Nieuwe financieringslijn bij Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker biedt al lang financiële steun aan organisaties en sociale ondernemingen die psychosociale ondersteuning geven aan kankerpatiënten en hun naasten. Tot nu toe verliep dat in de vorm van projectfinanciering: financiële steun voor een afgebakende taak en een beperkte periode.

Nieuw is dat Kom op tegen Kanker vanaf nu die organisaties structurelere steun wil bieden, waarbij ze enerzijds financiële steun krijgen voor hun werking, maar anderzijds ook inhoudelijk versterkt worden. Die inhoudelijke begeleiding focust op twee zaken: de organisationele veerkracht en impactgericht werken.

Kom op tegen Kanker wil deze steun bieden aan organisaties en sociale ondernemingen die de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten als centrale doelstelling hebben. Zo zijn er in Vlaanderen meer en meer inloophuizen, zorghuizen, zorghotels, enzovoort. De structurele steun die Kom op tegen Kanker biedt, richt zich zowel op reeds bestaande organisaties als op starters..

Meer informatie