U bent hier

CHi-event "Kwali-tijd. Meer psychosociale oncologie door organisatie en training."

Datum: 
04/12/2010 - 09:30
Discipline: 
Andere, Arts, Assistent in de psychologie, Beleidsmedewerker, Coördinator, Diëtist, Docent, Kinesist, Onderzoeker, Pastoraal werker, Psycholoog, Seksuoloog, Sociaal werker, Student, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen, Verzorgende, Vrijzinnig humanistisch consulent

Organisatie van psychosociale zorg in oncologie

Vanuit het Nationaal Kankerplan werden heel wat middelen vrijgemaakt voor de aanwerving van professionelen in de psychosociale zorg in ziekenhuizen. Vele psychologen, maar ook maatschappelijk werkers en begeleidende verpleegkundigen gingen aan de slag. We juichen deze financiering ten zeerste toe.
Het CHi krijgt heel wat vragen van professionelen in oncologie over hoe deze bijkomende tijd en ruimte optimaal te benutten, vragen naar interne structurering en taakverdeling. Binnen ons symposium willen we hier graag op inspelen.
Prof. Dr. Hanneke de Haes en Dr. Sylvie Dolbeault zijn internationale experts in de psycho-oncologie. Zij formuleren hun inspirerende ideeën rond de organisatie van psychosociale zorg.
Tijdens een panelgesprek laten we ook hulpverleners in oncologie aan het woord over de knelpunten die zij ervaren in de organisatie van de zorg en, hoe zij hiermee omgaan en wat zij als mogelijke oplossing zien.

Opleiding/training

Opleiding en training zijn erg belangrijk om te komen tot kwaliteitsvolle zorg, ook in oncologie.
Het CHi kreeg van de overheid de opdracht na te gaan of de basiscurricula van de hulpverleners in oncologie aansluiten bij de noden die zij ervaren,
op het vlak van psychosociale zorg. Onderzoekster Ine Janssens stelt de opmerkelijke resultaten voor.
Daarnaast nodigen we een internationale expert in training in oncologie, Dr. Visser, uit om dit thema verder uit te diepen.

Programma: 
  • 9u30 - 9u45 Prof. Dr. Wim Distelmans - voorzitter CHi 

'Verwelkoming'

  • 9u45 - 10u30 Prof. Dr. Hanneke de Haes - hoogleraar medische psychologie - Academisch Medisch Centrum, Amsterdam:

'De kwaliteit en organisatie van psychosociaal oncologische zorg'
- hoe te komen tot wat is kwaliteitsvolle psychosociale zorg, vertrekkende vanuit de evidentie - de noden van de patiënt?
- hoe dit te organiseren?

  • 10u30 - 11u15 Dr. Sylvie Dolbeault - Psychiatre - Chef du Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie et chef de l'Unité de Psycho-Oncologie - Institut Curie, Paris France

'L'organisation de la psycho-oncologie et de soins de support : quels ingrédients sont indispensables, quelles priorités et quelles difficultés anticiper?'

  • 11u45 - 12u Ine Janssens - theoretisch en experimenteel psycholoog - CHi: 

'voorstelling resultaten Pi-project'
Inventarisatie van het bestaande scholingsaanbod betreffende psychosociale aspecten van oncologie. Een kijk op de inhoud, onderwijsmethoden en competenties in de basisopleiding tot Arts, Psycholoog, Kinesist, Verpleegkundige en Maatschappelijk Werker
Behoeftenonderzoek bij professionelen in oncologie: Is er nood aan specifieke opleidingen betreffende psychosociale kennis of vaardigheden?

  • 12u - 12u45 Dr. Adriaan Visser - Psycholoog - Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg, Kenniscentrum Transities in Zorg; Rotterdam; redacteur Patient Education and Counseling

'Belang en grenzen van de training van professionals in de psychosociale oncologie'

  • 12u45 - 13u15 Panelgesprek, gemodereerd door Annemie Peeters

Dr. Dirk Schrijvers - medische oncoloog - ZNA Middelheim
Katelijn Daels - pastor - AZ Groeninge
Vanessa Gryspeerdt - psycholoog - AZ St Lucas
Annemie Mees - maatschappelijk werker - UZ Leuven
Sven D'Haese - verpleegkundige - UZ Brussel - VVRO

  • 13u15 broodjeslunch
X

Op de hoogte blijven van ons nieuws, onze artikels en opleidingen? Schrijf je snel in voor onze nieuwsbrief!