Borstreconstructie voortaan financieel toegankelijker en beter omkaderd!

Maandag 4 Juli 2016 kwamen zorgverstrekkers en ziekenfondsen tot een akkoord over een betere terugbetaling van borstreconstructie (met eigen weefsel) na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Esthetische supplementen mogen niet meer worden aangerekend. 

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Reconstructies met eigen weefsel zijn niet altijd mogelijk om medische redenen. Als ze medisch mogelijk zijn, moet de patiënt een vrije keuze kunnen maken voor deze ingreep waarbij persoonlijke financiële overwegingen geen rol mogen spelen. Reconstructie mag immers noch beschouwd worden als norm, noch als  luxe. Stichting tegen Kanker hoopt dat dit akkoord snel zal leiden tot een kwaliteitsverbetering op het terrein en dat het vrouwen de toegang zal verlenen tot dit type  van reconstructie waarvoor tot nu toe een financiële drempel bestond. Stichting tegen Kanker zal dit dossier van dichtbij blijven opvolgen.

Een grotere financiële toegankelijkheid 

Het akkoord voorziet in een “all-in” tarief en omvat de reconstructie, de her-modellering, de reconstructie van de tepel en de tatoeage. Er mogen geen esthetische supplementen meer worden aangerekend in groeps- en tweepersoonskamers. Op eenpersoonskamers worden de supplementen begrensd tot 100%. 

Een grotere transparantie

De patiënte zal uiterlijk 7 dagen voor de ingreep een schriftelijk bestek ontvangen, alsook een standaardbrochure met alle noodzakelijke info over de voorafgaande geïnformeerde toestemming.

Een betere zorgkwaliteit

Alleen artsen-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde die over een bijzondere bekwaamheid beschikken mogen de ingreep uitvoeren én dit enkel in ziekenhuizen die beschikken over een borstkliniek. De beslissing tot verwijdering en reconstructie van de borst wordt genomen in het kader van een multidisciplinair overleg, zoals nu al het geval is voor de behandeling van borstkanker zelf.

Een voor sommigen onbetaalbare chirurgische ingreep

In België kiezen bijna 1500 vrouwen elk jaar voor een reconstructie met eigen weefsel. Voor heel wat onder hen bleek de kost van de ingreep een probleem. Sommige patiëntes moesten aan de ingreep verzaken of een crowdfunding op poten zetten om de factuur te kunnen betalen. Het was niet uitzonderlijk dat vrouwen geconfronteerd werden met eigen bijdragen van soms meer dan 5.000 euro. Onaanvaardbaar!

Link naar artikel Stichting Tegen Kanker

Link naar het originele artikel van het Riziv

Commentaar van Stichting Tegen Kanker