Projectoproepen

Regionale steun voor een project van de Stichting tegen Kanker

Projecten die beantwoorden aan de missie van Stichting tegen Kanker, geven wij graag een duwtje in de rug. U kan hiervoor een Regionale Financiële Steun bij Stichting tegen Kanker indienen.
Neem gerust contact op met uw Regiocoördinator, hij/zij zal samen met u de volgende stappen bekijken.

Extra informatie

Kom Op tegen Kanker lanceert projectoproep ‘een kleine investering - een wereld van verschil’

Het hoeft niet steeds groots opgezet zijn om een groots effect te hebben. Onder dat motto is Kom op tegen Kanker op zoek naar kleinschalige, warme projecten voor kankerpatiënten (en/of hun naasten)

die de ziekte even doen vergeten en/of

die even tijd geven om op adem te komen en/of

die doen glimlachen (schaterlachen mag ook) en/of

die even de teugels wat doen vieren en/of

die helpen te verwerken en/of

die gezelligheid brengen en/of

Heb jij zo een project op stapel staan? Of is er al lang het idee, maar mis je de nodige financiële ruggensteun om er écht werk van te maken? Aarzel dan niet om je project in te dienen!

Meer informatie over wat (niet) kan, vind je in Reglement Kleine Investeringsfonds (KIF).

De projecten worden geëvalueerd door de psychosociale commissie van Kom op tegen Kanker en haar patiëntencommissie.

Deadline indiening vrijdag 8 november om 12u (’s middags) via www.expro.komoptegenkanker.be

Meer info? Mail naar infopsc [at] komoptegenkanker.be

Me to You grants

De “ME TO YOU GRANTS” worden jaarlijks toegekend aan beloftevolle jonge wetenschappers die gespecialiseerd onderzoek verrichten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg– en bloedziekten. Aanvragen kunnen ingediend worden door bijgaand aanvraagformulier te mailen aan info [at] stichtingmetoyou.be tussen 1 november en 31 december voor een eerste screening door ons adviescomité.

meer informatie

Stichting tegen Kanker: levensloop Grants 2019

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten -  te steunen! De rest van de ingezamelde middelen wordt vanzelfsprekend ingezet voor de missie van Stichting tegen Kanker: ten eerste voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, ten tweede voor sociale ondersteuning voor patiënten en hun naasten, ten terde voor preventie en ten slotte voor het verschaffen van correcte informatie. 

Deze “Levensloop Grants” zijn ook een manier om tegemoet te komen aan de lokale noden op het terrein die niet binnen de huidige ondersteuningsmogelijkheden van Stichting tegen Kanker passen.

Wie komt in aanmerking?

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk, patiëntenorganisaties,... van een regio kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het welzijn van de patiënten en hun naasten. De mogelijke bestemming is doelbewust ruim gehouden om in de realiteit te kunnen beantwoorden aan de lokale noden.

Projectaanvragen van minimaal €1.000 en maximaal €5.000 komen in aanmerking.

Wanneer kan men een project indienen?

Deadline indienen project 6/10/2019.

Alvorens uw project in te dienen vragen we u om het reglement van 2019 te lezen.

Voor specifieke vragen of meer informatie: info [at] levensloop.be

Meer info

Kom op tegen Kanker lanceert projectoproep ‘nazorg na de kankerbehandeling’

Nazorg wordt steeds meer een essentiële behoefte in het leven van kankerpatiënten: de vroegere opsporing en de betere behandeling van kanker zorgen ervoor dat meer en meer patiënten de ziekte overleven. Het gaat hier om een bijzonder grote groep van zgn. “overlevers”: in België hebben 351.323 mensen de voorbije 10 jaar de diagnose kanker overleefd waarvan 218.121 in Vlaanderen.

Kanker laat in veel gevallen sporen na bij de patiënt op zowel fysiek, psychisch als socio-economisch vlak en heeft een heel belangrijke/grote impact op diens welbevinden en omgeving. Vele mensen blijven na de kankerbehandeling nog met gevolgen van de kanker(behandeling) zitten en deze kunnen langdurig of zelfs blijvend hun levenskwaliteit en mogelijkheden van re-integratie belemmeren. Ondanks de duidelijke nood is het nazorgaanbod in Vlaanderen beperkt. Daarom is het nodig om verder onderzoek te doen naar effectieve nazorg, om beloftevolle interventies te ontwikkelen, te implementeren en nadien op te schalen tegen een aanvaardbare kost voor de samenleving. 

Met deze project call wil Kom op tegen Kanker innoverende onderzoeks- en zorgprojecten stimuleren met het oog op een (op termijn) kwalitatieve uitbreiding van het nazorgaanbod in Vlaanderen.

Meer informatie

Deadline indiening: 18 september 2019