Andere organisaties in CHiCom

Naast het Cédric Hèle instituut zijn er ook andere organisaties en instituten die zich inzetten om ervoor te zorgen dat de Online Community een dynamische ontmoetingsplek kan zijn met voldoende draagvlak en een blijvende informatiestroom, nu en in de toekomst.

Hier willen we een overzicht geven van deze organisaties en instituten en informeren over contactgegevens, doelstellingen specifiek in het domein van de oncologie en waarvoor zorgverleners in de oncologie bij elkeen van deze organisaties terecht kunnen:

 

> BIBLIOTHEEK, ECONOMIE, SOCIAAL, POLITIEK EN COMMUNICATIE (BSPO)