Projectoproep 'Etnische diversiteit en gezondheidsvaardigheden'

Kom op tegen Kanker lanceert een projectoproep voor initiatieven die de toegankelijkheid van de kankerzorg en de kankerpreventie voor migranten en etnische minderheden verbeteren. Deze initiatieven moeten focussen op het thema ‘gezondheidsvaardigheden’.

Migranten en etnische minderheden zijn groepen die een minderheidsstatus hebben in het land waar ze wonen op basis van etniciteit, geboorteplaats, taal, religie, burgerschap en culturele achtergrond. Migranten en etnische minderheden hebben over het algemeen een minder goede psychische en lichamelijke gezondheidsstatus in vergelijking met de Belgische of autochtone bevolking, wat onder andere te maken heeft met ongelijke toegang tot zorg en de kwaliteit van de ontvangen zorg. 
Kom op tegen Kanker vindt deze ongelijkheid onaanvaardbaar en ijvert voor een inclusieve gezondheids- en welzijnszorg. Daarom lanceert Kom op tegen Kanker, als orgelpunt op de studiedag rond hetzelfde thema (http://www.komoptegenkanker.be/studiedag-diversiteit-en-gezondheidsvaardigheden), een projectoproep ‘Etnische diversiteit en gezondheidsvaardigheden’

Meer informatie vindt u hier en op http://www.komoptegenkanker.be/vraag-steun-voor-uw-psychosociaal-project#callgestuurde

Aanvragen kan via expro.komoptegenkanker.be tot 27/9/17 (12u)

Kom op tegen Kanker