Research Day in de psychosociale oncologie

Research Day in de psychosociale oncologie

25/10/2019 - 10:00 tot 16:00
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coach, Coördinator, Datamanager, Diëtist, Docent, Ergotherapeut, Gezinswetenschapper, HR medewerker, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Student, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Vrijzinnig humanistisch consulent
Prijs: 
20

Studenten: € 15

Broodjeslunch inbegrepen

Gelieve dit bedrag over te schrijven op de CHi-rekening: BE52 778-5974378-09, met vermelding van uw naam en de code 'Research Day 2019' in de mededeling

 

Voor inschrijvingen vanuit Nederland: 

IBAN: BE52 7785 9743 7809 

BIC (of SWIFT) code: GKCCBEBB

Locatie: 
UAntwerpen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
België
51° 13' 22.116" N, 4° 24' 36.8352" E
BE

Het Cédric Hèle instituut organiseert in samenwerking met de werkgroep wetenschappelijk onderzoek de eerste 'Research Day in de psychosociale oncologie' op vrijdag 25 oktober 2019. 

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden waar we dr. Saskia Duijts uit Nederland mogen verwelkomen om het belang van onderzoek in de psychosociale oncologie toe te lichten. We staan stil bij de kansen en de knelpunten van wetenschappelijk onderzoek binnen dit domein.

Via een aantal praktijkvoorbeelden belichten we de specifieke uitdagingen van onderzoek in de psychosociale oncologie en hoe onderzoek en praktijk elkaar kunnen vinden.

Tijdens deze dag is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met enkele organisaties die onderzoek in de psychosociale oncologie financieren. Zo kan je bij de infostand van Kom Op tegen Kanker met onderzoeksvoorstellen terecht en reeds advies inwinnen.

Ben jij onderzoeker binnen de psychosociale oncologie of sta je in het werkveld en wil je je als onderzoeker ook verder ontwikkelen? Wil je andere onderzoekers ontmoeten en ervaringen uitwisselen? Heb je interesse om als beginnend onderzoeker je te verdiepen in dit domein of ben je student en wil je inspiratie opdoen? Kom dan zeker naar deze eerste Research Day.

 

 

Programma: 

10.00- 10.10 u Verwelkoming CHi


10.10-10.50 u.   dr. Saskia Duijts (NL)

Belang van onderzoek in Psychosociale Oncologie

 

10.50- 11.20 u.  VVRO werkgroep verpleegkundig specialisten en consulenten

De kansen en valkuilen bij praktijkgericht onderzoek in de psychosociale oncologie door verpleegkundig specialisten

 

11.20- 11.50 u. Prof. dr. Geert Crombez UGENT

Wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale oncologie: wie zoekt, die vindt?!

 

11.50 – 12.50 u.       Lunch en netwerkmoment

 

Praktijkvoorbeelden

12.50-13.05 u. dr. Melissa Horlait VUB

De uitdaging van multicentrisch onderzoek in de psychosociale oncologie in verschillende ziekenhuiscontexten

 

13.05-13.20 u. Sofie Verdegem KULeuven

Van praktijk naar onderzoek binnen de Permanente vorming Psycho-oncologie – evaluatie van een groepsinterventie

 

13.20-13.35 u.  dr. Eva Lefevre UA

Onderzoek op basis van bestaande data binnen oncologie- bruggen bouwen met sociaal beleid

 

13.35 -13.55 u. dr. An Hooghe

Specifieke uitdagingen voor onderzoek binnen kinderoncologie

 

13.55-14.15 u. Vragen aan de onderzoekers

 

14.15-14.45 u. Pauze

 

14.45-15.20 u. Financieringsmogelijkheden en kwaliteitscriteria voor onderzoek in de psychosociale oncologie in Vlaanderen

Kom Op Tegen Kanker (KOTK)

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
                 

15.20-15.35 u.      Vragen aan de organisaties

 

15.35-15.45 u.    Afsluiting van de dag Kankercentrum Katrien Moens

 

 

Sprekers: 
Dr. Saskia Duijts werkt als senior onderzoeker in de ‘Psychosociale Oncologie’ bij het Amsterdam UMC en bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Het afgelopen decennium heeft zij voornamelijk in binnen- en buitenland onderzoek gedaan naar het onderwerp ‘Kanker en Werk’, en daar verschillende promovendi in begeleidt. Haar focus van onderzoek heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar lange termijn problematiek (fysiek / psychosociaal) bij kankerpatiënten, in de tweede en de eerste lijn, zowel bij grotere als meer zeldzame tumoren. Dr. Saskia Duijts is Associate Editor van the European Journal of Cancer Care en van the Journal of Cancer Survivorship. Ook is ze voorzitter van de KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie. Zij is jarenlang nauw betrokken geweest bij de NVPO (als bestuurslid, hoofdredacteur van het tijdschrift, en oprichtster van de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek). In 2019 heeft zij de NVPO Award Psychosociale Oncologie in ontvangst mogen nemen.
dr. Saskia Duijts
Onderzoeker
Geert Crombez is professor Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Gent. Hij is lid van de stuurgroep Permanente vorming Psycho-Oncologie.
Prof. Geert Crombez
Psycholoog
Melissa Horlait (VUB) is psychologe en behaalde in 2017 haar doctoraat in de sociale gezondheidswetenschappen rond het thema' Communicatie rond palliatieve zorg in oncologische settings in Vlaanderen'. Haar onderzoek vandaag richt zich op de communicatie van multidisciplinaire teams in de gezondheidszorg.
dr. Melissa Horlait
Psycholoog
Eva Lefevere is postdoctoraat onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Ze voert onderzoek uit op het snijvlak van geneeskunde en sociale wetenschappen, en maakt hiervoor vaak gebruik van bestaande administratieve databestanden. Ze voerde recent een onderzoek uit rond de opname van ziekte- en invaliditeitsuitkeringen door kankerpatiënten.
dr. Eva Lefevre
Onderzoeker
Sofie Verdegem is klinisch psychologe en cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute. Ze start haar doctoraat aan de KUL rond de evaluatie van een experiëntieel-existentiële groepstherapie bij oncologische patiënten en combineert dit met haar eigen praktijk.
Sofie Verdegem
Psycholoog
Ann Hooghe is klinische psychologe en volgde bijkomende opleiding relatie & gezinstherapie. Haar interesse voor relaties en gezinnen, alsook de interesse in verlies en rouw leiden tot haar doctoraatsonderzoek over de koppelcommunicatie bij ouders na het verlies van een kind. In februari 2019 verdedigde ze met trots het doctoraat: "It's a matter of attunement": couple communication in times of child loss and child cancer" ("Het is een kwestie van afstemming": een exploratie van koppel communicatie bij kinderkanker en het verlies van een kind).
An Hooghe
Psycholoog