stelt een bedrag van € 200 000 ter beschikking dat zal verdeeld worden over alle Levenslopen waarvoor projecten worden ingediend.

In deze bijzondere Corona-tijden zijn de noden van de patiënten en hun naasten er niet minder op zijn geworden en het steunen van lokale initiatieven via de Levensloop Grants is meer dan ooit maatschappelijk relevant.

Het reglement op zich blijft ongewijzigd. Door deze uitzonderlijke situatie is er besloten om slechts 1 projectoproep te lanceren.

De beslissing is genomen om de projectoproep, die reeds gelanceerd is, open te stellen voor projecten gerelateerd aan alle Levenslopen die normaal in 2020 zouden plaatsvinden. De uiterste datum voor het indienen van een project is dan ook gewijzigd naar 21 september 2020 om 13 uur. De laureaten zullen bekendgemaakt worden eind november 2020.

Wie kan een project indienen? 

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de reële lokale noden te kunnen beantwoorden. Misschien heeft uw organisatie ook wel interesse?

Enkel projectaanvragen van minimaal €1.000 en maximaal €5.000 komen in aanmerking.

Stichting tegen Kanker richtte een onafhankelijke raad van experts en patiënten op die zal oordelen welke projecten in aanmerking komen voor een Levensloop Grant.  

Voor de Levensloop Grants 2020 zijn er een aantal essentiële zaken gewijzigd tegenover de vorige edities, lees dus aandachtig alle informatie (reglement, applicatieformulier) die u terugvindt  op de website van Stichting tegen Kanker via deze link https://www.kanker.be/gefinancierde-projecten/projectoproep-levensloop-grants.  

 

Kom op tegen Kanker financiert psychosociale projecten en onderzoek dat iets nieuws in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten introduceert of de bestaande zorg substantieel verbetert.

Aan welke voorwaarden moet je onderzoek of project voldoen om gefinancierd te worden?

 • De projecten en onderzoeken mogen geen commercieel doel hebben.
 • Ze moeten breed toepasbaar zijn.
 • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
 • Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt door in te spelen op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden.
 • De start- en einddatum worden bepaald door de aanvrager in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker.

Meer info over financiering

Meer info over projecten, onderzoeken en organisaties

  Regionale steun voor een project van de Stichting tegen Kanker

  Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven wij graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen.
  Neem gerust contact op met uw Regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

  Extra informatie