Projectoproepen

Koning Boudewijnstichting

  • De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis: steun aan organisaties - Fonds Dr. Daniël De Coninck

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol. Eerstelijnsactoren zetten zich dagelijks in om personen met dringende en chronische noden en hun naasten de noodzakelijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie te bieden. Zij trachten flexibel om te gaan met gewijzigde werkomstandigheden en aangepaste richtlijnen.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om de talrijke uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden op te nemen. Met deze urgentieoproep kan het Fonds, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking te stellen van eerstelijnsorganisaties om beter in te spelen op uitzonderlijke noden die zich stellen.

Meer informatie vind u hier.

  •  'COVID-19 personen in armoede

Werkt jouw organisatie met personen in armoede zoals dak- en thuislozen? En ben je actief in Vlaanderen, Brussel of Wallonië? Wordt je organisatie geconfronteerd met een crisissituatie, veroorzaakt door de ziekte COVID-19, die door het nieuwe coronavirus verooraakt wordt? Komt je de dienstverlening hierdoor in gevaar? De Koning Boudewijnstichting stelt, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen ter beschikking van armoedeorganisaties en organisaties voor dak- en thuislozen. 

Dossiers zullen regelmatig gescreend worden in de komende weken om snel in te spelen op de behoeftes op het terrein. Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van 10.000 euro. De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure is flexibel.

De vrijgemaakte middelen kunnen gebruikt worden voor het aankopen van essentiële beschermingsmiddelen, de aankoop van levensmiddelen en basisgoederen, de mogelijkheid om voedselbedeling te garanderen, het optimaliseren van communicatie met de doelgroep, het inschakelen van extra werkkrachten ... Aan de hand van een video wordt uitgelegd hoe je dit project kan indienen. Meer uitleg over je projectaanvraag vind je hier.

Deze projectoproep kent zeer weinig administratieve vereisten. Je hoeft slechts twee inhoudelijke vragen te beantwoorden. Wie toch een drempel ondervindt om een dossier in te dienen kan terecht bij Demos voor ondersteuning. Demos biedt deze ondersteuning kosteloos aan, op eigen initiatief. Neem gerust contact op met //kris.devisscher [at] demos.be">Kris De Visscher met je vragen.