Infotheek

Hier vindt u heel wat interessante literatuur, wetenschappelijke artikels, (inter-)nationale publicaties en informatie over relevante projecten in het veld van de psychosociale oncologie.   De infotheek bevat onder meer een selectie van de artikels uit het tijdschrift Psycho-Oncology.  Wenst u toegang tot alle artikels in dit tijdschrift, vraag een gratis login aan via info [at] cedric-heleinstituut.be (subject: login%20Psycho-Oncology) (mail.)  

Wij nodigen u ook graag uit ook uw kennis te delen. Heeft u informatie, artikels, presentaties, een lopend project of onderzoek... in psychosociale oncologie? Deel ze hier! Klik op 'Voeg kennis toe'. Zo kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van kennis, over muren heen. Mogen we u wel steeds wijzen op auteursrecht bij het posten en gebruiken van informatie in de infotheek.

 

Om toegang te krijgen tot de infotheek, dient u zich eerst gratis te registreren en/of in te loggen

Indien u moeilijkheden ondervindt, kan u steeds mailen naar info [at] cedric-heleinstituut.be.

 

Titel Datum Auteur Beschrijving
Artikel: “The child is our focus”: On couple issues in child oncology treatment (2018) 22/10/2018 An Hooghe, Paul C. Rosenblatt, Sofie De Jongh, Esther Bakker, Marjan Nijkamp, Peter Rober

Objective

This study explored the perspectives of child oncology professionals and parents about the attention professionals should give to the parent couple relationship during treatment of the child.

Methods

We employed a qualitative research design, framed within the...

Artikel: Cancer survivors' experiences of return to work: A qualitative study (2018) 22/10/2018 Vahid Zamanzadeh, Leila Valizadeh, Azad Rahmani, Mohammad Zirak, Huget Desiron

Objective

The study aimed to explore Iranian cancer survivors' experiences of returning to work.

Methods

Semistructured interviews were conducted with 20 cancer survivors at their workplace and in a referral cancer center. Data were analyzed using a conventional content...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: ACT: een meerwaarde bij oncologische patiënten? Single Case Experiment 12/10/2018 Jolien De Moor

Wie gediagnosticeerd wordt met kanker, wordt tevens geconfronteerd met een aantal veranderingen in het fysieke en psychische functioneren. Beschikken over voldoende psychologische flexibiliteit vormt een cruciaal gegeven om op een constructieve wijze met deze veranderingen om te kunnen gaan. Een...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: Een cross-sectionele studie bij gezinnen met een kind met kanker: is er een verband tussen gezinsfunctioneren enerzijds en levenskwaliteit anderzijds? 12/10/2018 Lize Vandamme

Het onderzoek kadert binnen een doctoraatsonderzoek dat in kaart wil brengen welke invloed de stressor kinderkanker op het gezin en al zijn gezinsleden heeft. In deze studie wordt hiervan een onderdeel belicht, namelijk het verband tussen het gezinsfunctioneren en de levenskwaliteit van de...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: 'Wat kank'ermee?' Helpende aspecten van experiëntieel-existentiële groepstherapie voor oncologische patiënten 12/10/2018 Sofie Verdegem

In dit proefschrift gaan we op zoek naar helpende factoren van experiëntieel-existentiële groepstherapie bij oncologische patiënten en onderzoeken we wat precies heeft bijgedragen totverandering in onze eerste groepstherapie. We vertrokken hierbij van een protocol voor meaning...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: Wat weten zorgverleners over de noden van kinderen van een ouder met kanker? Vragenlijstonderzoek bij oncologen en verpleegkundigen 12/10/2018 Katrien Kindermans

Uit onderzoek blijkt dat 24% van de oncologische patiënten schoolgaande kinderen heeft. In de literatuur lezen we dat kinderen en adolescenten van een ouder met kanker het tijdens de ziekte van hun ouder zwaar te verduren krijgt op verschillende psycho-emotionele vlakken. Deze kinderen vormen...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: n=1 studie over CGT behandeling van aanhoudende extreme vermoeidheid na curatieve behandeling van kanker 12/10/2018 José Heijmans

Deze N=1 studie betreft een 54 jarige vrouw die in de voorgeschiedenis behandeld is voor leukemie in een academische ziekenhuis. Ze werd door de oncoloog verwezen in verband met aanhoudende ernstige vermoeidheidsklachten na afloop van de behandeling van de leukemie. De behandeling van de...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: e-Mental health interventions in the treatment of emotional distress in cancer patients and survivors: a systematic review 12/10/2018 Roosmarijn Vandekerckhove

This systematic review aims to (1) investigate existing e-Mental health interventions developed to help manage cancer-related emotional distress; and (2) summarize the best available evidence on their effectiveness

Methods:

A comprehensive literature search of Web Of Science and...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: Vaginale stenose en zijn psychoseksuele consequenties na pelviene bestraling: onderzoek bij hulpverleners in kader van sensibilisatie 12/10/2018 Lieve Gielen

Wanneer de vagina in het bestralingsgebied ligt, kunnen vrouwen ernstige neveneffecten ervaren. Vergroeiing en vernauwing van de vaginawand kan seksuele gemeenschap en gynaecologisch onderzoek bemoeilijken. Het is belangrijk dat vrouwen tijdig informatie krijgen over deze neveneffecten en hoe ze...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: De input van psychosociale informatie en de (mogelijke) rol van de oncopsycholoog in de MOC: een gevalstudie 12/10/2018 Sophie Dhaene

De zorgverleners binnen oncologie werken samen in multidisciplinaire teams (MDT) waarbij MDT-overleg een belangrijke tool is om de gepaste zorg te bepalen en te coördineren. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is de focus van puur medische beslissingen te verschuiven naar meer patiëntgerichte...

Pagina's