Projectoproepen

Koning Boudewijnsstichting: oproep projecten cardio-oncology

The Belgian Heart Fund is launching calls in the field of cardiovascular pathologies- projects in the specific field of cardio-oncology.


Twelve Funds managed by the King Baudouin Foundation are also joining forces to launch a joint call for translational and clinical research in cardio-oncology .

Deadline for application 10/09/2020

Stichting tegen Kanker lanceert projectoproep voor Levensloop Grants 2020

Stichting tegen Kanker heeft als voornaamste missie de financiering van wetenschappelijk onderzoek.  Daarnaast wil ze ook een deel van de ingezamelde fondsen tijdens de Levenslopen gebruiken om lokale initiatieven van de organiserende regio te ondersteunen die ten goede komen aan patiënten en hun naasten! Ze doet dit om de lokale gemeenschappen die Levensloop organiseren te bedanken voor hun inspanningen in de strijd tegen kanker en om Vechters, dit zijn (ex)kankerpatiënten, ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen.

De “Levensloop Grants” komen tegemoet aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen. Lokale projecten mogen vanaf nu worden ingediend. 

AANVRAGEN WELKOM

Elke organisatie binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kan een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt tot het welzijn van patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om aan de lokale noden te kunnen beantwoorden.

Elke projectaanvraag van minimaal € 1.000 en maximaal €5.000 komt in aanmerking. Een onafhankelijke jury bepaalt welke projecten worden weerhouden. Het spreekt voor zich dat enkel projecten die de waarden en de missie van de Stichting uitdragen in aanmerking komen.

Wegens het toenemend succes van de Levenslopen, worden er 2 projectoproepen per jaar gelanceerd. Voor Levenslopen in het voorjaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden  van 3 februari t.e.m. 8 juli 2020. De laureaten worden bekendgemaakt eind september 2020. Voor Levenslopen in het najaar van 2020 kunnen projecten ingediend worden van 3 augustus 2020 t.e.m 16 december 2020. De bekendmaking van de laureaten gebeurt eind februari 2021. 

Klik hier om laureaten uit 2019 te ontdekken.

Meer info over hoe projecten kunnen worden ingediend vindt u hier.

Kom op tegen Kanker financiert psychosociale projecten en onderzoek dat iets nieuws in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten introduceert of de bestaande zorg substantieel verbetert.

Aan welke voorwaarden moet je onderzoek of project voldoen om gefinancierd te worden?

 • De projecten en onderzoeken mogen geen commercieel doel hebben.
 • Ze moeten breed toepasbaar zijn.
 • Er mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn of die moet onvoldoende zijn.
 • Ze dragen bij tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt door in te spelen op psychosociale, maatschappelijke, paramedische of sociale noden.
 • De start- en einddatum worden bepaald door de aanvrager in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker.

Meer info over financiering

Meer info over projecten, onderzoeken en organisaties

  Regionale steun voor een project van de Stichting tegen Kanker

  Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven wij graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen.
  Neem gerust contact op met uw Regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

  Extra informatie