PEV Psycho-Oncologie

Permanente Vorming (PEV) Psycho-Oncologie 2020-2022

In oktober 2020 gaat de nieuwe cyclus van de interuniversitaire permanente vorming Psycho-Oncologie van start aan UGent. Deze tweejarige opleiding biedt een ruime theoretische én praktische klinische achtergrond in de psychosociale oncologie. De opleidingsmethoden maken actief en afwisselend gebruik van oefeningen, rollenspelen, video, casuïstiek, vraagstelling, praktijkreflectie, ... De vorming is bedoeld voor psychologen, artsen en houders van een masterdiploma in de humane of gezondheids-wetenschappen. Download de folder en de affiche.

Interesse? Stel je kandidaat via dit formulier. Op basis hiervan word je uitgenodigd voor een individueel gesprek.

Bijkomende vragen? Neem contact op met ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be (Ellen Daly).

 

MEER INFO

 

Doelgroep

 • houders van een licentiaats- of masterdiploma in de psychologie

 • artsen

 • houders van een licentiaats- of masterdiploma in de humane of gezondheidswetenschappen met professionele ervaring in een oncologische setting

 

Opleiding

WAT IS NIEUW IN 2020?

 • Onderscheid inleidende modules, verdiepende modules (theorie + praktijkoefeningen) en themadagen

 • Sommige lesdagen worden vervangen door deelname van PEV-studenten aan een andere CHi-opleiding 

 • Meer praktijkoefeningen

 

EVIDENCE BASED OPLEIDING MET INTERACTIEVE OPZET

 • De deelnemers krijgen een ruime theoretische én praktische klinische achtergrond.

 • De lesgevers komen zowel uit de academische wereld als uit het klinisch werkveld.

 • De praktijkbegeleiders zijn psychologen met ruime ervaring binnen de psycho-oncologie.

 • De toegepaste opleidingsmethoden maken actief en afwisselend gebruik van oefeningen, rollenspelen, video, casuïstiek, vraagstelling, praktijkreflectie ...

 • Een deel van de medische modules wordt via e-learning voorzien.

 

PRAKTIJKGERICHT MET STAGE- EN PRAKTIJKBEGELEIDING

 • Deelnemers zonder mogelijkheid tot praktijkervaring binnen hun eigen werkveld dienen 450 uren stage te lopen.

 • Praktijkreflecties en rollenspelen vinden plaats binnen de opleiding.

 • Supervisie: 10 individuele uren

 

EINDWERK

De tweejarige opleiding wordt afgesloten met een wetenschappelijk onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwde gevalsstudie.

 

Praktisch

 • DATA: Academiejaren 2020-2021 en 2021-2022. Start in oktober 2020. Er zijn 13 opleidingsdagen per academiejaar, telkens op donderdag van 9u30 tot 16u30. Cursisten dienen hiernaast 10 uren individuele supervisie te volgen.

 • LOCATIE: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent.

 • PRIJS: 1.400 euro per academiejaar, incl. supervisiekosten. Financiering wordt voorzien vanuit het Kankerplan. Voorrang van inschrijving voor psychologen die werkzaam zijn binnen oncologie.

 • OPLEIDINGSVERLOF: Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

 • GETUIGSCHRIFT: Op basis van de volledig gevolgde tweejarige cyclus en mits positieve beoordeling van de supervisies, het eindwerk en desgevallende klinische stage, wordt een interuniversitair getuigschrift van permanente vorming afgeleverd door de inrichtende universiteit.

 • KANDIDATUUR: Stel je vóór 30 april 2020 kandidaat via dit formulier.  

 • INSCHRIJVING: Na intakegesprek en goedkeuring van de kandidatuur door de stuurgroep.

 • MEER INFO:

Ellen Daly, Cédric Hèle Instituut

Tel.: 0476 89 09 78 - E-mail: ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be.

https://www.chicom.be/pev

 

Programma

INLEIDENDE MODULES

 • Historiek van de psycho-oncologie

 • Medische aspecten van kanker, incidentie, prevalentie, prognose, epidemiologie, hematologische aandoeningen, behandelingsmethoden en hun bijwerkingen

 • Psychosociale factoren in het ontstaan en verloop van kanker

 • Klinisch onderzoek in de psycho-oncologie

 • Ethiek en deontologie

 

VERDIEPENDE MODULES

 • Kanker en coping

 • Communicatie binnen oncologie

 • Assertiviteit

 • Intimiteit en seksualiteit

 • Werken met groepen en groepsdynamiek

 • Palliatieve zorg en euthanasie

 • Psycho-dynamische interventies

 • Systemische interventies: partner en kinderen

 • Cognitief-gedragsmatige interventies

 • Client-centered werken

 • Persoonlijkheidsproblemen

 • Psychofarmacologie

 • Zelfzorg

 • Multidisciplinair communiceren

 

THEMADAGEN

 • Nazorg: de sociale impact van kanker, werkhervatting, oncologische revalidatie

 • Neveneffecten: pijn, vermoeidheid, cognitie/geheugen …

 • Angst bij en na kanker

 • Existentiële en spirituele zorg binnen oncologie

 • Rouw en verlies

 • Counseling in de onco-fertiliteit en onco-genetica

 • Psychologische gevolgen van kinderkanker en rouw en verlies bij kinderen