Enquête noden eerste lijn in ondersteuning kankerpatiënten

Met dit onderzoek wilt het CHi nagaan welke ondersteuning u, als eerstelijnszorgverlener, nodig heeft om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten op te nemen. Op basis van de resultaten wordt een rapport opgemaakt met beleidssuggesties en wordt het opleidingsaanbod van het CHi aangepast, zodat u de nodige ondersteuning krijgt om kwaliteitsvolle zorg te (blijven) bieden.

Het onderzoek kadert binnen de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg waarbij er een verschuiving zal gebeuren van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Daarbij komt dat kanker evolueert naar een chronische ziekte en dat de zorg vanuit het ziekenhuis waar mogelijk verschuift naar de thuiszorg. Eerstelijnszorgverleners  worden dus steeds meer betrokken in de zorg voor kankerpatiënten en naasten en dit in verschillende fases van hun ziekteproces.
 

Over de enquête

Om de vragen te beantwoorden heeft u ongeveer 10 minuten nodig. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

U dient de enquête in één keer in te vullen aangezien uw antwoorden niet worden bewaard als u het scherm verlaat voordat u het einde van de enquête heeft bereikt. Deelnemen kan tot en met 15 september 2017.

Probeer in de mate van het mogelijke rekening te houden met de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg, wetend dat u in de toekomst nog meer in aanraking zal komen met de zorg voor kankerpatiënten.

Door te klikken op onderstaande link, komt u bij de online enquête. U verleent hiermee ook meteen de toestemming om de door u ingevulde gegevens te gebruiken voor dit onderzoek.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Start hier de enquête

 

Indien u niet wenst deel te nemen aan de enquête, kan u hier met één muisklik de reden daarvoor aangeven.