Projectoproepen

Regionale steun voor een project van de Stichting tegen Kanker

Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven wij graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen.
Neem gerust contact op met uw Regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

Extra informatie

Me to You grants

De “ME TO YOU GRANTS” worden jaarlijks toegekend aan beloftevolle jonge wetenschappers die gespecialiseerd onderzoek verrichten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg– en bloedziekten. Aanvragen kunnen ingediend worden door bijgaand aanvraagformulier te mailen aan info [at] stichtingmetoyou.be tussen 1 november en 31 december voor een eerste screening door ons adviescomité.

meer informatie