U bent hier

Onderzoek professionele levenskwaliteit bij onco-professionelen

Zorg voor anderen: positieve én negatieve impact

Als hulpverlener, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, staat de zorg voor anderen centraal. Enerzijds kan het contact met patiënten en hun naasten je een terecht gevoel van voldoening, trots en verrijking opleveren. Naar deze positieve impact wordt gerefereerd met het begrip “compassion satisfaction”. Anderzijds wordt je persoonlijke draagkracht en welzijn in meer of mindere mate op de proef gesteld door langdurige confrontatie met menselijk lijden. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat hulpverleners die vaak geconfronteerd worden met menselijk lijden waakzaam dienen te zijn voor klachten gerelateerd aan burn out en secundaire traumatische stress, beide aspecten van “compassion fatigue”. Zowel deze positieve als negatieve aspecten beïnvloeden de professionele levenskwaliteit van de hulpverlener.

Een warme oproep aan ieder van jullie tot deelname aan ons onderzoek

Het is van groot belang zicht te krijgen op hoe het gesteld is met de professionele levenskwaliteit van onco-professionelen in Vlaanderen. Op die manier kunnen we, als nodig, zaken onder de aandacht brengen en (preventieve en curatieve) projecten uitwerken om een antwoord te bieden op noden vanuit het werkveld.

Aan de hand van dit onderzoek willen we exploreren in welke mate onco-professionelen stress ervaren in het uitvoeren van hun werk en wat de psychologische impact is van werken in een oncologische setting. Hierbij willen we alle disciplines die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten aanmoedigen om deel te nemen: artsen (specialist - huisarts), verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, pastoraal werkers, verzorgenden, diëtisten, kinesisten, ergotherapeuten, etc. Concreet zullen kort enkele demografische en werkgerelateerde gegevens worden gevraagd gevolgd door drie vragenlijsten:

  • Stress Vragenlijst voor Hulpverleners in de Gezondheidszorg
  • Algemene zelfeffectiviteitsschaal
  • Professionele Levenskwaliteit Schaal

Deelnemen zal ongeveer 10 à 15 minuten van uw tijd in beslag nemen.

We willen hierbij benadrukken dat uw gegevens zullen worden geanonimiseerd en met zorg worden verwerktIndien u graag persoonlijk op de hoogte wordt gehouden van de onderzoeksbevindingen, kan u steeds mailen naar info@cédric-hèleinstituut.be.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het CHi-team

X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!