Infotheek

Hier vindt u heel wat interessante literatuur, wetenschappelijke artikels, (inter-)nationale publicaties en informatie over relevante projecten in het veld van de psychosociale oncologie.   De infotheek bevat onder meer een selectie van de artikels uit het tijdschrift Psycho-Oncology.  Wenst u toegang tot alle artikels in dit tijdschrift, vraag een gratis login aan via info [at] cedric-heleinstituut.be (subject: login%20Psycho-Oncology) (mail.)  

Wij nodigen u ook graag uit ook uw kennis te delen. Heeft u informatie, artikels, presentaties, een lopend project of onderzoek... in psychosociale oncologie? Deel ze hier! Klik op 'Voeg kennis toe'. Zo kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van kennis, over muren heen. Mogen we u wel steeds wijzen op auteursrecht bij het posten en gebruiken van informatie in de infotheek.

 

Om toegang te krijgen tot de infotheek, dient u zich eerst gratis te registreren en/of in te loggen

Indien u moeilijkheden ondervindt, kan u steeds mailen naar info [at] cedric-heleinstituut.be.

 

Titel Datum Auteur Beschrijving
'In gesprek over leven en dood': passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase bij niet-westerse migranten 20/11/2018 Pharos

De laatste levensfase. In veel culturen een groot taboe. In Nederland wordt soms op een heel directe manier over diagnose en prognose gesproken. Dat stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip en vergroot het wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners. Er is nog veel onbekend...

Artikel: Demoralization and death anxiety in advanced cancer (2018) 14/11/2018 Ekaterina An, Christopher Lo, Sarah Hales, Camilla Zimmermann, Gary Rodin

Objective

The circumstances of advanced cancer can cause considerable psychological distress, including death anxiety and demoralization. Although these states of existential distress have a negative impact on the quality of life of patients with advanced cancer, they are rarely...

Artikel: Beyond the bucket list: Unfinished and business among advanced cancer patients (2018) 14/11/2018 Melissa P. Masterson, Elizabeth Slivjak, Greta Jankauskaite, William Breitbart, Hayley Pessin, Elizabeth Schofield, Jason Holland, Wendy G. Lichtenthal

Objective

The study aims to examine the prevalence and common themes of unfinished business (UB) and its associations with distress among advanced cancer patients.

Methods

A total of 223 patients from a larger randomized controlled trial of Individual Meaning‐Centered...

Inloophuizen, open huizen en wellbeingcentra 29/10/2018 Kom op tegen kanker

Inloophuizen of open huizen bieden mensen met en na kanker informatie, een luisterend oor en lotgenotencontact. U kunt er ook terecht voor ontspanning of een creatieve activiteit.

Meer info

Verblijf in een zorghuis voor kankerpatiënten 29/10/2018 Kom op tegen kanker

Een zorghuis biedt tijdelijke opvang tijdens een kankerbehandeling. Oorspronkelijk waren de zorghuizen vooral bedoeld voor alleenstaande kankerpatiënten, maar ze staan ook open voor gasten die om een andere reden onvoldoende een beroep kunnen doen op familie of mensen uit hun omgeving.

...

Artikel: “The child is our focus”: On couple issues in child oncology treatment (2018) 22/10/2018 An Hooghe, Paul C. Rosenblatt, Sofie De Jongh, Esther Bakker, Marjan Nijkamp, Peter Rober

Objective

This study explored the perspectives of child oncology professionals and parents about the attention professionals should give to the parent couple relationship during treatment of the child.

Methods

We employed a qualitative research design, framed within the...

Artikel: Cancer survivors' experiences of return to work: A qualitative study (2018) 22/10/2018 Vahid Zamanzadeh, Leila Valizadeh, Azad Rahmani, Mohammad Zirak, Huget Desiron

Objective

The study aimed to explore Iranian cancer survivors' experiences of returning to work.

Methods

Semistructured interviews were conducted with 20 cancer survivors at their workplace and in a referral cancer center. Data were analyzed using a conventional content...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: ACT: een meerwaarde bij oncologische patiënten? Single Case Experiment 12/10/2018 Jolien De Moor

Wie gediagnosticeerd wordt met kanker, wordt tevens geconfronteerd met een aantal veranderingen in het fysieke en psychische functioneren. Beschikken over voldoende psychologische flexibiliteit vormt een cruciaal gegeven om op een constructieve wijze met deze veranderingen om te kunnen gaan. Een...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: Een cross-sectionele studie bij gezinnen met een kind met kanker: is er een verband tussen gezinsfunctioneren enerzijds en levenskwaliteit anderzijds? 12/10/2018 Lize Vandamme

Het onderzoek kadert binnen een doctoraatsonderzoek dat in kaart wil brengen welke invloed de stressor kinderkanker op het gezin en al zijn gezinsleden heeft. In deze studie wordt hiervan een onderdeel belicht, namelijk het verband tussen het gezinsfunctioneren en de levenskwaliteit van de...

Eindwerk psycho-oncologie 2016-2018: 'Wat kank'ermee?' Helpende aspecten van experiëntieel-existentiële groepstherapie voor oncologische patiënten 12/10/2018 Sofie Verdegem

In dit proefschrift gaan we op zoek naar helpende factoren van experiëntieel-existentiële groepstherapie bij oncologische patiënten en onderzoeken we wat precies heeft bijgedragen totverandering in onze eerste groepstherapie. We vertrokken hierbij van een protocol voor meaning...

Pagina's