U bent hier

CHi-opleiding Train the trainer: opleiding geven aan mijn collega's - fijne uitdaging of lastige opdracht?

Datum: 
12/11/2015 - 09:30 tot 16:30
Discipline: 
Schoonheidsspecialist, Verzorgende, Vrijzinnig humanistisch consulent, Verpleegkundige algemeen, Verpleegkundig specialist, Sociaal werker, Diëtist, Assistent in de psychologie, Arts, Ergotherapeut, Psycholoog, Pastoraal werker, Kinesist, Andere

Een theoretisch kader, praktische tools en oefenmomenten aanbieden omtrent het geven van opleiding, training en intervisie in de oncologie.
Er wordt  steeds vertrokken vanuit een nauwkeurige analyse van het doel van de opleiding.
Doelen kunnen o.a. zijn: deelnemers sensibiliseren, kennis overdragen, hun vaardigheden verhogen….

Prijs: 
400
Programma: 

Dag 1:  12 november ‘15, van 9u30 – 16u30
Tijdens deze dag staat het werken rond leerprocessen bij volwassenen centraal, en het hanteren van groepsdynamica in opleidingsmomenten.
Vragen die aan bod komen zijn:

 • Hoe een opleiding voorbereiden en opbouwen vanuit je doelgroep?

 • Wat zijn basisvoorwaarden om veiligheid – als voorwaarde tot leren- in een groep te installeren?

 • Hoe kan je slim omgaan met ‘moeilijke’ deelnemers of situaties?

 • Hoe kan je een uitdagend leerklimaat creëren?

 • Hoe kan je leertransfer bevorderen?

 • Grenzen bewaken als opleider: Wat kan je zelf opnemen/uitwerken, en wat ook niet?

 

Dag 2: 19 november ‘15, van 9u30 – 16u30

Tijdens deze dag focussen we op het oefenen met werkvormen, die het  reflectief leren van deelnemers in een opleiding, bevorderen.
Vragen die aan bod komen zijn:

 • Intervisie: Wat zijn eigenheden?Wat zijn voorwaarden?

 • Methodieken in het begeleiden van intervisie

 • Critical incidents- methode: Hoe kan je een debriefing of nabespreking opzetten, hoe kan je die besprekingen inzetten als een leermoment?

   

Dag 3: 7 januari ‘16, van 9u30 – 16u30
Tijdens de derde dag concentreren we ons het trainen van communicatievaardigheden (in de oncologie). Vooral de methode van ‘situatie-beleving’ staat centraal en wordt ingeoefend.
We ronden af met de veelheid aan didactische hulpmiddelen en trainingstechnieken.

 • Wat kies je in welke situatie?

 • Op basis waarvan kies je?

 

Dag 4: 21 april ’16, van 9u30 – 16u30

Deze dag is bewust enige tijd later gepland, zodat er ruimte is om tussentijds zaken uit te proberen in de opleidingsmomenten die deelnemers zelf (moeten) verzorgen in hun organisatie.

Op basis van vooraf ingediende vragen/knelpunten van de deelnemers, wordt er die dag gewerkt met hun leerpunten.

En dit aan de hand van eerdere methodieken uit de opleiding, mn intervisie, situatie-beleving, reflectiesessies, brainstormsessies…..

Andere opleidingsdagen: 
19/11/2015 - 09:30
07/01/2016 - 09:30
21/01/2015 - 09:30
Documenten/presentaties/informatie: 
Betalingsinformatie: 

Om uw inschrijving te vervolledigen kan u 400€ overmaken op de CHi-rekening BE52 7785 9743 7809 met vermelding van 'uw naam + TDT'

Sprekers: 
Walter Rombouts
Psycholoog
Walter Rombouts is psycholoog in UZ Leuven & zelfstandig trainer in bureau voor opleiding en vorming Perspectief. Hij is ruim 35 jaar werkzaam in hulpverlening en heeft een ruime ervaring in oncologie en palliatieve zorg. Hij bekwaamde zich in het geven van opleiding in binnen- en buitenland (Hogeschool Nijmegen, Universiteit Manchester,….) Vanuit opleidings- en vormingsbureau Perspectief verzorgt hij sinds 15 jaar opleidingen in Vlaanderen en Nederland. Van daaruit zijn rijke ervaring in opleiding rond intervisiebegeleiding.
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!