Projectoproep Social Grants 2017

Projectoproep

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat de holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt (een fysiek, mentaal en sociaal wezen)
  • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde en zorg voor zover deze bewezen doeltreffend zijn
  • De focus op welbevinden en mogelijkheden i.p.v. de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt

Well-Being Centra in en/of ondersteuningshuizen die samenwerken met ziekenhuizen die over een zorgprogramma in de oncologie beschikken, zijn georiënteerd op deze interpretatie van de zorg. Deze centra bieden een noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang aan mensen die geconfronteerd worden met kanker. Stichting tegen Kanker wil deze initiatieven ondersteunen met de Social Grants 2017.

Stichting tegen Kanker verwelkomt diverse projectvoorstellen binnen dit domein en kiest bewust niet voor een strikte voorafgaande invulling om het terrein de nodige vrijheid te geven. Ter inspiratie geven we enkele concretere voorbeelden van mogelijke projecten die ingediend kunnen worden:

  • Het invullen van de rol van coördinator/coördinatrice van het centrum
  • Het organiseren van de ontvangst van kankerpatiënten en naasten
  • Het organiseren van ateliers voor kankerpatiënten en naasten
  • Het opzetten van infosessies
  • ...

Meer info

Stichting tegen Kanker