U bent hier

CHi-opleiding: Zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen met kanker (AYA's)

Datum: 
02/10/2020 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Arts, Assistent in de psychologie, Diëtist, Ergotherapeut, Gezinswetenschapper, Kinesist, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende

Evaluatieformulier - dag 1

Evaluatieformulier - dag 2

Evaluatieformulier - dag 3

Evaluatieformulier - dag 4 en eindevaluatie

Gepaste zorg voor jongeren en jongvolwassenen met kanker betekent een multidisciplinaire, geïntegreerde zorg voor patiënten die unieke en diverse noden hebben door hun leeftijd en de levensfase waarin ze zich bevinden. AYA's (Adolescents and Young Adults with cancer) worden in deze levensfase met een levensbedreigende ziekte geconfronteerd en ervaren daarom specifieke noden en problemen. 

Iemand tussen 16 en 35 jaar oud zit midden in allerlei 'ontwikkelingen'. Op fysiek vlak, maar ook op vlak van werk, studie, gezinsleven, sociaal leven. Kanker onderbreekt deze normale ontwikkeling abrupt en soms voor langere tijd. Veel jongvolwassenen verliezen na een kankerdiagnose een deel van hun pas verworven autonomie, relaties komen onder druk te staan, studie en werk staan een tijd stil. Ook onverwachte gevolgen, zoals onvruchtbaarheid of andere neveneffecten, beïnvloeden blijvend hun leven. Als zorgverlener sta je voor de taak om hen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen, maar soms komt het ook heel dichtbij. 

In samenwerking met AYA's, Kom op tegen Kanker, Care4AYA, artsen, psychologen, sociaal werkers, verpleegkundigen en andere zorgverleners stelden we een opleiding samen om de deelnemers de kans te geven specifieke kennis en vaardigheden te verwerven in de zorg voor deze doelgroep.

Deze vierdaagse opleiding (+ facultatieve bezoekdag) staat open voor zorgverleners die in contact komen met AYA's en zich willen verdiepen in deze doelgroep. We geven in eerste instantie voorrang aan zorgverleners uit verschillende settings. Indien er 2 medewerkers uit één ziekenhuis ingeschreven zijn, komen de collega's terecht op de wachtlijst. In februari vullen we de eventueel overgebleven plaatsen verder aan.

Bij aanvang van de opleiding wordt een korte e-learning bezorgd als achtergrond.

De bezoekdag in Nederland (dag 5) is niet verplicht. Er kan ook afzonderlijk ingeschreven worden om enkel deze dag bij te wonen. Voor deelnemers aan de volledige opleiding is deze dag gratis.

Prijs: 
150
Programma: 

Dag 1: vrijdag 2 oktober 2020

9u30-10u30           Inleiding: Zorg op maat voor AYA's (Johan De Munter, UZ Gent)

10u30-12u30         Communicatie met AYA's en hun naasten: praktijkvoorbeelden en resultaten uit onderzoek (Elsie Decoene - Marijke                                                                          Quaghebeur, Care4AYA)

13u30-16u30     Intimiteit en seksualiteit bij AYA's (Marlies Meersman, AZ Groeninge en Kristel Mulders, Virga Jesse ZH)    

 

Dag 2: dinsdag 20 oktober 2020

9u30-11u        Medische problematiek: oncologische pathologie en behandelingen bij AYA’s, impact op fysieke levenskwaliteit (Dr. Meers, AZ St-Jozef en                               Johan De Munter, UZ Gent)

11u-12u30      Identiteitsontwikkeling bij adolescenten en opkomende volwassenen: algemene identiteitstheorieën en onderzoek naar de invloed van                                   chronische ziekte op identiteit (Koen Luyckx, KUL)

13u30-16u  Impact op identiteit en zelfbeeld: quality of life – impact van acute en late effecten (Johan De Munter, UZ Gent en Marlies Meersman,                                       AZGroeninge)

16u-16u30  Vraagsessie e-learning (Care4AYA)

 

Dag 3: vrijdag 13 november 2020

9u30-12u30          Fertiliteit bij AYA's: medisch aspect en counseling (Prof. dr. Vloeberghs - Ellen Van Moer, UZ Brussel - getuigenis Cécile Bos)       

13u30-15u           Psychosociale nazorg en lange termijn follow-up (Elsie Decoene en Ann Segers, UZ Gent)

15u-16u30          Revalidatie (Nele Adriaenssens, VUB-UZ Brussel)

 

Dag 4: vrijdag 27 november 2020

9u30-11u           Palliatieve zorg bij AYA's (Vicky Van de Velde, Forum Palliatieve Zorg)

11u-12u30         Transitie: van kinderoncologie naar volwassenenzorg (Johan De Munter, Patricia De Vos, UZ Gent)

13u30-15u30     Angst voor herval (Sarah Hauspie, Maria Middelares)

15u30-16u30     Stand van zaken 'AYA Zorgpad' (Nathalie Belpame, UZ Gent/Care4AYA - Hans Neefs, Kom op tegen Kanker)

 

Dag 5: datum nog te bevestigen

Facultatief bezoek aan een AYA-poli in Nederland + lezing.

Andere opleidingsdagen: 
20/10/2020 - 09:30 tot 16:30
27/11/2020 - 09:30 tot 16:30
Betalingsinformatie: 

Gelieve het inschrijvingsbedrag over te maken op de CHi-rekening BE52 7785 9743 7809 met vermelding van 'uw naam + AYA opleiding'

Er is de mogelijkheid om enkel in te schrijven voor het bezoek in Nederland voor 25€ (meer informatie: kleo.dubois [at] cedric-heleinstituut.be)

Sprekers: 
Dr. Stef Meers
Doctor
Arts
Dr. Stef Meers is internist-hematoloog in het AZ Sint-Jozef te Malle.
Johan De Munter
Verpleegkundige algemeen
Johan De Munter is verpleegkundig consulent Hematologie in het UZ Gent. Hij maakt deel uit van Care4AYA vzw, een recent opgerichte vzw die zich inzet om de zorg voor jongeren met kanker te verbeteren en dit zowel tijdens als na de behandeling. De werking steunt op de pijlers ‘Zorg’, ‘Onderzoek’ en ‘Opleiding’. Samen met zorgverleners, AYA’s en naasten wil Care4AYA vzw het huidige AYA-zorgaanbod versterken en verder ontwikkelen
Koen Luyckx
Docent
Onderzoeker
Psycholoog
Koen Luyckx is onderzoeksprofessor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en doet vooral onderzoek over identiteitsontwikkeling in de adolescentie en de overgang naar de volwassenheid. In dit onderzoek wordt de link gelegd naar het hebben van een chronische ziekte zoals type 1 diabetes en aangeboren hartaandoening, maar wordt er ook gekeken naar psychopathologie zoals eetstoornissen en zelfverwonding. Een recente studie die opgestart is kijkt naar de identiteitsontwikkeling van adolescenten en opkomende volwassenen die vroeger kanker hebben gehad.
Marlies Meersman
Psycholoog
Seksuoloog
Marlies Meersman is psychologe, seksuologe en psychotherapeute in AZ Groeninge op de afdelingen Digestieve oncologie en Urologie. Op deze afdelingen komt ze regelmatig in contact met jongeren met een kankerdiagnose en begeleidt ze hen zowel tijdens als na behandeling.
Prof. dr. De Vos
Arts
Afdelingshoofd in het UZ Brussel Fertiliteitskliniek CRG. Fertiliteitsdiagnostiek & -behandeling, reproductieve endocrinologie, oncofertiliteit
Ellen Van Moer
Coördinator
Verpleegkundige algemeen
Ellen Van Moer is vroedvrouw en coördinator oncofertiliteit in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Zij is verantwoordelijk voor de intake, counseling en begeleiding van oncofertiliteitspatiënten zowel voor en na de kankerbehandeling.
Kristel Mulders
Seksuoloog
Sociaal werker
Kristel Mulders is onco-seksuologe in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. Daarnaast zelfstandige praktijk als seksuologe in Genk. Het geven van opleidingen is gegroeid uit de vraag om lezingen te geven rond het thema kanker en seksualiteit.
www.care4aya.be
Elsie Decoene
Verpleegkundig specialist
Elsie Decoene is verpleegkundig specialist oncologie in het UZ Gent. Zij maakt deel uit van Care4AYA vzw, een recent opgerichte vzw die zich inzet om de zorg voor jongeren met kanker te verbeteren en dit zowel tijdens als na de behandeling. De werking steunt op de pijlers ‘Zorg’, ‘Onderzoek’ en ‘Opleiding’. Samen met zorgverleners, AYA’s en naasten wil Care4AYA vzw het huidige AYA-zorgaanbod versterken en verder ontwikkelen.
Nathalie Belpame
Onderzoeker
Psycholoog
Nathalie Belpame is universitair medewerker in het UZ Gent en doctorandus aan het UCVV Gent. Zij maakt deel uit van Care4AYA vzw, een recent opgerichte vzw die zich inzet om de zorg voor jongeren met kanker te verbeteren en dit zowel tijdens als na de behandeling. De werking steunt op de pijlers ‘Zorg’, ‘Onderzoek’ en ‘Opleiding’. Samen met zorgverleners, AYA’s en naasten wil Care4AYA vzw het huidige AYA-zorgaanbod versterken en verder ontwikkelen.
Marijke Quaghebeur
Marijke Quaghebeur is verpleegkundig specialist Hematologie in het UZ Gent. Zij maakt deel uit van Care4AYA vzw, een recent opgerichte vzw die zich inzet om de zorg voor jongeren met kanker te verbeteren en dit zowel tijdens als na de behandeling. De werking steunt op de pijlers ‘Zorg’, ‘Onderzoek’ en ‘Opleiding’. Samen met zorgverleners, AYA’s en naasten wil Care4AYA vzw het huidige AYA-zorgaanbod versterken en verder ontwikkelen.
Vicky van de Velde
Psycholoog
In 2008 startte Vicky op de dienst supportieve en palliatieve zorg van het UZ Brussel. Sinds 2017 is ze werkzaam in het Expertisecentrum Waardig Levenseinde waar ze als psycholoog werkzaam is voor verschillende organisaties: het Forum Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde, supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ, ULteam (Uitklaring Levenseindevragen Team), de palliatieve thuisbegeleidingsequipe (Omega).
Sarah Hauspie
Psycholoog
Psycholoog in het AZ Maria Middelares te Gent.
Sarah Hauspie
Psycholoog
Sarah Hauspie is als psycholoog verbonden aan de afdelingen oncologie, onco-revalidatie en het palliatief support team in AZ Maria Middelares te Gent. Daarnaast werkt zij als zelfstandig psycholoog in groepspraktijk Nivovi. Het thema angst voor herval na kankerbehandeling ligt haar nauw aan het hart, en merkt dat dit bij AYA's vaak een belangrijke zorg is.
Organisator: 
CHi
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!